Nye vinduer, mer isolasjon, ny energikilde eller noe helt annet. Du har mange forskjellige muligheter når det gjelder å forbedre husets energiregnskap.

Nye vinduer, mer isolasjon, ny energikilde eller noe helt annet. Du har mange forskjellige muligheter når det gjelder å forbedre husets energiregnskap.

Hva er et energimerke?

Energimerket bestemmes av to faktorer: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren er en beregning på hvor mye energi huset ditt normalt tilføres i løpet av ett år. Den sier altså ikke noe om hvor mye huset faktisk har brukt av energi. Variabler som kan gjøre beregningen og den virkelig tilførte energien forskjellige, er for eksempel bruken av huset, temperaturen i det og antall mennesker som bor i huset.

Oppvarmingkarakteren er basert på hvilket system som brukes for oppvarming av rom og tappevann i boligen. Stor andel fossilt brensel og elektrisitet gir dårlig karakter, mens miljøvennlige og energiøkonomiske energikilder gir en god karakter.

LES OGSÅ: IR termometer - ta temperaturen på alle overflater

Når du skal selge eller leie ut et hus, plikter du å energimerke boligen. Dette er noe du enkelt kan gjøre selv, ved å svare på spørsmål og beskrive verdier på nettsiden energimerking.no. Trenger du hjelp, kan du ringe svartjenesten til Enova. Både merkingen og svartjenesten er gratis. Men vil du gå i dybden, med for eksempel helt konkrete forslag til tiltak, kan du få hjelp av en energirådgiver og få en mer dyptgående vurdering av huset ditt. Dette koster deg noen tusenlapper, men det gir deg en profesjonell vurdering av hvor du skal gjøre en innsats for å sette ned energiforbruket.

Du kan også få innspill til hva det koster å sette håndverkere til jobben. Demed kan du regne på hvor mye du kan spare ved å gjøre noen av tingene selv.

Redaksjonen anbefaler: Spar penger med effektiv isolering

Karakterskalaen

Energimerket illustreres med en skala fra A til G, der A er best. Merket er som nevnt en kombinasjon energikarakteren og oppvarmingskarakteren. Energikarakteren illustreres på samme måte som selve merket, mens oppvarmingskarakteren illustreres med en femdelt fargeskala, fra grønn til rød, der grønt er best og rødt er dårligst.

LES OGSÅ: Vindsperre beskytter og forbedrer isolasjonen din

Forbedringsmuligheter

I denne artikkelen har vi illustrert forskjellige hus, med forskjellige energimerker. Vi har sett på hva som er vanlig for hustypen, og sett spesielt på hvor det er mest å hente ved en energiforbedring.

Noen tiltak er enkle, med god energibesparelse for lite penger. Det kan f.eks. være å bytte ut gamle, punkterte termovinduer med nye, lavenergivinduer. Eller etterisolering av et kaldloft. Enkelte ting kan du gjøre selv, andre skal du ha fagfolk til å gjøre for deg.

Noen av forslagene er så kostbare, at de ikke lønner seg å utføre hvis vi kun skal se på det energiøkonomiske. Men trekker du inn verdiøkning på huset, verdien av økt komfort og eventuelt verdien av det estetiske ved tiltaket, kan det lønne seg likevel. Dette kan for eksempel være å pigge opp kjellergulvet for å isolere under det.

Prisene vi viser er grove anslag fra oss, inkludert håndverkerutgifter. Reelle priser vil variere og helt sikkert avvike fra anslagene våre. Til slutt sier vi også noe om hva du kan forvente å få støtte til fra Enova.

Last ned hele artikkelen, og se hva du kan gjøre for å forbedre energimerket på huset ditt.