Flett et solid gjerde

I stedet for å kjøpe et flettet gjerde som ferdige, spinkle seksjoner, fletter vi et flottere og sterkere gjerde til samme pris.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
900 kroner

Gi bordene litt maling der de har fått skrammer. Dermed står gjerdet flott i mange år.

Intro

Leveggen i hagen blir fort litt for bastant og plankeverksaktig, hvis du lager en kompakt vegg av bord – og litt vel spinkel, hvis du bruker ferdige fletteseksjoner fra et byggvarehus.

Her tar vi det beste fra de to typene levegger ved å begynne fra bunnen og flette gjerdet selv. Vi bruker billige, men solide bord av gran.

Gjerdet vårt blir robust som et plankeverk, men det ser lett ut og fremstår flott med de buede linjene. I tillegg er det så tett at det skjermer optimalt for vinden. Og skulle en lamell en gang i fremtiden finne på å knekke, kan vi enkelt skifte den ut. Hvis en enkelt lamell i ferdigkjøpte seksjoner knekker, må vi skifte hele seksjonen.

Veiledning

01
Gjør delene klare 5 Trinn

Stolpene skjæres til med to 15 graders snitt øverst, slik at vannet kan renne av.

Bordene skjæres også til med et 15 graders snitt - i begge ender, slik at vannet dels ikke blir liggende på toppen, og dels drypper av i bunnen.

Snittet kan gjøres med håndsag, men det går mange ganger raskere og blir mer nøyaktig med en kapp-/gjærsag. De færreste sager kan klare stolpen i ett snitt, men det er ikke noe problem, for vi gir den likevel fall i to retninger.

1

Skjær til gjerdebordene (C) med 15 graders snitt i begge ender. Lag en fast oppstilling med en stoppkloss, slik at du kapper alle bordene på 170 cm med det andre snittet. Kapp deretter lektene (B) med vinkelrette snitt, slik at de måler 121,5 cm.

2

Stolpene (A) skjæres først til fra den ene siden. Vi legger et snitt som vinkles 15 grader, cirka 3 cm fra enden av stolpen, i minst halvparten av dybden. Bladet rekker ikke gjennom, men det trenger det heller ikke.

3

Skjær på samme måte fra motsatt side av stolpen (A) i samme høyde, slik at du får en flott topp med fall til begge sider. Plasseringen føres rundt med en vinkel.

TIPS: Før bladet ned til streken før du starter motoren. Da ser du hvor det treffer.

4

Merk opp plasseringen til de 28 mm tykke lektene (B) på stolpene (A). Se hvor de innebygde skruene skal sitte, og forbor til dem.

TIPS: Legg stolpene tett i tett, slik at toppene flukter, og overfør målene.

5

Skru beslagene i hullene. Det gjøres enklest med en skiftenøkkel. Fordi gjerdet starter ved huset, setter vi også tre beslag på hushjørnet. Høydene overføres fra en stolpe.

02
Reis skjelettet 7 Trinn

Nå er stolper, lekter og bord klare til å bli satt sammen. Men vi venter med det, til stolpene er satt løst i bakken. Da kan vi sette dem sammen med lektene, rette opp og støtte stolpene med skråstivere, før vi fyller jord rundt dem.

For å gi stolpene bedre hold, kan du skru bordstumper på stolpene i den enden som står i bakken - også kalt jordanker. Her tømmer vi litt tørrbetong ned rundt stolpene, slik at betongen danner en eller to “krager”, som også gir god støtte. Betongen er lettest å kjøpe ferdig, men det er billigere å blande den av 1 del sement til 3 deler sand.

1

Vi graver hull til stolpene. De skal være cirka 30 x 30 cm og 85 cm dype for å gjøre gjerdet stabilt. Det kan være litt komplisert å merke opp plasseringen med påler og snorer, her har vi tegnet plasseringen av stolpene på et bord i stedet.

2

Vi setter første stolpe (A) i bakken, og forbinder den med huset med en enkelt 4 x 25 mm skrue i øverste og nederste lekt (B). Sett en skråstiver (X) fra stolpen ned til en påle i bakken e.l., og fyll litt jord i hullet, så høyden kan rettes til.

3

Den midterste lekten settes på, og alle beslag låses med to skruer når vinklene er på plass. Vi retter inn stolpen slik at den står i lodd og flukter med fasaden.

4

Skjelettet til de neste seksjonene føyes til etter det samme prinsippet. Det kan lønne seg å sette opp alt, og stive det godt opp med skråstivere. Deretter kan du fylle alle hullene samtidig.

5

Vi gir også stolpene skråstivere nederst, slik at de ikke flytter seg når vi fyller jord og betong i hullene. Jord nederst, slik at stolpebunnen ikke lukkes inne, deretter 10 cm betong, 30-40 cm jord, og igjen 10 cm betong med litt jord øverst.

6

Betongen heller vi tørr i hullet. Da kan vi stampe den på samme måten som vi stamper jorden. De kommende dagene eller ukene vil den suge fukt fra bakken og herde til to solide krager, som holder stolpene godt fast.

7

Nå kan du fjerne alle skråstiverne og gi skjelettet trebeskyttelse. Gi også alle gjerdebordene (C) et par strøk. La dem tørke en ukes tid, slik at malingen ikke ødelegges når de presses ned på plass. Da er også betongen herdet.

03
Flett bordene 6 Trinn

Gjerdebordene ville vært for stramme å få på plass uten hjelpemidler. Men med et hjemmelaget vippebrett og en slegge går det raskt og enkelt.

Vippebrettet er skåret av et høvlet bord på 21 x 92 mm og er én meter langt. I den ene enden skjærer vi et hakk på den ene siden. Det hakket skal fange overkanten på lektene, slik at gjerdebordet føres ned på riktig side av nederste lekt.

Du kan lage en U-formet beskytter av metall til å sette på bordene, slik at de ikke ødelegges når de bankes på plass.

Bordene svinger litt i bredden, så vi setter dem først for hver 11 cm, og retter dem slik at de blir jevnt fordelt til slutt.

1

På lektene (B) markerer vi hvor de enkelte bordene (C) skal sitte. I stedet for å måle opp på hver lekt, måler vi opp på et bord og overfører målene på hver lekt. Pilene angir hvilken side av merket som skal støte inn mot et bord.

2

Mellom stolpene (A) trekker vi en snor, som vi kan rette plasseringen av gjerdebordene i høyden etter. Snoren setter vi 5 cm under nederste lekt (B). Den vil være lettere å se hvis den sitter øverst, men da vil den være i veien under arbeidet.

3

Så flettes bordene (C) på plass. Legg vippebrettet slik at hakket griper rundt overkanten av nederste lekt (B). Sett bordet C oppå, slik at det er bak øverste lekt og foran den midterste. Press vippebrettet opp til det ligger inn mot gjerdebordet ...

4

... og bank på toppen av bordet C mens vippebrettet presses inn. Så snart gjerdebordet er kommet et par centimeter ned bak lekten, lirkes vippebrettet løs. Ellers blir det vanskelig å fjerne det.

5

Bordet (C) bankes på plass fra motsatt side. Gå på den andre siden av gjerdet, og bank bordet ned til et par millimeter fra snoren. Rett også inn bordene sideveis etter strekene, slik at luften mellom dem blir jevnt fordelt.

6

Alle gjerdebordene settes fast med en 4 x 40 mm skrue i øverste og nederste lekt. Selv om du har satt streker, er det lurt å vente til alle bordene er på plass. De varierer litt i bredden, og det beste er å fordele luften på øyemål.

Materialer

Materialer til én enkelt seksjon

98 x 98 mm trykkimpregnert furu:
• 1 stolpe (A), 270 cm (+ 1 å begynne med)

28 x 120 mm trykkimpr. terrassebord:
• 3 lekter (B) à 121,5 cm

16 x 98 mm gran:
• 11 bord (C) à 180 cm

Dessuten:
• 6 beslag
• Skruer til utendørs bruk: 4 x 25 mm, 4 x 40 mm og 5 x 100 mm
• Tørrbetong
• Trebeskyttelse

Tidsforbruk

Til 3 seksjoner bruker du 2-3 dager, pluss tørketid.

Pris

Cirka 300 kroner per seksjon.

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste er å “flette” bordene, men det går greit med et vippebord.

Tegning

Gjerdet kan ikke bygges særlig enklere: Stolpene (A) reises, lektene (B) skrus på, skjelettet rettes til, jorden stampes fast - og bordene (C) flettes inn på plass.

Lengden på lektene tilpasses, slik at det går opp med like lange seksjoner i hele gjerdet, men de bør ikke være lenger enn 180 cm.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...