Skjul skruene med trepropper

Selvfølgelig er det raskest bare å skru fast et gulv- eller terrassebord. Det tar noe lenger tid hvis du vil dekke skruene med propper. Til gjengjeld får du en mye penere flate når skruene er usynlige.

Trepropper

Treproppen dyppes i lim og bankes på plass i hullet, så skruen dekkes.

Trepropper lages med et proppborsett

Et proppborsett består av et forstnerbor til å lage hullene med og et proppbor til å lage treproppene. De to borene er tilpasset hverandre, slik at proppene som proppboret lager passer presist i hullet fra forstnerboret. Nesten alle proppbor ser slik ut. De kjøpes i sett med for eksempel tre forskjellige størrelser.

LES OGSÅ:

Skjul skruene med trepropper

Proppen blir mest synlig hvis du vender åreretningen motsatt av åreretning som er på gulvflaten.

Slik plasseres skrue og trepropp

Det bores hull med et forstnerbor cirka halvveis ned i bordet som skal festes med skrue og propp. Hullet er cirka dobbelt så stort som diameteren på skruehodet. Bordet skrus fast med en skrue som plasseres midt i hullet, og som skrus inn slik at skruehodet sitter plant med bunnen av hullet.

Smør lim på treproppen, og bank den på plass i hullet. Overskytende treverk fjernes.

Les mer om tregulv

Skjul skruene med trepropper

En trepropp skjuler skruen som er plassert nesten halvveis ned i bordet den holder på plass.

Slik skjuler du skruene med trepropper

1. Sett proppboret i en søylebormaskin, og bor ut proppene i et bord. Juster dybden så boret ikke går gjennom bordet. Har du ikke en søylebormaskin, kan du bruke en bormaskin som holdes helt rett.

2. Når treproppene er boret, brytes de av med et stemjern. Hvis du jobber med trepropper i hardt tre, skal du være litt forsiktig, så treproppene ikke brytes skjevt av.

3. Bank treproppen på plass i hullet, som du har boret med forstnerboret. Legg først lim på treproppen, slik at det kommer opp på sidene. Hell for eksempel lim på et trestykke, og dypp treproppen i det. Hvis treproppen skal være ”usynlig”, vendes den så årene blir samme vei som på treflaten. La treproppen tørke i minst 3-4 timer.

4. Fjern den overskytende delen av treproppen med et skarpt stemjern. Fjern små skiver om gangen.

5. Slip treproppen med slipepapir, for eksempel korn 180, så du får en jevn flate.

Se video av hvordan du gjør det

På denne prøvemonteringen viser håndverkeren hvordan du monterer et gulv med skruer ovenfra, og deretter skjuler skruehodene med trepropper.

Hvert bord skal monteres med 2 skruer midt i hver lekt. På disse 18 cm brede bordene plasserer vi hver skrue 4 cm fra kanten. Det må strekes nøye opp, så plasseringen av alle skruene blir snorrette. Bare på den måten vil hullene komme til å ligge på en helt rett linje, og det er viktig for å oppnå et pent sluttresultat.

Som en hovedregel skal skruehullene sitte en fjerdedel av bordets bredde fra bordets kanter. Dermed sitter bordet godt fast, og det er god plass til spunsene. Samtidig er det ingen risiko for at bordet sprekker.Vi har i dette tilfelle valgt å bruke 16 mm spunser, og borer derfor hullene med et 16 mm sylinderbor, som nærmest freser treet vekk og etterlater seg fine, skarpe kanter. Det må bare bores halvt gjennom bordet, så da dette bordet er 22 mm tykt, skal det bores ca. 11 mm ned.

Et sylinderbor er alltid den ene delen av et spunsbor-sett. Den andre delen er det spesielle spunsboret. De to borene sikrer at spuns og hull passer nøyaktig sammen. Spunsbor-settet finnes i mange størrelser opp til ca. 30 mm. Nå skal gulvet festes med 4,5 x 60 mm gulvskruer.Monter det 16 mm lange spunsboret, som passer til sylinderboret.

Til spunsene kan du for eksempel bruke samme tre som til gulvet. På den måten blir ikke spunsene så framtredende. Spunsboret er montert på en batteridrill, og på den måten går det ganske raskt å lage mange spunser. Du må sørge for å holde boret helt vinkelrett på bordet, det gir rettest spunser. Alternativt kan du lage spunsene i en søylebormaskin.

Når det er boret i bunnen, brekkes boret litt til siden, så spunsen knekker og er lett å ta opp. Velg og vend spunsene slik at de passer best muligt til bordenes årringer. Når du har funnet riktig spuns, smøres den med trelim i bunnen og bankes godt ned i hullet med en hammer. Med et skarpt stemjern stemmer du så av det øverste av spunsen bit for bit.

Husk å vende stemjernets skrå flate ned mot bordet, ellers risikerer du å ødelegge spunsen og stemme ned i gulvbordet. Fagmannen anbefaler at du nøyer deg med å sette spunser i ett bord om gangen. Dermed er du sikker på at bordene kommer til å ligge helt tett.

Når det er montert spunser på alle gulvbord, skal gulvet slipes. Til eksemplet her bruker vi en eksentersliper. På et helt gulv bør du bruke en gulvslipemaskin – først med korn 120 papir og til slutt med korn 180, så er bord og spunser i nøyaktig samme nivå. I stedet for å lage spunsene selv, kan du kjøpe dem ferdige, men det er mye dyrere.

Du kan også kjøpe en rundstokk – for eksempel i teak – og så bare sage spunsene ut av den. De limes og slipes på samme måte, og det gir gulvet en spennende effekt når spunsene er laget av en annen tresort enn gulvet. Velger du å legge et gulv med trepropper, må du regne med å slipe over hele gulvet med en gulvslipemaskin og sluttbehandle det.

    Akkurat nå leser andre ...