Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Klargjøring

Før du legger linoleum, er det viktig at underlaget er helt plant. Derfor skal eventuelle fuger og andre ujevnheter fylles opp, og hele gulvflaten skal sparkles. Mellom hvert lag sparkelmasse smøres primer på, for å sikre at de forskjellige lagene hefter ordentlig til hverandre.

Tilpassing

Når linoleumen skal tilpasses, skal du være nøye med oppmålingen. Vær særlig oppmerksom på hjørnene i rommet. Selv om de ser ut til å være 90 grader, er det ikke sikkert de er det.

Langs veggen skal det monteres fotlister, og det kan derfor gjerne være litt luft mot veggen. Det er en fordel når gulvet skal skjæres til. Pass på ikke å skjære av for mye. Du kan alltid fjerne det som er for mye senere.

LES OGSÅ: Linoleum klikkgulv

Gulvlegging

Før gulvet limes fast, kontrolleres det at linoleumsstykket passer perfekt. Er ikke det tilfellet, gjøres de siste småjusteringene på stedet med en hobbykniv. Det gjelder særlig ved dører, vannrør og andre hindringer.

Når du skal lime, er det en god idé å starte der gulvet skal passe helt perfekt. I vårt tilfelle er det i døråpningen.