Lag et flott espalier

Espalier er en trebeskjæring som fortrinnsvis brukes til frukttrær, hvis de for eksempel står opp langs en husgavl.

Treskjelettet som treet bindes opp til må være godt forankret i muren, så det ikke gir seg når treet først vokser til. Treet her er litt skjevt, men det rettes lett til når det først bindes opp.

Anleggsgartneren starter med å klippe av båndene og trekke ut pinnen som treet har vært festet til. Prinsippet i et espalier er at grenene formes i et bestemt mønster. På dette espalier vil vi bare ha vannrette grener.

Derfor klipper man av alle de grenene som ikke passer med de vannrette trelistene. Det må bare bindes én gren til hver trelist. Noen grener vil naturligvis ikke sitte rett ut for en vannrett trelist. I disse tilfeller bøyes grenen enten opp eller ned, så den kan bindes til listen.

Til oppbindingen benyttes hampesnor, som er rimelig skånsom mot treet. Men et par ganger i året bør du se etter om snoren gnager seg inn i treet. Fagmannen starter på toppen, så han er sikker på at stammen står rett i forhold til treskjelettet.

Deretter bindes hver enkelt gren opp til treskjelettet. Noen grener bør ha to oppbindinger, så de ligger helt tett til trelisten. På samme måte fortsetter man inntil alle grenene er bundet opp.

Avstanden mellom de vannrette trelistene bør være omkring 30 cm, da blir treet tett og flott. Med tiden vil treet sette nye skudd, som enten bindes opp eller klippes av. Selv om treet her ser litt nakent ut, vil det nok vokse seg tett og kraftig etter en sesong eller to.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Espalier