3 metoder: Radiatorskjuler til enhver radiator

Gulvradiator, vanlig veggradiator eller noe annet – uansett hva du har hjemme hos deg, finnes det en løsning hvis du gjerne vil bygge en diskret radiatorskjuler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
6 timer
Pris
250 - 1800 kroner

Skjuleren gjør at plassen over radiatoren kan brukes som benk eller til å sette potteplanter og nips på.

Intro

Vi bygger 3 radiatorskjulere trinn for trinn – velg den som passer deg.

Håndverksmessig er det ikke de store utfordringene. Men du skal være svært nøyaktig når du måler opp.

Vi viser følgende 3 forskjellige radiatorskjulere:

 1. Åpen skjuler til gulvradiator
 1. Dekorativ skjuler til en tradisjonell radiator
 1. Stabil skjuler for en ekstra varm radiator

Veiledning

01
Åpen skjuler til gulvradiator 8 Trinn

2

Når du monterer med lim og plugger, er det vanskelig å montere kant mot kant. Selv helt små unøyaktigheter blir synlige. Derfor plasserer vi beina 1 cm fra kanten på begge sider. Beina skal altså være 2 cm smalere enn topplata. I begge endene trekkes beina 3 cm inn.

Plata deles først på langs slik at den har riktig bredde. Legg den med forsiden ned, og sag med sirkelsag langs en rettholt eller et langt, rett bord. Pass på at du har et hardmetallblad på sirkelsaga når du skal skjære i tykke treplater. Ellers får du svart, brent tre i sag sporene fordi saga ikke beveger seg framover raskt nok.

Sammenføyning

Fordi denne radiatorbenken skal være cirka 260 cm lang, er det bruk for støttebein midt på plata for å hindre at den bøyer seg nedover. Monterer du støttebein, blir konstruksjonen også så sterk at du kan bruke benken til å sitte på.

Står radiatoren fritt på gulvet, må du lage to støttebein - ett på framsiden og ett i bakkant. Men er radiatoren festet til en vegg - eller som her til vindusom-rammingen - er det bare plass til et støttebein på fram siden. I bakkant festes benken med små vinkeljern.

1

Mål opp, og sjekk om gulvet er helt plant før du bestemmer høyden på beina. Er gulvet ujevnt, klosser du opp vateret i den ene enden. Når du legger tykkelse av oppklossingen til høydemålet, vil topplata ligge helt i vater.

2

Del først plata på langs. Spenn fast et vater eller en rettholt til å sage etter, og sag et vinkelrett snitt. Sag deretter ut topplata og beina. Legg minst 2 cm til høyden på beina. Da er det plass til at den varme lufta kan sirkulere.

3

Mål opp til tre plugger i topplata. Plassér de to ytterste pluggene 5 cm fra kanten. Fordi denne treplata er 4 cm tykk, skal pluggene sitte 3 cm fra endekanten (halv platetykkelse pluss 1 cm).

4

Bruk pluggmarkører til å overføre plasseringa av pluggene fra toppplata til beina. Hold boret vinkel rett, og bruk dybdestopp når du borer cirka 2,5 cm dype hull i plata og cirka 6 cm dype hull i beina. Det gjør sammenføyningen ekstra sterk.

5

Bein og topplate monteres. Det er en fordel å forsenke hullene i plata ørlitt. Da blir det lettere å styre pluggene på plass. Lim først pluggene fast i beinet og deretter i plata. Pass også på å bruke lim i hullene på topplata.

6

Montér støttebein midt på topplata. Er radiatoren frittstående, kan det monteres støttebein på både fram- og baksiden. Er det ikke plass til to bein, lar du bakkanten av plata hvile på vinkeljern («møbelvinkel»).

7

Lim fast alukraft-folie på undersiden av topplata. Fordel limet i pølser, og trekk det ut over plata med en sparkel. Folien beskytter treet mot varmen fra radiatoren slik at det ikke slår seg.

02
Stabil skjuler for en ekstra varm radiator 8 Trinn

På grunn av de høye temperaturene fra denne radiatoren (NB! El.ovn kan ikke bygges inn!) velger vi å lage skjuleren av mdf-plate som er svært formstabil. Og vi bestemmer oss for at det skal være minst 10 cm mellom toppen av radiatoren og under siden av skjuleren. Dessuten vil vi ha ventilasjonskanaler på toppen av skjuleren selv om det betyr at det ikke kan settes nips og potteplanter på den.

Først måler vi opp og lager en arbeidstegning. I fronten velger vi å bore fem rekker store hull som regelmessig mønster - og for å sikre god luftsirkulasjon. Nederst på beina skjærer vi et hakk på 40 x 60 mm slik at beina er smalere nede. Da virker skjuleren lettere.

1

Mdf-plate og kantlister sages ut og limes sammen. Kantlista skal flukte med kanten på mdf-plata hele veien rundt - unntatt på toppen der kantlista skal stikke opp (her 12 mm). Hjørnene sages i gjæring (45 grader).

2

Mål opp til ventilasjonshullene i mdf-plata, og sag dem ut. Bruk en skikkelig boremaskin - en liten drill har neppe krefter nok. Her bruker vi ei 50 mm hullsag til oppgaven.

3

Sidene av mdf limes og skrus på med 3,5 x 45 mm skruer. Men først limer du et 4 cm bredt stykke mdf på baksiden av frontplata. Stykket plasseres slik at det flukter med overkanten på frontplata og sitter ei platebredde inne.

4

Toppen settes sammen av tynne lister av mdf som limes sammen. Vi bruker tre lange, gjennomgående lister og små avstandsstykker i begge ender og på midten. Når stykkene monteres, vil de virke som ei plate med ventilasjonskanaler.

5

Et lite stykke mdf limes på baksiden på midten for å styrke sammenføyningen i topplata. Stykket plasseres slik at det sitter ei platebredde fra framkanten, men må gjerne flukte med bakkanten.

6

Topplata slipes lett og legges på plass. For at det skulle bli finere, valgte vi å avrunde kantene på ventilasjonskanalene. Bruk ei rund trefil og slipepapir - eller en overfres. Etterpå limes og skrus topplata fast.

7

Snu skjuleren, og merk opp til oppheng. Vi velger å bruke to vinkeljern til oppheng. Plassér vinkeljernet løst langs bakkanten av skjuleren. Merk opp, og bor et hull gjennom topplata.

8

Mål opp, og plassér vinkeljernet på veggen. Kontrollér eventuelt plasseringa av vinkelbeslagene med et vater før du skrur dem fast. Når skjuleren er grunnet og malt, settes den på plass.

03
Dekorativ skjuler til en tradisjonell radiator 9 Trinn

Her vil vi gjemme radiatoren bak ei dekorativ metallplate med kløvermønster. Selv om det er mange hull i denne plata, skal lufta kunne sirkulere fritt under og over radiatorskjuleren. Det bør derfor være minst 5-7 cm luft langs gulvet og 2- 3 cm luft mellom toppen og frontplata. Plata setter vi på ei ramme av furu.

Her limer og skrur vi bare plata fast til ramma, men du kan også frese ei not hele veien rundt slik at plata ligger i plan med treramma.

Lag skjuleren

Nesten uansett hvilken metallplate du bruker, må du regne med at den må avfettes før du kan male den. Her bruker vi ei metallplate som er smurt inn i olje for å hindre at den ruster.

På denne plata er mønsteret stanset ut slik at den ene siden har skarpe kanter. Derfor er det viktig at plata snus riktig vei når den monteres, slik at de skarpe kantene vender inn mot radiatoren.

Før plata males, skal den slipes med fint slipepapir (korn 180).

Plate og ramme velger vi å spray male samtidig med et strøk hvit grunning og to lag hvit maling - begge radiatormalinger.

1

Har radiatoren en termostat med romføler, skal den alltid sitte utenfor skjuleren. Ellers fungerer den ikke godt. Føleren kan for eksempel føres ut langs gulvet eller gjennom et hull på siden og monteres på veggen.

2

Mål omhyggelig opp til den nye frontplata. Vi avsetter 5 cm luft nede, 3 cm oppe og 1 cm på sidene. Her blir da ramma 72 x 147 cm, mens jernplata skal være minst 1 cm kortere i både høyden og bredden.

3

Metallplata avfettes før den slipes med fint slipepapir. Det gir ei litt ru overflate som spraymalinga kan feste seg på, men som ellers virker glatt nok.

4

Rammelistene av 21 x 45 mm furu sages til på mål. Hjørnene sages eller freses ut til bladsammenføyninger. Du kan også avfase de innvendige kantene på listene med en overfres. Utvendig slipes kanten med en slipekloss.

5

Lim sammen listene til ei ramme. Sjekk at alle fire hjørnene er i vinkel. Spenn sammen sammenføyningene med tvinger mens limet tørker.

6

Sag åtte små klosser av 21 x 28 mm furu. Klossene skal brukes til å henge opp frontplata på, slik at de sages i cirka 30 graders vinkel på toppen. Fire av klossene både limes og skrus på veggen eller på ei treplate ved radiatoren.

7

Jernplata limes på ramma med monteringslim og festes med skruer for hver 10 cm. Plata monterer vi 5 mm fra kantene på rammelistene. De fire andre klossene til opphenget limes og skrus på ramma.

8

Radiatorskjuleren spraymales. Først med et lag grunning, så med høyglans spraymaling. Spray med 15-25 cm avstand til plate og ramme. Malinga er hurtigtørrende. Derfor kan du spraye flere strøk i samme arbeidsoperasjon.

9

Radiatorskjuleren henges opp på klossene. Klossene sages i skrå vinkel slik at de kan hektes på hverandre. Når skjuleren skal fjernes, løftes den bare noen centimeter før den kan trekkes ut. Så enkelt kan det gjøres!

Materialer

1. Åpen skjuler til gulvradiator

 • 40 mm stavlimt asketre, 60 cm bredt og 3 m langt (fins i flere lengder og mange forskjellige treslag i velassorterte byggmarkeder)
 • Alukraft-folie (på rull)
 • 10 mm plugger
 • Hvitt trelim (og evt. monteringslim)
 • Vinkeljern (møbelvinkler)

Spesialverktøy

 • Forsenkerbor
 • Pluggmarkørsett

2. Stabil skjuler for en ekstra varm radiator

 • 12 mm mdf-plate
 • 9 x 45 mm hølvet furu (glattkant)
 • Skruer: 3,5 x 45 mm (og 2 lange skruer til oppheng)
 • Hvitt trelim
 • En spiker (til oppmerking)
 • Små vinkeljern
 • Grunning
 • Maling

Spesialverktøy

 • 50 mm hullsag

3. Dekorativ skjuler til en tradisjonell radiator

 • 21 x 28 mm furu
 • 21 x 45 mm furu
 • Skruer: 3,5 x 15 mm og 3,5 x 35 mm
 • Hvitt trelim
 • Monteringslim
 • Slipepapir, korn 100 og korn 180
 • Mønstret metallplate
 • Spraymaling, grunning
 • Spraymaling, maling

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag eller listesag med gjærkasse

Tidsforbruk

3–6 timer

Pris

Fra 250 til 1800 kroner.

Vanskelighetsgrad

Håndverksmessig er det ikke de store utfordringene. Men du skal være svært nøyaktig når du måler opp.

Tegning

Stabil skjuler for en ekstra varm radiator

Stabil skjuler for en ekstra varm radiator

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...