Få varme i hele huset med en varmeflytter

Du sparer penger og forbedrer inneklimaet med et varmeflyttingsanlegg, som flytter varmen fra en vedovn rundt i hele huset. Se hvordan en varmeflytter virker, og hvordan du installerer anlegget.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En effektiv helg
Pris
15.000 kroner

Intro

Hele huset får glede av varmen fra vedovnen når du installerer et varmeflyttingsanlegg: det er et enkelt rørsystem, som trekker den varme luften over tak til rommene lenger vekk i huset. Den varme luften presser den kalde i retur mot stua og vedovnen. Dermed får du sirkulert luften i huset, mens den gradvis blir varmet opp.

Det finnes flere forskjellige enkle varmeflyttere, der du typisk har en vifte med kanal og ventilrister, som flytter varmen gjennom veggen fra et rom til et annet. Slike løsninger kan du kjøpe for under en tusenlapp. Men har du et større hus, der du vil flytte varmen fra for eksempel en varmekilde i den ene enden av huset, til flere rom helt bort til den andre enden, krever det noe mer. Da kan du bygge et varmeflyttingssystem, slik vi viser deg på disse sidene.

LES OGSÅ: IR termometer - ta temperaturen på alle overflater

Bygg ditt eget system

Det er store forskjeller på hus, så det finnes ikke noe system som passer overalt. Noen hus er kvadratiske, andre avlange med vinkler, mange har kjeller mens andre igjen har flere etasjer. Hvis du vil være sikker på å få en optimal løsning, kan du få hjelp fra et ventilasjonsfirma til å prosjektere et anlegg for deg.

Systemet i denne artikkelen fører varme fra stua i den ene enden av huset, til tre rom i den andre enden. Vi har satt sammen anlegget med blant annet en støysvak kanalvifte, som alene koster over 3000 kroner. Men du blir glad for den, fremfor en enklere modell som skaper irriterende støy.
Regn med at hele anlegget vil koste mellom 10 og 15.000 kroner, hvis du installerer det selv.

Klikk på tallene på bildet under og se hvordan en varmeflytter fungerer.

  1. VEDOVN: Når vedovnen fyres opp, varmes luften opp og stiger til værs.
  2. INNSUGING: Den varme luften trekkes inn i innsuget og presses gjennom rørene i systemet.
  3. RØRSYSTEMET: Går gjennom loftet og sender luften fremover og fordeler varmen til de kalde rommene.
  4. SIRKULASJON: Det er viktig at luften kan bevege seg. Derfor må dørene enten stå litt på klem, eller så skal de ha en luftspalte mellom toppen eller bunnen av døren og karmen.
  5. REDUKSJON: Ved gradvis å innsnevre rørsystemet, tvinges luften til å fordele seg ut i alle de tre forgreningene som dette eksempelet består av.
  6. UTBLÅSING: Den varme luften blåses ut av rørene og ned i de kalde rommene.

Slik installeres systemet

For å oppnå best resultat med det nye varmeflyttingsanlegget ditt, gjelder det å være godt forberedt.

Selv et skreddersydd anlegg som er prosjektert av en leverandør krever nemlig som regel at du måler opp de lange rørene og skjærer dem til på mål - mål som du må ta selv.

Et godt tips er å begynne med å montere utsugingen over vedovnen og deretter tilpasse rørene etter hvert som monteringen skrider frem, altså IKKE skjære dem til på forhånd, men underveis i arbeidet.

Veiledning

01
Hull i taket 3 Trinn

Det kan virke skremmende å skulle skjære hull i alle lagene i taket opp til loftet, men det er ikke så vanskelig og farlig som det kanskje kan høres ut. Du skal bare vite hvordan du griper an oppgaven.

Vil du være sikker på ikke å komme til å bore inn i takstoler, kabler og andre vitale deler, skal hullene bores oppe fra loftet. Her kan du nemlig enkelt se om det er noen hindringer.

Ta en kikk under isolasjonen på loftet til varmeflytter 1

Ta en kikk under isolasjonen på loftet. Er det plass nok til at røret kan være der, eller er du for tett på en takstol?

Bor med et trebor ned gjennom taket 2

Bor med et trebor ned gjennom taket når du har funnet et egnet sted å lage hull.

Hull i taket til varmeflytter mellom etasjer 3

Lag hullet med en hullsag i riktig størrelse. Diameteren på hullet skal passe til enten innsugingen eller utblåsingene.

02
Kapp rørene 3 Trinn

Når du skal montere en varmeflytter, kommer du til å måtte kappe og tilpasse de lange og rette rørene. Det er enklest å gjøre med en vinkelsliper og en så smal kutteskive som mulig.

Marker målet på røret til varmeflyttingsanlegg 1

Marker målet på hvor langt røret (B) skal være.

Tegn opp på røret til varmeflyttingsanlegg 2

Brett et A4-ark rundt røret (B), og tegn opp. Rekker ikke papiret rundt, kan du teipe sammen to A4-ark.

Kapp røret til varmeflytter med vinkel-sliperen 3

Kapp røret (B) med vinkel-sliperen mens du holder det godt fast. Fil de skarpe kantene på røret til slutt.

03
Sett sammen rørene 3 Trinn

Skjøteniplene brukes når du skal skøte de lange og rette rørene. Alle skjøtenipler (+ vinkler) har en flat gummipakning, som bidrar til å gjøre sammenføyningene tette. Hvis du gir pakningene en dusj med silikonolje, glir alt helt enkelt sammen.

Sprut litt silikonolje på røret til varmeflyttingsanlegg 1

Sprut litt silikonolje på de svarte pakningene på skjøte niplene (L), før du setter sammen rørene.

Massér nippelen på plass mellom to rør til varmeflyttingsanlegg 2

Massér nippelen (L) på plass mellom to rør (B). Pass på de skarpe kantene.

Gi hver sammenføyning i røret til varmeflytter tre selvskjærende skruer 3

Gi hver sammenføyning tre selvskjærende skruer, fordelt rundt røret. Da er du sikker på at sammenføyningen sitter.

04
Monter bæringer 3 Trinn

For å holde styr på rørene oppe på loftet, monteres de i egne bæringer. De skrus fast på sperrene, rørene legges ned i dem, og til slutt skrus rørene fast i bæringene med et par selvskjærende skruer.

Skru bæringene til varmeflyttingsanlegg fast til sperrene 1

Skru bæringene (J) fast til sperrene med vanlige treskru­ er. Pass på at du ikke skjærer deg på de skarpe stålkantene.

Legg rørene til varmeflyttingsanlegg i bæringene 2

Legg rørene (B) i bæringene (J). Denne typen finnes i forskjellige størrelser, som passer de forskjellige rørtykkelsene.

Skru sammen med en selvskjærende skrue gjennom bæringen og røret til varmeflytter 3

Skru sammen med en selvskjærende skrue gjennom bæringen (J) og røret (B) fra begge sider.

05
Monter kanalviften 3 Trinn

Hjertet i systemet, viften, monteres mellom to av de store og rette rørene. Her skal du være oppmerksom på at viften IKKE skal røre noen av rørene - skjer det, vil støyen nemlig kunne forplante seg ut i og bli forsterket gjennom systemet. Derfor henges viften fast mellom rørene med to gummioppheng.

Det første opphenget til varmeflytter skrus rundt røret, slik at halvparten stikker utenfor 1

Det første opphenget (D) skrus rundt røret (B), slik at halvparten stikker utenfor.

Spenn fast viften i opphenget til varmeflyttingsanlegg 2

Spenn fast viften (E) i opphenget (D) - husk å sette den så den blåser riktig vei, og med kabelboksen på toppen.

Spenn fast det andre opphenget til varmeflyttingsanlegg 3

Spenn fast det andre opphenget (D). Når viften er montert, skal du ha en elektriker til å koble den til strøm.

06
Isoler rørsystemet 3 Trinn

Det vi for alt i verden vil unngå, er at varmen avgis til loftsrommet og bare fiser ut i intet. Derfor skal rørene isoleres. Så sant det er mulig, kan du grave rørene ned i den eksisterende isolasjonen, og deretter isolere oppå rørene med for eksempel isolasjonsplater. Men du kan også vikle isolasjon rundt rørene i loftsrommet.

Skjær til isolasjonen til varmeflyttingsanlegg 1

Skjær til isolasjonen, slik at den passer rundt både rørene og de øvrige delene.

Brett isolasjonen rundt rørene til varmeflyttingsanlegg 2

Brett isolasjonen rundt rørene, og teip den fast med aluminiumsteip. Forsegle alle skjøter med teipen.

Pakk inn varmeflyttingsanlegg i isolasjon 3

Pakk inn systemet i isolasjon. Det er selvfølgelig viktig at du fortsatt kan komme til filterkassetten og kabelboksen.

07
Se hvordan du monterer systemet 11 Trinn

1

Plassér avtrekksventilen (som her) over vedovnen. Tegn en sirkel i taket, og skjær hull med ei stikksag. Du kan også bore ut til ventilen med et hullbor.

2

Skru først ei monteringsramme på det røret som skal gå gjennom taket, og stikk røret opp i hullet i taket. Skru etterpå monterings-ramma fast i taket.

3

I selve monteringsramma monteres en ventil. Den stikkes bare opp gjennom monteringsramma og dreies en kvart omgang for å sitte fast.

4

Tallerkenventilen kan dreies rundt slik at mengden av luft som passerer kan justeres. Ved flere ventiler må de justeres i forhold til hverandre.

5

Hvis du skal kappe et rør, kan du få et vinkelrett snitt og avskjæring ved å teipe to A4-sider sammen og vikle dem om røret og bruke kanten til å streke opp etter.

6

Røret skjæres med en vinkelsliper med metallblad. Skjær aldri innendørs pga. brannfaren, bruk arbeidshansker, beskyttelsesbriller og hørselsvern. Kantene kan slipes med ei fil.

7

Alle rørskjøtene er forsynt med en gummipakning, så skjøtene blir helt tette når røret presses inn over pakningen. Fest også røret med korte selvskjærende plateskruer.

8

Røret fra stua kommer opp til høyre og føres til en ventilator som forsynes med lyddempere på begge sider. Fra ventilatoren føres rør til de forskjellige innblåsningsventilene.

9

Alle rørene hviler på montasjebeslag som ytterligere kan løftes med bordbiter, slik at rørene kommer opp over eventuelle eksisterende rør og andre forhindringer.

10

Rørene isoleres med to lag 50 mm lamellmatter. Første lag er forsynt med kraftpapir, det andre laget med alu-folie. Lagene bindes med ståltråd, og skjøter tettes med alu-teip.

11

En rask, men like effektiv isolasjons-metode er å trekke ei «isolasjonsstrømpe» over røret. Det er en strømpe av plastfolie som innvendig er fôret med isolasjon.

08
Slik virker systemet 13 Trinn

Kanalviften sitter i midten av rørsystemet, der den suger opp den varme luften fra stua og presser den videre ut i de kalde rommene.

Varmeflyttingsanlegget består av:

En varmeflytter som denne består av mange enkeltdeler. Det er rør i forskjellige dimensjoner, skjøtenipler, vinkler, lydfeller, vifte og så videre. Men selv om systemet kan virke litt uoversiktlig når du begynner, er det faktisk ikke noe vanskeligere å sette sammen dette enn andre byggesett.

A: T-STYKKER
Når luften skal fordeles ut til flere rom, er det bruk for T-stykker.

B: VENTILASJONSRØR

C: REDUKSJONER
Ved å redusere rørtykkelsen, skapes et overtrykk i rørene før reduksjonen. Det tvinger luften til også å fordele seg gjennom T-stykket som sitter foran.

D: ELASTISK OPPHENG
For å unngå rungende resonans, sitter viften i et elastisk oppheng på hver side. Opphenget sørger for at selve viften ikke kommer i direkte kontakt med de stive rørene, og hindrer dermed at den svake lyden fra viften forplanter seg videre ut i systemet.

E: KANALVIFTE
Hjertet i systemet. Det finnes flere forskjellige typer vifter, og det kan lønne seg å investere i en litt dyrere modell, som bråker minst mulig. Viften skal kobles til strøm, så her må du ha hjelp fra en elektriker.

F: FILTERKASSETT
For å unngå at det samler seg støv, pollen og annen skitt i systemet, sitter det en filterkassett med utskiftbart filter tett på innsugingsventilen. Du kan kjøpe filtermatter separat. De er enkle å skifte, og du skal skifte dem minst én gang i året.

G: LYDFELLE
Sitter flere steder (så tett på utsuginger og innblåsinger som mulig) og demper støyen fra viften. Den hindrer også at lyd, for eksempel stemmer, kan vandre baklengs gjennom rørene og ut til de andre rommene. Lydfellene er myke, og kan bøyes rundt hjørner.

H: VINKLER
Brukes til å føre rørsystemet opp og ned fra loftet og rundt eventuelle hjørner.

I: INNSUG/UTBLÅSING
Utblåsingskanalene har en diameter på 100 mm, altså litt mindre enn innsuget på 160 mm.

J: BÆRINGER

K: STYRING

L: SKJØTENIPLER

M: SELVSKJÆRENDE SKRUER

Materialer

Tidsforbruk

En effektiv helg.

Pris

10-15.000 kroner for en varmeflytter som dette til tre soverom.

Vanskelighetsgrad

Det er mange deler å holde styr på, og det kan være en utfordring å krabbe rundt på loftet, men selve systemet er lett å sette sammen.

Tegning

Video

TIPS: Helt rett snitt i runde emner

VERKTØY: Slik bruker du vinkelsliperen

I denne videoen kan du se hva vinkelsliperen kan, og hvordan du bruker den. Sliperen gir deg masser av kraft når du skal skjære i jern, betong og stein. Og med riktig kutteskive kan du lage nøyaktige snitt i alt fra aluminium og plast til hardtbrente fliser. Du lærer også alt om innstillinger og beskyttelsesustyr, slik at du kan jobbe trygt.

Tips & Triks

Fordel varmen fra vedovnen

Anlegget suger varmen fra stua hvor vedovnen er plassert, og blåser den varme lufta ut i husets øvrige tørre rom, hvor du i tillegg kan plassere friskluftventiler i veggene. Især hvis gangtiden er lang, bør vifta ikke være så sterk at det oppstår unødig overtrykk. I husets våtrom - toalett, bad, kjøkken etc. - bør det være mekanisk avtrekk, slik at luft fra de fuktige rommene ikke trenger ut i de tørre rommene og fører til skade (neste tegning).

Sug fuktigheten ut av huset

Bruker du et felles rørsystem til avtrekk fra våtrommene dine, kan du nøye deg med bare én vifte for samtlige rom i stedet for en kanal og en vifte i hvert rom. Men uansett type anlegg må lufta i boligen kunne bevege seg uhindret fra rom til rom (de gule pilene) - f.eks. via sprekker under eller over dører eller gjennom ventiler i veggene. Det er en fordel at varmeover-føringsvifta ikke er sterkere enn nødvendig - tilpasset avtrekket.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vedovn