Legg linoleum på rull

Vi pleier å si at du ikke kan legge linoleum på rull selv. Det er fordi skjøtene skal sveises sammen, noe som krever spesialverktøy. Men du kan fint legge linoleum i ett stort stykke i smale rom, som gang eller kjøkken. Rommet skal bare være smalere enn de to meterne en rull linoleum typisk er.

Klargjøring

Før du legger linoleum, er det viktig at underlaget er helt plant. Derfor skal eventuelle fuger og andre ujevnheter fylles opp, og hele gulvflaten skal sparkles. Mellom hvert lag sparkelmasse smøres primer på, for å sikre at de forskjellige lagene hefter ordentlig til hverandre.

1. Fugene pensles med primer, før de fylles med en hurtigtørkende gulvsparkelmasse. Det gjøres for å sikre at sparkelmassen kan hefte skikkelig til den gamle fugen.

2. Hele gulvflaten primes når de primede fugene er helt tørre. Primeren sikrer at den selvnivellerende gulvsparkelmassen kan hefte ordentlig på de glatte flisene.

3. Den selvnivellerende gulvsparkelmassen fordeles jevnt på gulvet når den er blandet etter anvisningene. På relativt små flater som her, kan du fint bruke et enkelt stålbrett til å dra ut massen med.

Tilpassing

Når linoleumen skal tilpasses, skal du være nøye med oppmålingen. Vær særlig oppmerksom på hjørnene i rommet. Selv om de ser ut til å være 90 grader, er det ikke sikkert de er det.

Langs veggen skal det monteres fotlister, og det kan derfor gjerne være litt luft mot veggen. Det er en fordel når gulvet skal skjæres til. Pass på ikke å skjære av for mye. Du kan alltid fjerne det som er for mye senere.

1. Rull ut linoleumen med baksiden opp. Da kan du tegne så mye på den som du vil, uten at det gjør skade. Sørg for å ha god plass til å jobbe på.

2. Start med å avsette rommets yttermål på linoleumen. Deretter kan du føye til utskjæringer til dørhull, skap og annet. Husk å tenke ”motsatt”, ettersom linoleumslengden ligger opp-ned.

3. Skjær til linoleumsstykket etter oppstrekingene med en hobby- eller linoleumskniv. Du kan med fordel skjære ut mer nøyaktig til dører og andre uregelmessigheter etter at linoleumen er lagt på plass.

LES OGSÅ: Linoleum klikkgulv

Gulvlegging

Før gulvet limes fast, kontrolleres det at linoleumsstykket passer perfekt. Er ikke det tilfellet, gjøres de siste småjusteringene på stedet med en hobbykniv. Det gjelder særlig ved dører, vannrør og andre hindringer.

Når du skal lime, er det en god idé å starte der gulvet skal passe helt perfekt. I vårt tilfelle er det i døråpningen.

1. De siste ujevnhetene fjernes med en betonghøvel eller en koppskive på vinkelsliperen, når gulvsparkelmassen er helt tørr. Overflaten kan nemlig ha små kuler eller bobler, som må utjevnes. Støvsug gulvet.

2. Legg hele linoleumsstykket på gulvet for å sjekke at det passer perfekt. Er det ikke tilfellet, gjøres de siste småjusteringene på stedet med en hobbykniv.

3. Rull halvparten av linoleumen inn mot midten, og påfør limet på gulvet med en tannsparkel. Etterpå rulles linoleumen tilbake på det limte gulvet, og presses på plass. Gjenta jobben på den andre halvdelen.

    Akkurat nå leser andre ...