Skyveport: Få mer plass i innkjørselen

En seks meter bred tradisjonell port fyller hele innkjørselen når den er åpen. Det er derfor du heller skal bygge deg en skyveport. Den tar ikke opp plass, og porten blir bunnsolid hvis du bygger den på samme måte som her.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En helg
Pris
10.000 kroner
Skyveport: Gjerde med skyveport

Et gjerde med skyveport gir mer plass i innkjørselen.

Intro

I denne gjør det selv veiledningen viser vi hvordan du:

 • graver ut til skyveporten og støper fast bunnskinnen
 • bygger skyveporten
 • fastsetter bunnskinnen
 • støper søylen og fastsetter skyveporten

Les mer om gjerde

Veiledning

01
Grav, og støp fast bunnskinnen 5 Trinn

Skyveporten fungerer ved hjelp av et smart system med en toppskinne og en bunnskinne, som holder porten på plass. Bunnskinnen skal støpes fast til underlaget. Derfor graver vi en renne på tvers av innkjørselen og seks meter videre, for at porten skal kunne åpnes. Vi fyller rennen med forskalingsblok-ker, armerer dem med kamstål og fyller rennen med betong.

Vi har fått en blikkenslager til å bøye kamstålet og forme skinnen som porten skal kjøre på, og vi skaffet hjulene først, så profilen kunne tilpasses dem.

Skyveport: Vi graver ut til støperennen. 1

Vi graver ut til støperennen. Innkjørselen er nesten 100 år gammel, og den er vanskelig å grave i. Vi bruker derfor en borhammer med meisel for å løsne underlaget. Porten blir seks meter - derfor graver vi en 12 meter lang renne.

Skyveport: Forskalingsblokkene (A) legges i rennen. 2

Forskalingsblokkene (A) legges i rennen. Bunnskinnen (C) legges ut for å kontrollere at den blir lagt riktig i forhold til gjerdet.

Skyveport: Kamstålet (B) slås i bakken. 3

Kamstålet (B) slås i bakken. Når alle forskalingsblokkene ligger kant mot kant, banker vi kamstål i bakken gjennom blokkene, slik at blokkene låses. Stålene er bøyd 90 grader og er cirka 30 cm høye.

Skyveport: Blokkene fylles med betong. 4

Blokkene fylles med betong. Vi blander etter forholdet 1 del sement og 6 deler støpemiks (0-8 mm). Rennen med forskalingsblokker fylles med betong.

Skyveport: Hele rennen fylles og stampes. 5

Hele rennen fylles og stampes. Når forskalingsblokkene er fylt med betong stampes det grundig, slik at alle toppene forsvinner og overflaten blir plan.

02
Porten bygges 4 Trinn

Vi bygger porten i ett stykke, før vi flytter den til gjerdet der den skal monteres. Porten er en enkel konstruksjon, med en ramme av 48 x 98 mm kledd med kledningsbord. I sammenføyningene bruker vi spikerplater og vinkelbeslag. På det som blir toppen av porten, monterer vi toppskinnen. Den er med på å styre porten. Kledningsbordene til porten er skåret i 45 grader med en kapp-/gjærsag.

Skyveport: Rammen skrus sammen. 1

Rammen skrus sammen. Topp og bunn (D) består av to lengder på 360 cm og 240 cm, som er satt sammen med spikerplater. Toppskinnen (C) er montert, og nå skrus stenderne (E) også fast.

Skyveport: Siste stender (E) monteres. 2

Siste stender (E) monteres. Alle stenderne skrus fast med to stk. 5 x 120 mm skruer i hver ende, og med vinkelbeslag i både topp og bunn. Det gir en god, solid ramme.

Skyveport: Rammen kles. 3

Rammen kles. Bordene (F) er kappet i 45 grader i topp og bunn. Lengden på bordene er 180 cm, slik at de dekker toppskinnen og hjulene som porten skal kjøre på. Bordene skrus fast med to 4 x 40 mm skruer i hver ende.

Skyveport: Endene kappes til. 4

Endene kappes til. Alle bordene (F) er skrudd fast, og vi skal kappe dem til i sidene. Vi lager en strek som vi kan skjære etter med dykksagen på en føringsskinne.

03
Bunnskinnen settes fast 2 Trinn

Bunnskinnen monteres på støperennen av forskalingsblokker, når betongen har tørket. Der rennen ikke er fylt helt opp med betong, fyller vi etter med grus som stampes hardt.

Vi monterer hjulene under porten. Det er hjulene som holder porten fast på bunnskinnen, og det er viktig at skinnen holdes ren for grus og skitt - ellers kan ikke porten kjøre på skinnen.

Skyveport: Bunnskinnen (C) skrus fast. 1

Bunnskinnen (C) skrus fast. Vi har nå en helt perfekt betongbunn som vi kan feste bunnskinnen til. Med en slagtrekker monteres skinnen med 12 stk 6 x 50 mm betongskruer, én skrue per meter.

Skyveport: Porten settes på bunnskinnen. 2

Porten settes på bunnskinnen. Her kan du se hvordan kledningsbordene skjuler hjulene, som passer perfekt til skinnen.

04
Søylen støpes, og porten settes fast 7 Trinn

Nå skal vi mure opp søylen som styremekanismen til porten skal settes fast til. Hullet til søylen graves til frostfri dybde. Søylen støpes av forskalings-blokker, som forsterkes med armeringsjern. Vi bygger en støpeform av plater rundt blokkene, slik at de kan fylles med betong. Deretter skal de ha et par uker på å herde. Søylen blir 150 cm høy.

Etterpå pusses og males søylen, og til slutt festes toppstyringen, som holder den lange porten i balanse.

Skyveport: Så skal det støpes igjen. 1

Så skal det støpes igjen. Det må blandes en del betong for å mure opp blokkene til en søyle. Blandingsforholdet er 1 del sement til 6 deler støpemiks. Her må vi bruke omtrent 500 liter betong til søylen.

Skyveport: Blokkene (G) armeres. 2

Blokkene (G) armeres. Vi setter to forskalingsblokker oppå hverandre om gangen, og fyller dem med betong. Vi banker to kamstål (H) i bakken på siden av blokkene.

Skyveport: Søylen pusses. 3

Søylen pusses. Vi lager et utkast av en tynn mørtel. Utkastet sikrer at pusslaget får bedre feste. Det skal få lov til å tørke i et døgns tid før søylen kan pusses.

Skyveport: Toppstyringen monteres på søylen. 4

Toppstyringen monteres på søylen. Den består av en bit 48 x 98 mm (L) med to hjul montert. Hjulene passer i toppskinnen, og de holder porten på plass når den skyves frem eller tilbake. Lekten (K) er satt fast til søylen og toppstyringen er igjen satt fast til lekten.

Skyveport: Portstopperen (M) kappes til. 5

Portstopperen (M) kappes til. I den andre enden av innkjørslen setter vi en portstopper, som skal holde porten når den er lukket. En solid 98 x 148 mm stolpe lages til en portstopper på 180 cm.

Skyveport: Flatjern monteres. 6

Flatjern monteres. To flatjern monteres på portstopperen. De holder porten på plass når den er lukket.

Skyveport: Portstopperen settes fast til gjerdet. 7

Portstopperen settes fast til gjerdet. Vi har montert to støtdempere og et hengsel, slik at porten kan låses innenfra. Skyve porten er nå ferdig og klar til bruk.

Materialer

Rennefundament og søyle

 • 1,5 m³ støpemiks (0-8 mm)
 • 280 kilo sement
 • Forskalingsblokker (A og G), 20 x 20 x 50
 • Kamstål (H), 14 x 2000 mm, 2 stk.
 • Kamstål (J), 14 x 500 mm, 24 stk.
 • Kamstål (B), 14 x 1000 mm, 24 stk.
 • Flatjern til skinner (C), 600 x 60 x 2 mm, valset i O-profil, 3 stk.

Port

 • Justert 48 x 98 mm, (D + E + L + K), 18 meter.
 • Kledningsbord (F), 23 x 98 mm, 60 meter.
 • Stoppstolpe til porten (M), 148 x 98 mm, 2,0 meter

Dessuten

 • Treskruer: 4 x 35, 4 x 40, 5 x 120 mm
 • Betongskruer, 6 x 50 mm, 20 stk.
 • Karmskruer, 6 x 182 mm, 4 stk.
 • Vinkelbeslag, 90 x 90 x 2, 16 stk.
 • Hjul til O-profil, 6 stk.
 • Flatjern til portstopper
 • Støtdempere på portstopper

Spesialverktøy

 • Slagtrekker

Tidsforbruk

En helg til å bygge, 4 uker til tørking av betongen.

Pris

Cirka 10.000 kroner

Vanskelighetsgrad

Porten er enkel å lage, men jobben er tidkrevende og tung.

Tegning

Multimedia

3D-modell

Skyveport: Det er mange små detaljer på den 6 meter lange skyveporten.
3D-modell

Skyveport på skinner

Det er mange små detaljer på den 6 meter lange skyveporten.

Åpne 3D-modellen

Skyveport: Konstruksjonen under skyveporten er ytterst solid bygget.
3D-modell

Fundamenteringen er viktigst

Konstruksjonen under skyveporten er ytterst solid bygget.

Åpne 3D-modellen

Skyveport: Inne i fundamentblokkene armeres det med kamstål.
3D-modell

Fundamentblokkene er armert

Inne i fundamentblokkene armeres det med kamstål.

Åpne 3D-modellen

Skyveport: Under portrammen sitter det en rekke kraftige hjul.
3D-modell

Porten kjører på hjul

Under portrammen sitter det en rekke kraftige hjul.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Hageport