INVESTERING: Å lage et hardt og jevnt underlag til en belegning, krever krefter og tålmodighet. Men gjør du det riktigt fra starten av, trenger du aldri å gjøre det igjen.

INVESTERING: Å lage et hardt og jevnt underlag til en belegning, krever krefter og tålmodighet. Men gjør du det riktigt fra starten av, trenger du aldri å gjøre det igjen.

SLIK SIKRES EN HELT FAST BUNN
Belegning: Fast bunn 1. Først avgrenser du området med påler, som du trekker snorer mellom. På pålene markerer du belegningens planlagte høyde med det valgte fallet (vanlig fall er 1,5 cm per meter).
Belegning: Fast bunn2. Hvor langt ned i bakken du må grave, avhenger først og fremst av hva belegningen skal brukes til. Til en terrasse skal du cirka 35-40 cm ned. Til en innkjørsel skal du grave vekk 50-60 cm.
Minigraver3. Til små områder, for eksempel en hagesti eller en liten terrasse, kan du grave med en spade. Til en stor terrasse eller en innkjørsel der du skal dypere ned, anbefaler vi en minigraver.
Stamp bunden med jordloppe4. Selv når jorden er fjernet, kan du risikere at ganger etter maur og mus fortsatt gjør underlaget porøst. Er det tilfellet, kan det lønne seg å stampe med en jordstamper, også kalt jordloppe.

Fakta om bunnsikring

Nederst under en belegning har du råjorden. Hvis den er veldig leirete, og derfor ikke i stand til å avlede nedsivende vann, skal du begynne med en bunnsikring, eller et forsterkningslag, som det også heter. Bruk en grustype med kornstørrelse fra 0 til 90 mm. Det kan være knust stein, knust betong eller naturgrus, som på bildet. De store steinene gjør gruslaget kompakt, samtidig som det tillater vanngjennomtrenging.

Gruslagets tykkelse avgjøres av hva du skal bruke den ferdige belegningen til. En innkjørsel som skal tåle tung belastning fra biler, kan gjerne ha et 30 cm tykt forsterkningslag i bunnen.

SLIK KOMPRIMERES GRUSEN
Bunnsikringsgrus 1. Grusen du skal bruke helles/spas ut i passende lagtykkelse og fordeles. Er ikke grusen for grov, er det greit å bruke en asfaltrake, men en vanlig jernrive kan også fint brukes.
Bunnsikringsgrus2. Grusen setter seg cirka 5 cm per 15 cm grus når den komprimeres. Mål avstanden opp til snoren du skal bruke til å bestemme ferdig høyde på belegningen, og fyll på hvis det er nødvendig.
Bunnsikringsgrus3. Gruslaget komprimeres med en platevibrator. Du skal kjøre over hele flaten flere ganger, tre runder er en god regel. Kjør i begge retninger på skift, gjerne med en overlapp mellom lengdene.
VERKTØY: GJØR DEN TUNGE JOBBEN LETTERE
PLATEVIBRATOR PLATEVIBRATOR Skal du bare komprimere sand og grus, kan du klare deg med en modell på 100 kg, hvis du kjører over i flere omganger med en god overlapping. Men skal du også bruke den på den ferdige belegningen, bør du ha en modell på minst 200 kg.
MINIGRAVERMINIGRAVER Når du graver ut til innkjørsel eller en terrasse, skal det fjernes overraskende mye masse. En terrasse på 20 m2 krever fort at du graver vekk 7 m3 jord. Det er mye å grave med spade, så la minigraveren gjøre den tunge jobben på en formiddag.
JORDLOPPEJORDLOPPEEn jordloppe er uovertruffen til å stampe råjord. Den banker sammen for eksempel museganger, og sikrer at bunnen blir så fast at det ikke blir setninger i belegningen.
MOTORISERT TRILLEBÅRMOTORISERT TRILLEBÅR Sand og grus er tungt. Har du et stort prosjekt, som en innkjørsel, sparer du mye krefter på å flytte materialene med en trillebår med motor og selvtipper.
BROLÆGGERJOMFRUSTAMPESTOKK Langs kanter er det vanskelig å komme til med platevibratoren, så her gjøres komprimeringen manuelt. En hjemmelaget stampestokk, av en stolpe med en tverrstang som håndtak, fungerer godt.