Varmepumpe: Velg riktig

Det er penger å spare i fyringsutgifter ved å installere en varmepumpe, men langt fra alle varmepumper kan brukes som en sentralfyr. Her kan du se hva du skal velge – og om det kan lønne seg.

Valg av varmepumpe krever kunnskap. En luft til vann-varmepumpe er for eksempel langt dyrere enn en luft til luft-varmepumpe – men de to typene kan nesten ikke sammenlignes. Den ene typen kan nemlig erstatte en eksisterende sentralfyr, og gi deg varmt vann til radiatorer, gulvvarme og bruksvann. Den andre typen kan bare varme opp luften i et rom.

Likevel kan begge typer varmepumper være relevante. Det avhenger helt av huset ditt, behovet du har og økonomien din.

Her forklarer vi deg forskjellen på de to typene varmepumper: luft til luft og luft til vann. Du får svar på en rekke av de spørsmålene du kanskje lurer på hvis du vurderer en investering.

Luft til vann: varme til hele huset – og varmt vann i dusjen

Hvis du leter etter en avløser til en utfaset sentralfyr, så er en luft til vann-varmepumpe et godt alternativ. Den kan produsere opptil fem ganger mer energi enn den får tilført fra strømnettet, så hvis ikke strømprisen er fem ganger høyere enn den tidligere energiprisen per kilowatt-time, er det penger å spare.

Varmepumpen bruker uteluften til å varme vann. Vannet kan deretter sendes inn i gulvvarmeanlegg og radiatorer, og brukes til oppvarming av varmt bruksvann. Det krever altså et vannbårent sentralvarmeanlegg, men da har du også en alt i én-løsning, akkurat slik du tidligere hadde med en oljefyr.

En varmepumpe er ikke like effektiv som en oljefyr, så huset ditt skal helst være godt isolert, og du kan risikere at du må bytte ut radiatorene til mer effektive utgaver. Har du gulvvarme, er det en klar fordel, fordi varmepumpen da kan nøye seg med å levere ikke fullt så varmt vann som til radiatorer.
Regn med at en luft til vann-varmepumpe, inkludert montering, koster nærmere 150.000 kroner, hvis du bor i en vanlig enebolig. Skal du ha nye radiatorer eller legge gulvvarme i forbindelse med installasjonen, kommer det i tillegg.

Luft til Luft: varme i Ett rom

Skal du bare supplere med billigere oppvarming av ett enkelt rom eller to, eller leter du etter en billigere oppvarming enn panelovner til hytta? I så fall kan en luft til luft-varmepumpe spare deg for en del penger i fyringsutgifter.
Det mest overbevisende eksempelet er ei hytte med panelovner: Når en panelovn forbruker én kilowatt strøm fra strømnettet, leverer den akkurat én kilowatt varme. Varmepumpen kan til gjengjeld gi mellom fire og fem kilowatt i form av varm luft. Pumpen er altså fire-fem ganger mer effektiv når den er på sitt mest effektive.
Til gjengjeld blåser den kun ut varm luft ett sted, nemlig i det rommet der innedelen med viften sitter. Du kan kjøpe luft til luft-varmepumper med to inneenheter, men det er dyrere og det løser fortsatt ikke utfordringen med varme i et helt hus.
I tillegg kan den ikke varme opp vann. Du må altså fortsatt ha varmtvannsberederen til å varme med én til én-strøm. Den løser med andre ord kun en del av oppvarmingsbehovet ditt.

Prisen på en god luft til luft-varmepumpe koster typisk fra cirka 20.000 kroner inkludert montering, men du kan få modeller som er både billigere og mye dyrere.

4 spørsmål om varmepumper

Hvorfor er virkningsgraden viktig?
Virkningsgraden forteller deg hvor mange kilowatt energi varmepumpen kan levere for hver kilowatt den tilføres fra strømnettet. En effektiv luft til vann-varmepumpe bør ha en virkningsgrad nær 5.

Hvor mye bråker den?
Støy er et ofte oversett problem: Forestill deg et tettbygd boligområde der alle har en støyende varmepumpe på veggen. Da blir det ikke mye ro på terrassen. En støysvak luft til vann-modell kan støye ned mot 50-55 dB, mens en luft til luft-pumpe bråker litt mer, typisk 55-60 dB for de mest stille modellene.

Kan jeg installere varmepumpen selv?
Nei. Sammenkoblingen mellom ute- og innedelen av systemet krever en montør. I praksis er det også enklest å kjøpe varmepumpen via en montør, som deretter kan ta seg av all oppsetting.

Skal varmepumpen ha jevnlig service?
Ja. En gang i året bør varmepumpen etterses av en montør. Innedelen på en luft til luft-varmepumpe kan du gjøre enkle vedlikeholdsgrep på selv.

6 spørsmål om luft til vann

Kan jeg få varmepumpe hvis jeg ikke har gulvvarme?
En luft til vann-varmepumpe er mest effektiv, jo mindre den skal varme opp vannet. Gulvvarme krever lavere temperatur enn radiatorer, så det er en fordel å ha gulvvarme. Men med effektive radiatorer kan det også fungere. Det kan dog bety at enkelte eller alle radiatorene må skiftes ut.

Hvor mye sparer jeg?
I drift er en varmepumpe opplagt billigere i drift enn en ren én til én-strømopp­varming – altså inntil en femtedel, avhengig av virkningsgrad. Utover det, avhenger besparelsen i høy grad av din nåværende oppvarmingskilde. Fyrer du for eksempel mye med ved, skal du sammenligne prisen du betaler for ved, omregnet til til kWh, og strømprisen. Du skal også se på virkningsgraden til varmepumpen, samt avskrivingen på investeringen.

Kan varmepumpen varme opp et gammelt hus?
Hvis det gamle huset er dårlig isolert, kan det være en utfordring. Det bør du la en energirådgiver kikke på. Men rådgiveren vil helt sikkert råde deg til å begynne med å etterisolere, for det er alltid den mest rentable løsningen i lengden.

Hvor kan jeg plassere utedelen?
Utedelen skal stå tettest mulig på sentralvarmeanlegget som den skal kobles til. Men du skal sikre 20-40 cm avstand til veggen for å unngå at vibrasjoner forplanter seg i huset. Pass også på at utedelen ikke havner rett under soveromsvinduet, der støyen kan være spesielt sjenerende. I tillegg skal du selvsagt tenke på naboene, i forhold til om de kan bli sjenert av støyen som kommer fra varmepumpen.

Hvor stor skal pumpen være?
Beregninger viser at et 140 kvm stort hus fra perioden 1960-1979 normalt vil ha et energibehov på 7,5 kW. Her kan en varmepumpe på 6,2 kW varme opp huset. Varmepumpens størrelse avhenger med andre ord av husets energibehov. La leverandøren eller installatøren regne det ut i ditt konkrete tilfelle.

Hva koster det?
Prisen avhenger dels av husets (og dermed pumpens) størrelse, og dels av om det må endres på sentralvarmeanlegget, for eksempel i form av nye radiatorer. Regn med cirka 150.000 kroner for en vanlig enebolig på omkring 150 kvm.

5 spørsmål om luft til luft

Hvor stor skal varmepumpen være?
Det krever en konkret beregning å finne helt riktig størrelse til nettopp huset ditt. Det kan en installatør hjelpe deg med. En luft til luft-varmepumpe kan ofte dekke 60 prosent av oppvarmingsbehovet. Utover det kan panelovner eller en vedovn stå for resten.

Hvor mange rom kan den varme opp?
En kraftig varmepumpe kan fint varme opp flere rom enn der inneneheten sitter. Men det krever at dørene er åpne inn til de øvrige rommene. Du kan kjøpe en luft til luft-varmepumpe med flere inneenheter, slik at du kan dekke mer av huset, men det er selvsagt dyrere.

Hva koster det?
Varmepumpene fås fra cirka 10.000 kroner og opptil det firedobbelte. Prisen avhenger i stor grad av hvor stort areal den skal varme opp, men naturligvis også av kvalitet, merke og ekstra funksjoner.

Hvor mye sparer jeg i fyringsutgifter?
Besparelsen avhenger av en lang rekke faktorer, ikke minst varmebehovet i huset ditt. Men hvis du bytter ut en panelovn, som kan levere én kilowatt varme for hver kilowatt strøm den tilføres, med en varmepumpe som veksler samme strømmengde om til 4-5 kilowatt, så er det selvsagt et ganske stort besparingspotensiale.

Hvor langt kan ute- og innedelen sitte fra hverandre?
Som en tommelfingerregel bør ikke ute- og innedelen være lenger enn sju meter fra hverandre. Ellers forsvinner det for mye energi underveis. Jo tettere, desto bedre – men det skal selvsagt også tas hensyn til for eksempel støy. Du vil neppe ha utedelen rett utenfor soveromsvinduet ditt.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Varmepumpe