Nytt plankegulv på gamle bjelker

De flotte, nye gulvbordene kler det gamle huset veldig godt. Men den store forbedringen skjuler seg under dem.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
15.000 kroner

Intro

Her forsterker vi nemlig bjelkelaget og retter det opp, og vi gjør gulvet tørt og varmt med et tykt lag isolasjon og en tett dampsperre. Rommet blir bedre å oppholde seg i, og fyringsutgiftene blir lavere.

Selv om vi er bevisste på å bevare husets stil, gir tregulvet plass til mange tekniske forbedringer. Først stabiliteten. Det gamle gulvet har knirket og sviktet i mange år.

Årsaken er like klassisk som gulvet: Bjelkene har vridd seg, og oppklossingene er løsnet. Derfor kiler vi dem bedre fast i murverket og sørger for god støtte.

Det er en fornøyelse å legge solide gulvbord på et bjelkelag som lenge har vært preget av sponplater og finerte gulv. Selv om vi er bevisste på å bevare husets stil, gir tregulvet plass til mange tekniske forbedringer.

Først stabiliteten. Det gamle gulvet har knirket og sviktet i mange år. Årsaken er like klassisk som gulvet: Bjelkene har vridd seg, og oppklossingene er løsnet. Derfor kiler vi dem bedre fast i murverket og sørger for god støtte.

Når bjelkene sitter fast, retter vi dem opp, slik at gulvbordene får et helt jevnt plan å ligge på. Det gjør vi ved å skru kraftige bord på begge sider av dem. Bordene kalles lasker, og når overkanten på dem ligger i samme plan, gjør det ikke noe at bjelkene under ikke ligger helt jevnt.

Selv om vi legger samme type gulv som da huset i sin tid ble satt opp, blir gulvet mer moderne. Ved å isolere og tette mot krypekjelleren med en dampsperre, sikrer vi at varmen i fremtiden ikke trenger ned i isolasjonen og kondenserer.

Dampsperre i gulv er ikke et krav, og bruken av det er omdiskutert. Du gjør ikke noe feil ved å legge det, hvis krypekjelleren under er riktig oppbygget og godt ventilert.

Den største jobben her, er opprettingen av gulvet med oppklossing og lasker. Resten er bare kos.

Veiledning

01
Ned til bjelkene 2 Trinn

Før jobben med gulvet kan begynne, må vi forberede krypekjelleren på de nye tilstandene. Selv om huset har holdt seg godt, må du ofte forbedre ventilasjonen når isolasjonen blir tykkere, ettersom det fører til at det blir kaldere i kjelleren.

Her måtte vi lage tre nye ventilasjonskanaler og fjerne stein, gamle planker, gamle oppklossinger og annet som kan gi grobunn for mugg og sopp.

Deretter er sokkelen isolert, og en fuktsperre er lagt ut rett på den hardt stampede bakken. Fuktsperren dekker nesten hele gulvet, men har en sprekk på 10-15 cm mot sokkelen, slik at fukt nedenfra har et sted å slippe ut.

1

Etter å ha fjernet fotlistene, bryter vi opp det gamle gulvet med hjelp av et brekkjern og en hammer. Fordi de gamle bordene fortsetter noen millimeter inn under de pussede veggene, kan vi ikke unngå å ødelegge litt av pussen.

2

Bjelkene ses nøye over. Er de angrepet av sopp og råte, byttes de ut. De er ofte kilt fast i murveggen, og du skal forsikre deg om at kilene fortsatt sitter fast. To rettholter settes sammen med et bord, for å rekke over alle bjelkene.

02
Bjelker klosses opp 5 Trinn

Det gamle bjelkelaget hviler på innhakk i murveggen. Veggen er behandlet med en tjære blanding, som har bremset oppstigende fukt. Bjelkene er derfor i god form.

Ved veggen er bjelkene i vater, men oppklossingen har sklidd ut, slik at de henger ganske mye på midten.

For å få bjelkene til å ligge så riktig som mulig før vi retter opp med lasker, presser vi dem opp med en jekk mens vi setter inn nye understøttinger.

Vi begynner oppklossingen ved de ytterste bjelkene. Deretter retter vi opp de øvrige i plan med dem så godt vi kan. Det avgjørende er at bjelkene ligger stabilt, og at de ikke er for høye noe sted.

1

En murersnor spennes stramt ut på oversiden av bjelken (K), og løftes opp med et stykke 4 mm kryssfinér i hver ende. På midten kan bjelken nå spennes opp til en tilsvarende bit kryssfinér der, akkurat vil røre snoren.

2

Bjelkene (K) løftes på midten med en vanlig biljekk. De løftes så de blir noenlunde rette i lengderetningen (det sjekker vi med murersnoren) og passer med de øvrige bjelkene på tvers (det sjekker vi etterpå med rettholten).

3

Oppklossingene (A) skjæres til og plasseres med biter av murpapp (J) som mellomlegg i topp og bunn. Ned mot fuktsperren setter vi fast de korte stolpene til en steinhelle med en 6 x 120 mm skrue gjennom den. Vi må bore hull i hellen først.

4

Oppklossingen justeres med biter av murpapp (J), slik at bjelkene har kontakt til alle understøttinger. Vi retter først opp de to ytterste bjelkene, og lager oppklossinger under dem med en meters mellomrom, mens vi retter opp etter snoren.

5

Prosessen gjentas for alle de øvrige bjelkene - her sjekker vi samtidig jevnlig at bjelkene flukter med de ytterste bjelkene. Vi bruker den forlengede rettholten vi har laget.

03
Laskene rettes opp 7 Trinn

Nå er bjelkene stabile og i ferd med å danne et nesten vannrett plan. Ved å skru lasker på sidene av bjelkene, sikrer vi ikke bare at bjelkelaget blir helt vannrett.

Vi kan også heve gulvet litt, slik at det passer perfekt i høyde med den tilstøtende gangen.

Laskene plasseres og rettes til etter et system som minner mye om det vi gjorde med bjelkene: vi begynner med laskene lengst fra hverandre. Når de er vannrette og sitter like høyt, settes de øvrige opp så de flukter med dem.

1

Vi spenner fast en lask (B) på siden av den ytterste bjelken (K) i den ene siden av rommet med et par skrutvinger. I den andre siden er det ikke plass til tvingene på den ytterste, så der spenner vi fast lasken på den nest ytterste bjelken.

2

Høyden på det nye gulvet finner vi ved å legge opp et gulvbord (D) på de to første laskene (B) og løfte dem til bordet ligger vannrett og i spenn opp mot dørterskelen. Nå vet vi nøyaktig hvor enden av de to første laskene skal sitte.

3

Laskenes andre ende løftes opp til laskene ligger vannrett. Med den forlengede rettholten, sikrer vi oss at de samtidig ligger like høyt og at de fortsatt ligger så bordet presses opp mot terskelen.

4

Laskene rettes til etter en snor, på samme måte som bjelkene. Når de to endene på laskene er like høye og i det planet vi ønsker, spenner vi opp en murersnor med en 4 mm avstandskloss i hver ende. Da har vi noe å rette inn etter.

5

Laskene skrus fast mot siden av bjelkene for hver 50 cm, mens vi trykker dem ned eller løfter dem opp med jekken, slik at de er i plan over alt. Siden på bjelkene er ujevne, så vi må legge inn kiler bak laskene for å få kontroll på dem.

6

På samme vis skrur vi opp lasker (B) på resten av bjelkene. Hele tiden er vi nøye med både å rette ut laskene og holde dem i plan med de to ytterste. Ved å sette lasker på begge sider av bjelkene, gjør vi konstruksjonen mye mer stabil.

7

Det er en stor jobb å stabilisere bjelkene og rette dem opp med lasker. Men når det er på gjort, går resten mye lettere.

04
Isolasjon og tetthet 7 Trinn

Du skal ikke rote mye med isolasjon og tetthet i gamle hus, før du risikerer å skape problemer. Her legger vi 2 x 95 mm mineralull i gulvet, som tettes øverst med en dampsperre. Bruk av dampsperre i gulv over en krypekjeller, fordrer at krypekjelleren er bygget opp riktig, med god ventilasjon og sperring av oppstigende fukt fra grunnen. Er ikke krype-kjelleren riktig oppbygd, kan du skade gulvet ved å legge tradisjonell dampsperre rett under gulvbordene. Er du i tvil, må du rådføre deg med en fagmann. Ofte vil han fraråde bruk av dampsperre. I dette tilfellet, bruker vi en dampsperre.

1

Mellomrommet mellom bjelker (K) og lasker (B) isolerer vi ved å presse mineralull (E) forsiktig ned med en gammel vinkel. Det er den stillestående luften i isolasjonen som skaper virkningen, så dette gjøres med nennsom hånd.

2

Forskalingsbordene (C) festes på undersiden til laskene (B) med 4,2 x 55 mm skruer. Det er trangt på undersiden, så vi bruker en vinkelforsats på skrumaskinen - en liten spikerpistol vil også være effektiv til denne jobben.

3

Forskalingsbordene (C) fordeles med cirka 15 cm luft mellom, slik at vi kan trå ned mellom dem. Vi spenner opp hvert bord med tvinger før det skrus fast. Rommet mellom bjelker og bord fylles med isolasjon etter hvert som vi kommer frem.

4

Isolasjonen (E) legges i to lag med overlappende skjøter for å unngå kuldebroer. Selv om disse mattene støver mindre enn vanlig mineralull, er det fornuftig å bruke hansker, maske og genser med lange ermer.

5

Oppå isolasjonen legger vi en enkelt lengde dampsperrefolie (F), som settes fast med et par stifter på den midterste bjelken. I første omgang legger vi bare én lengde. Da er risikoen for å skade dampsperren mindre.

6

Dampsperrefolien (F) limes tett inn mot murveggen med et spesiallim (G). Vi legger lengden på tvers av bjelkene. Da kan vi nøye oss med første lengde nå, og føye til de neste etter hvert.

7

Dampsperren sikrer at det ikke trenger fuktmettet varm inneluft ned i den kalde kjelleren. Det hindrer kondens - og holder på den varme luften.

05
De første bordene 8 Trinn

Nå skal vi legge de flotte, nye gulvbordene. 18,3 cm brede og 3 cm tykke. Hadde bjelkene ligget tettere, kunne vi ha brukt tynnere bord. Gulvbordene har ikke bare not og fjær i sidene, men også i enden. Da kan de støtes sammen mellom bjelkene, så svinnet blir minimalt.

Det opprinnelige gulvet ble lagt før veggene var pusset ferdige, slik at det stakk under pusslaget. Slik skal det være når det er ferdig igjen. Når vi vinkler oss ned fra den intakte pussen, skal gulvet derfor ligge 3-4 mm lenger inn. Du kan selvfølgelig bruke gulvlister i stedet.

Det første bordet er viktig å få lagt helt riktig og sjekket at det er helt rett.

1

Det første bordet (D) kappes til i lengden på kappsagen. Det er lenger enn rommet, men den avskårne enden går ikke til spille, for vi kan uten problemer bruke det som start på neste rekke. Det skal være cirka 10 mm luft ut mot veggen.

2

Bordet (D) legges med 10 mm avstandsklosser inn mot veggen - og 10 mm luft i endene. Det presses inn mot klossene og skrus i de to ytterste bjelkene. Vi bruker 4,2 x 55 mm skruer, med et spisst hode, som lett trenger ned i treet.

3

Gulvbordet (D) sjekkes før det skrus fast på midten. Ved å la vateret gli opp og ned langs bordet, sikrer vi oss at bordet ikke har noen antydninger til krumming før det skrus endelig fast.

4

Den neste bordet (D) legges og bankes tett inn mot det første med en liten slegge og en slagkloss, før det skrus fast. Selv om de slanke gulvskruene er lette å skru inn, er det best å forbore, slik at risikoen for at treet sprekker blir minimal.

5

Endeskjøten i annen rekke limes med en drøy mengde lim på undersiden av fjæren. Fordi endene har fjær og not, trenger de ikke å ligge på bjelkene - men du bør unngå skjøt i samme mellomrom i to naborekker.

6

De to bordene (D) i annen rekke presses sammen med et brekkjern. For ikke å ødelegge veggen, setter vi inn en kile mellom veggen og brekkjernet. I den andre enden presser de mot en 10 mm avstandskloss og veggen.

7

Med et vater, sjekker vi om bordene i andre rekke ligger nøyaktig i forlengelsen av hverandre, før de skrus fast.

8

Etter å ha lagt tre rekker med bord tar vi et sjekkmål for hver meter. Da forsikrer vi oss om at det ikke oppstår forskyvninger. Dette fortsetter vi med for hvert tredje bord på resten av gulvet.

06
Det siste bordet 7 Trinn

Når det første gulvbordet er på plass, er vi endelig ved den jobben vi drømte om fra starten, og som vil synes fremover.

Nå går det nesten skuffende fort, for når det store forarbeidet er ferdig, er det en ren glede å legge ut gulvbordene.

Underveis legger vi i tillegg på de neste lengdene med dampsperrefolie, der vi også er nøye med å få overgangene tette. Lengdene legges med minst 15 cm overlapp, og hele kanten teipes med en egen dampsperreteip. Som limet vi brukte tidligere, er teipen laget for å hefte til den glatte folien i mange år.

Det siste bordet er en utfordring, og det må skrus fast ovenfra.

1

Når den første dampsperrelengden er nesten dekket, legges neste. Lengdene (F) skal overlappe med 15 cm og sikres med en dampsperreteip (H).

2

Under terskelen må bordene tilpasses rundt oppklossingen under terskelen. Pass på at du også her får tettet dampsperren mot veggen med limet.

3

Det nest siste bordet må slås på plass med et parkettjern, fordi det ikke er plass til slegge og slagkloss. Dette er et verktøy du bruker så sjelden, at det lønner seg å leie det fremfor å kjøpe.

4

Det siste bordet tilpasses i bredden. Vi skjærer et prøvestykke som passer på det smaleste stedet, og kjører det langs fjæren på nest siste bord for å kontrollere om det passer, eller om bordet må tilpasses mer.

5

Litt av undersiden av noten på det siste bordet høvles av for at det skal få plass til å gli inn. Dette betyr også at vi må feste bordet i bjelkene med skruer ovenfra.

6

Så skal det siste bordet bare lirkes og bankes på plass. Fordi det skal holde cirka 10 mm luft til veggen, er det mulighet for å trekke det litt bakover. Derfor kan vi spare litt av den nederste delen av noten, men bordet må likevel skrus.

7

Det siste bordet skrus fast rett ovenfra. For ikke å få synlige skruer i det ellers helt glatte gulvet, vil vi dekke dem med trepropper. Først borer vi 10 mm ned med et 10 mm bor, så bores hullet med et 5 mm bor - deretter kan vi skru.

07
Proppene 3 Trinn

Treproppene kan du selv bore ut med et proppbor - slik at får du dem i akkurat den trefargen du ønsker. Det beste er å bore dem ut av en rest fra gulvet. Et spesielt proppbor i profesjonell utgave koster gjerne 500 kroner, eller mer. Men ofte kan du finne et mye billigere bor, som også fungerer bra.

Du kan også kjøpe ferdige propper. Det er litt dyrere, men mye enklere.

Proppene limes fast over skruene. Når limet er tørt, stemmes og slipes de forsiktig ned i plan med gulvet.

1

Hullene i det siste bordet proppes med 10 mm propper, som vi har boret ut av avskjær fra gulvet. Sidene i hullet påføres lim, før proppen bankes på plass med årene i samme retning som bordet rundt den.

2

Vi skjærer proppen forsiktig ned med et stemjern, før vi sliper den i plan med gulvet. Dermed er gulvet lagt, og vi kan eventuelt slipe det lett, og i hvertfall gi det en behandling med olje, voks eller lakk, før vi tar rommet i bruk.

3

Her er veggene også pusset ned mot det nye gulvet. Det ble så fint, at vi ikke bryr oss om å bruke gulvlister. Selv om det store forarbeidet ikke synes, så merkes det godt. Gulvet er helt fast og gulvtrekken er historie.

Materialer

 • Støtter (A) av 198 x 198 mm bjelker
 • Lasker (B) av 48 x 198 mm bjelker
 • Forskaling (C) av 19 x 98 mm bord
 • Gulvbord (D) av 30 x 183 mm furu
 • Isolasjon (E) (her Knauff EcoBatt 95 mm)
 • Dampsperre 0,2 mm (F)
 • Dampsperrelim (G) og -teip (H)
 • 6 x 120 mm skruer
 • Skruer 4,2 x 55 mm
 • Murpapp (J)
 • Kiler og avstandsklosser

Spesialverktøy

 • Parkettjern (kan leies), proppbor 10 mm

Tidsforbruk

Et par uker, mindre hvis du er er veldig erfaren.

Pris

Cirka 15.000 kroner for 20 m2

Vanskelighetsgrad

Ikke for nybegynnere, men på den annen side er de fleste trinn ganske enkle. Det viktigste er å være nøyaktig i alle fasene.

Tegning

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tregulv