Slik monterer håndverkeren en hageport

Her viser en håndverker deg hvordan du monterer en ny hageport mellom to stolper. Porten blir hengende sikkert, og åpnes og lukkes som den skal.

Før du går i gang med selve festingen, er det nemlig viktig å klosse porten opp, så den står helt i vater. Ha noen kiler klar, så du kan feste porten når den står korrekt. Det må være et par centimeters mellomrom, så porten kan åpne og lukke uten å treffe stolpen.

Monter nå beslaget så det flukter med underkanten av stakittens nedre spikerslag. Det sikrer at det såkalte stabelhengslet – det lange hengslet som skal holde selve porten – kommer til å sitte noenlunde midt på spikerslaget. Legg hengslet på plass og skru i den første skruen. Plasser denne første skruen i det ytterste hullet, og sørg for at den sitter helt ytterst på den siden som vender ut mot avslutningen av beslaget. Når skruen skal plasseres her, er det fordi beslaget dermed ikke vil kunne dra seg til venstre og få porten til å henge skjevt.Skru i de resterende skruene. Bruk også her rustfrie skruer, som har en lengde så de går trekvart inn i spikerslaget.

Les også: Dobbeltport med flotte detaljer

Fortsett med beslagene nederst på porten. Legg merke til at her skal presset ligge den andre veien. Derfor må skruene monteres så langt til venstre som mulig. Sørg for at stabelhengslet er minst en tredjedel så langt som porten er bred. Gjerne mer. Jo bedre blir porten holdt på plass.

Nå skal dørslåen på plass, og her er det viktig først å sikre seg at hullet til håndtaket får helt riktig størrelse. Mål diameteren, og bruk et bor som har nøyaktig samme diameter. Skyv håndtaket på plass, men ikke fest det ennå. Sett på bakplaten, men fest ikke den heller. Legg låsearmen på plass, og sett på mutteren før du skrur fast beslaget. Bruk gjerne en skruelengde som også når å få tak i det bakenforliggende spikerslaget.

Plasser slåen vannrett og skru på mottakerbeslaget. Først nå fester du beslaget på den siden av porten, og også her med skruer som går langt inn i spikerslaget. Til slutt monterer du det siste beslaget med to skruer.Porten er på plass. Den flukter fint med gjerdet, åpner og lukker uten problemer og er så godt montert at den ikke vil henge på mange, mange år. Her har vi for øvrig montert håndtaket i en høyde som gjør at familiens små barn ikke kan løpe ut på veien.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hageport