Reparasjon
Lett
Vanskelig

Hvis du vil unngå at hageporten eller den hjemmelagde døren på uthuset kommer til å henge skjevt etter hvert, skal du i hvert fall forsikre deg om én ting: Skråstiveren skal gå så diagonalt som mulig, fra bunnen av hengselsiden og opp mot toppen. Da kan det ikke gjøres bedre.