Slik unngår du støy fra varmepumpen

Vurderer du å kjøpe en varmepumpe, så les med her først. Vi forteller deg hvordan du finner en støysvak modell, og hvordan du plasserer den slik at den sjenerer minst mulig.

Varmepumpens klumpete utedel er en stor støysynder. Og det gjelder uansett om det er snakk om luft til luft- eller luft til vann-anlegg. Støyen avhenger selvfølgelig av anleggets størrelse, men den generelle tendensen er at de billigste modellene også er de som bråker mest. De verste bråker med opptil 72 dB, noe som tilsvarer lydtrykket fra en trafikkert vei, og hvis du ikke tenker deg godt om før utedelen monteres, risikerer du i tillegg at støynivået forsterkes.

Utedelen skal i all sin enkelhet stå på et hardt og solid underlag. Verst kan det være hvis du plasserer den på en treterrasse med luft under bordene.

I denne gjør det selv-veiledningen kan du lese om hvordan du finner en støysvak modell. I tillegg får du 10 gode råd til hvordan du plasserer varmepumpens utedel for å unngå støy.

Det gode naboskap på spill

En annen faktor du skal ta med i betraktningen når du bestemmer plassering av utedelen, er naboen din. Det er selvsagt ingen grunn til at du skal sette et godt naboskap på spill. Er støyen urimelig høy, kan du faktisk risikere å måtte fjerne utedelen til varmepumpen igjen, hvis den mindre tolerante naboen får medhold i en eventuell klagesak.

Løsningen på alle utfordringene er selvfølgelig å tenke seg godt om og planlegge den mest hensynsfulle plasseringen av støykilden.

Utedelen trenger ikke nødvendigvis plasseres i nærheten av innedelen, og med de fleste varmepumper kan de to delene i praksis monteres i en avstand på opptil 20 meter fra hverandre. I visse tilfeller enda lenger.

Kort fortalt handler det altså om å velge den minst støyende modellen når du skal kjøpe varmepumpe, samt å plassere utedelen mest hensiktsmessig – slik at både du og naboen unngår støy.

LES OGSÅ: Varmepumpeskjuler: Slik gjør du det selv

Ingen absolutte støygrenser i norge

I Norge har vi ingen absolutte verdier for hva som tillates av støy mellom naboer i tettbebygde strøk og byer.

Støykonflikter blir i stor grad avgjort etter skjønn, basert på graden av ulempe for den ene eller andre parten.

I Danmark har de vært smartere, og laget konkrete grenser, slik at det er enklere både å forholde seg til støy og avgjøre konflikter rundt det.

Forskjellige desibelnivå

Desibel, forkortet til dB, er en måleenhet for lydstyrke, der selv små forskjeller har store betydninger.

For eksempel vil en varmepumpe som bråker med 60 dB, støye ti ganger mer enn en med et støynivå på 50 dB.

En stigning på kun 3 dB betyr en fordobling av lydtrykket.

Slik finner du en støysvak modell

Det gjelder selvfølgelig å velge en varmepumpe som bråker minst mulig, og her har vi ikke andre råd enn at du må lære deg å lese energimerkingen. Den forteller blant annet hvor mye varmepumpens inne- og utedel bråker. Den forteller også hvor mye strøm den bruker på å produsere varme og kulde.

Montøren som skal montere systemet for deg, har garantert også noen gode råd og forslag - og sannsynligvis også en rekke modeller han kan anbefale.

10 gode råd til plassering av utedelen

 1. Plasser den vekk fra soveromsvinduer, stuevinduer og terrassedører - både dine egne og naboenes.
 2. Hold god avstand til tomtegrensen. Er det ikke mulig, kan du prøve å skjerme med en hekk, busk eller støyskjerm.
 3. Unnlat å plassere utedelen på lette konstruksjoner som vil forsterke støy og vibrasjoner, for eksempel terrasser.
 4. Sørg for at det er myk bakke mellom utedelen og naboen. Gress absorberer effektivt støy (i motsetning til harde overflater som for eksempel stein).
 5. Plasser gjerne utedelen så uthuset eller hageboden skjermer for støyen.
 6. Sett utedelen direkte på bakken hvis det er mulig - tung jord absorberer effektivt vibrasjoner.
 7. Sett eventuelt gummiføtter under utedelens hjørner. Det begrenser også vibrasjonene.
 8. Sett opp støyskjerm. Det kan dempe med 5-10 dB.
 9. Få montert utedelen med siden mot husveggen, hvis det er plass til det. Det gjør den ikke mindre støyende, men du holder det meste av støyen på egen eiendom.
 10. Sørg for at utedelen ikke står kloss inntil husveggen. Det skal være litt luft mellom.

LES OGSÅ: Monter en varmepumpe

10 gode råd til plassering av varmepumpe

Støp eventuelt en sokkel til utedelen. Da er du sikker på at pumpen står solid fast.

Stor forskjell på støynivåer

Jo mer varmepumpes utedel støyer, desto større hensyn skal du ta til dine omgivelser. Selv om forskjellene i desibelangivelser kanskje virker beskjedne på papiret, er det som du kan se her, enorm forskjell på en utedel som bråker med 72 dB, og en som bare bråker med 60 dB. Modellen som har et støynivå på 60 dB kan du plassere nesten hvor du vil, i motsetning til den andre med 12 dB høyere støynivå.

Du kan være sikker på at naboen din ikke vil like det, hvis de opplever et støynivå på opptil 45 dB på soverommet sitt. Derfor bør du, avhengig av hvor mye varmepumpen bråker, plassere utedelen slik at støyen ikke vender direkte mot naboen - hvert fall ikke mot soverommet. Husk at du kan plassere utedelen opptil 20 meter vekk fra innedelen, så du har rike muligheter til fritt å kunne plassere den på alle sider av huset.

LES OGSÅ: Slik minimerer du støy i boligen

60 DESIBEL

Plassert med baksiden mot husveggen, vil støy­ en fra denne utedelen ha falt til 35 desibel på bare 5 meter. I praksis betyr det at du ikke tren­ ger å bekymre deg for plasseringen - bare få den montert der det er penest og mest praktisk.

72 DESIBEL

Her er vi helt ute på 14 meter, før støyen har falt fra 72 til 35 desi­ bel. Uansett hvor du plasserer utedelen langs husveggen, vil støynivået likevel rekke langt inn til naboene. I dette tilfellet bør du vurdere støydem­ pende tiltak på utedelen.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Varmepumpe