Billig gjør det selv-gulvvarme under tregulv

Skal du etablere gulvvarme under et eksisterende tregulv, kan du spare penger ved å gjenbruke de gamle gulvbordene som underlag for varmefordelingsplater og varmeslanger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke/m2
Pris
700 kr/m2

Intro

Å bytte ut et stygt og kaldt gammelt gulv, med et nytt med gulvvarme, er en opplagt jobb for en gjør det selv-håndverker. Det er mye å spare, både på materialutgifter og arbeid.

Her viser vi deg hvordan du sparer deg for både ekstra utgifter og en hel masse unødvendig jobb, ved å gjenbruke deler av det gamle gulvet.

I stedet for å kjøpe dyre gulvplater med utfreste spor, som du kan legge varmeslangene ned i, viser vi deg nemlig hvor enkelt det er å bruke de gamle gulvbordene om igjen – bord som du likevel må rive opp for å kunne etablere gulvvarme.

LES OGSÅ: Alt om gulvvarme

Når gulvbordene er fjernet, vil du normalt måtte bære dem ut til tilhengeren og kjøre dem vekk, før du bærer inn de ganske kostbare gulvvarmeplatene i huset. Nå slipper du all denne bæringen, for du kapper bare gulvbordene skrått av i den ene enden, og bruker dem som gulvvarmeplater. Enkelt, raskt og billig.

Når du først er i gang med gulvet, er det også smart å isolere det godt og sørge for at det ikke kan trekke opp kald luft nedenfra, og at det ikke kan trenge ned fuktig luft fra oversiden. Da slipper du både kalde føtter og fukt i isolasjonen, med fare for råte.

Les artikkelen nøye, og lag en tegning som beskriver hvor du vil legge slangene. Da er du godt i gang.

LES OGSÅ: Legg elektrisk gulvvarme selv

Varme under tregulv

Det er stadig en utbredt misforståelse at effektiv gulvvarme henger sammen med rør eller ledninger støpt inn i betong. Det er nemlig utviklet gulvvarmesystem spesielt til tregulv, og de er enklere å regulere enn betongsystemene.

Vannbåren varme i tregulv transporteres i plastslanger (pex-rør), som ligger rett under tregulvet. Den fordeles jevnt på grunn av varmefordelingsplater av aluminium. Platene hindrer samtidig at tregulvet får varmestriper.

Pex-rørene skal legges med ca 30 cm avstand i én hel slange uten skjøter under gulvet. De 20 mm tykke pex-rørene skal for øvrig være godkjent til gulvvarme. Det betyr at de skal være utstyrt med en oksygensperre, som hindrer oksygen i å trenge inn i røret. Ellers vil oksygen kunne medføre rust på stålrør og radiatorer andre steder i huset. All varme stiger opp, så når gulvet varmes opp først, vil du få glede av varmen hele veien opp gjennom rommet.

Veiledning

01
Forberedelse 6 Trinn

Først skal du fjerne alle fot- og dørlister. Deretter skal de gamle gulvbordene tas opp. Fordi de skal brukes igjen, skal du gjøre det så forsiktig at de ikke sprekker eller knekker.

Til gjengjeld betyr det ikke noe hvis fjær og not brytes av, fordi bordene ikke skal settes sammen igjen.

Spikerne fjerner du enten med en spi-keruttrekker, eller ved å slå dem gjennom bordene med en dor.

Den gamle isolasjonen under gulvbordene fjernes. Bruk ansiktsmaske og hansker, for det støver og klør forferdelig.

1

Først skal fotlistene fjernes, uten at veggen ødelegges for mye. Gamle spiker som er rustet fast i murverk, kan sitte veldig hardt fast. Hold eventuelt en kloss mellom brekkjernet og veggen.

2

Du må lage et hull i gulvet, for å komme i gang. Bor hull i et bord, og del det med en stikksag. Hvis du treffer en bjelke, må du bore et annet sted.

TIPS: Du kan også bruke en dykksag.

3

I gamle murhus ble gulvet ofte lagt før veggene ble pusset. Derfor kan du bli nødt til å lage et snitt langs veggen, slik at du kan vri løs bordene.

4

Slå spikerne tvers gjennom bordene med en dor, hvis det er bord som er spikret i overflaten. Du kan også gjøre det samme med bord som er spikret i flæren, men da må du komme til først.

5

Så er det bare å gå i gang med å bryte opp gulvbordene fra den ene enden. Trekk ut spikerne fra bjelkene med et brekkjern, og flern gammel isolasjon.

6

Når isolasjonen er fjernet, kan du fjerne underlagsbordene som den gamle isolasjonen ligger på. Trekk ut spikerne og legg bordene til side. Fjern lister, spiker og lignende fra bjelkene.

02
“Nytt” undergulv 4 Trinn

For å få mest mulig ut av gulvvarmen, skal du isolere gulvet. Fjern evt. gammel isolasjon, og legg et nytt lag. Begynn med å klosse opp bjelkene hvis det er nødvendig, og monter noen gamle bord som underlag på tvers under bjelkene, som en tradisjonell stubbloftskonstruksjon. Har du ingen gamle bord, bruker du rupanel. Oppå dem legger du asfaltpapp som stiftes til bjelkene og danner underlaget for isolasjonen i stubbloftet. Ut mot veggen limer du pappen med PU-skum.

Undergulvet, som holder pex-rørene, lager du av de gamle gulvbordene. De kappes skrått i den ene enden, så varmeslangene kan passere ved veggene.

Vi legger to lag isolasjon mellom bjelkene. Sørg for at mattene presser pappen godt ut mot bjelkene.

1

Skru fast underlagsbord under bjelkene med maks. 40 cm avstand. Bruk 5 x 80 mm skruer på skrå. Bordene skal stikke litt ut på begge sider.

2

Rull ut en lengde vindtett asfaltpapp, og sett den fast. Du skal ikke bruke en diffusjonstett papp, da det kan skape fuktskader. Legg deretter isolasjonsmattene oppå pappen.

3

Når isolasjonen er på plass, skrus de gamle bordene fast til bjelkene med 5 x 80 mm skruer. Snu bordene med baksiden opp, og plasser dem med en 3 cm bred sprekk for hver 30 cm. Det gir plass til varmefordelingsplatene.

4

Planlegg leggingen av varmeslangen, og marker med piler. I den ene siden skal bordene ha 3 cm avstand til veggen, slik at slangen kan føres frem. I tillegg skal det være plass til å “snu”.

03
Legg varmeslanger 4 Trinn

Før du legger ut varmeslangene, skal du legge varmefordelingsplater. De tynne aluminiumsplatene legges ut så sporet der pex-røret skal klemmes fast ligger mellem to gulvbord.

Når selve pex-røret skal legges ut, er det en fordel å være to. Det blir fort 50-75 meter slange å dra på, mens du strever med å få lagt den ned i sporet på gulvet. Det kan skape litt problemer.

Røret er utstyrt med en tydelig fargestripe. Den gjør at det er enkelt å følge med på at det ikke vrir seg.

Pex-rør skal legges ut uten skjøter. Derfor kan det bli en stor rull du skal håndtere, samtidig som du trer røret ned i sporene i varmefordelings platene. Her er det smart å være to.

1

Fordel varmefordelingsplatene jevnt over gulvet. Legg dem med litt avstand, slik at du unngår overlapping. Ved veggene legges de slik at det er god plass til å “snu” varmeslangene.

2

En varmefordelingsplate har to spor på undersiden, slik at den kan knekkes i tre forskjellige lengder. Dermed kan du alltid kombinere platene i lengden, slik at de passer.

3

Press en 20 mm tykk kloss ned i skjøten mellom to plater, så de ligger riktig. Slå en pappspiker i begge ender av den ene fliken. Du skal bare sette spiker i den ene fliken, så gulvet under platen kan bevege seg fritt.

4

Den ene enden av pex-røret ligger langs veggen. Røret er ført frem til den andre enden av rommet, der utleggingen frem og tilbake over gulvet begynner. Pilene viser hvilken retning vannet renner i rørene.

04
Det nye tregulvet 5 Trinn

På dette gulvet legger vi en dampsperre under ullpappen og klikkgulvet. Tidligere har det vært advart mot dette i konstruksjoner med stubbloft over grunn. Årsaken er at dampsperren kan gjøre at fukt fra grunnen trenger opp og stenges i konstruksjonen, i stedet for å bli luftet ut opp gjennom gulvet. Samtidig er damptrykket fra innsiden av huset lavest ved gulvet. Men med tettere hus, stiger også damptrykket mot gulvet. Når krypekjel-ler og sokkelrom under gulvet i tillegg er riktig laget, og helt tørt, er det en fordel å legge dampsperre som vi viser deg her.

Vær nøye med å støvsuge før du legger ut plastfolien, slik at trefliser og skitt ikke kan lage hull i folien.

1

Rull ut lengder med dampsperre på gulvet, med minst 15 cm overlapp. Bruk 0,2 mm dampsperreplast.

2

Teip over alle skjøter med dampsperreteip. Det gjelder skjøter mellom lengdene og mot alle vegger, med og uten dampsperre.

3

Rull ut et trykkfordelende og trinnlyddempende underlag, én lengde om gangen, og legg det nye tregulvet oppå. Lengdene legges med 5 mm avstand, slik at de ikke overlapper og skaper høydeforskjeller.

4

Bordene legges fra venstre mot høyre, ellers kan de ikke klikkes sammen i endeskjøtene. Forskyv skjøtene minst 50 cm, slik at de ikke ligger rett ut for hverandre, men havner i forband. Husk luft ut mot alle veggene rundt gulvet.

5

Gi hvert bord et par lette slag med en slagkloss, til skjøten er helt tett, og bordet kan presses ned uten motstand.

Materialer

• Mineralull, 45 mm
• Mineralull, 70 mm
• Vindtett asfaltpapp
• Dampsperre, 0,2 mm
• Dampsperreteip
• Trinndempende underlag
• Stifter og PU-skum
• Pex-rør med oksygensperre
• Varmefordelingsplater
• 5 x 80 mm skruer
• Pappspiker
• Klikkgulv, 14 mm tykt

Tidsforbruk

Til en stue på 20 m2, skal du regne med å bruke en uke.

Pris

Ca 700 kroner per m2, uten klikkgulv. Bruker du sporplater, vil prisen være mellom 250 og 500 kr høyere per m2.

Vanskelighetsgrad

Hvis du begynner med å lage en utførlig arbeidstegning, så har du noe å bestille materialene etter.

Video

TEKNIKK: Klikkgulv - legging i forband

Med forskjøvede rekker blir gulvet sterkt og stabilt

TEKNIKK: Klikkgulv - den siste rekken

Med et gulvjern er det enkelt å lirke bordene på plass

TEKNIKK: Gulvbord under karmlister

Tilpassingen gjøres enkelt med en multikutter

TEKNIKK: Gulvbord - rundt rør

Med en kile blir skjøten nesten usynlig

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gulvvarme