Enkelt gjerde av armeringsnett i moduler

Armeringsnett er egentlig laget for å armere betong. Men det praktiske og anvendelige materialet kan også brukes til mye annet. Her brukes det som et byggeelement i et smart gjerde.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 timer
Pris
500 kroner
Armeringsnett: Gjerde av armeringsnett

Prinsippet for modulgjerdet vårt kan overføres til en hvilken som helst lengde.

Intro

Armeringsnett til det meste

Armeringsnett kan brukes til utallige prosjekter i hus og hage. Mange forbinder nok nettet med etablering av gulvvarme, der betonggulvet styrkes med det. Armeringsnettet er også godt egnet i hagen, der slyngplanter kan klatre opp på det.

Feltene på armeringsnett varierer, men størrelsene 7 x 7, 10 x 10, 15 x 15 og 20 x 20 er alle vanlige størrelser. Nettet kan være galvanisert, som det vi bruker her. Galvaniserte armeringsnett ruster ikke, og er godt egnet til utendørs bruk. Til armering av betonggulv brukes normalt ugalvaniserte nett.

LES OGSÅ: Armeringsnett – når skal jeg bruke armeringsnett?

Veiledning

01
Delene til rammen kappes til 2 Trinn

Her bruker vi trehvite materialer for pedagogikkens skyld, ettersom streker og markeringer synes bedre på lyst treverk. Når du skal bygge gjerdet hjemme hos deg, anbefaler vi at du bruker impregnerte materialer i stedet, fordi de tåler vær og vind bedre.

Vi lager en enkel, liten modul til gjerdet, men det samme prinsippet gjelder for også større moduler. Du kan selv tilpasse størrelsen på gjerdet ditt.

1

Kapp til alle fire rammedeler. Bruk en kapp-/gjærsag for å lage 45 graders snitt til gjærskjøter.

2

Lag sidene helt like. For å få de to sidene på henholdsvis kort- og langsiden helt like, streker vi opp det andre bordet som kappes etter det første i motsatt side.

02
Nettet tilpasses trerammen 4 Trinn

Når du bygger et gjerde med flere moduler, er det viktig at de vannrette trådene i armeringsnettet flukter langs alle modulene i gjerdet. Ellers vil gjerdet se merkelig ut.

Hvis du skal lage flere moduler, er det altså viktig at trådene er plassert på samme sted i hver modul.

Vi legger nettet oppå rammen og streker opp trådenes plassering direkte på den. Vi setter delene midlertidig sammen, foreløpig uten skruer og lim.

1

Sett rammen midlertidig sammen. Vi bruker gaffateip til jobben. Bruk en vinkel til å sikre at rammen er vinkelrett.

2

Legg nettet oppå rammen. Forskyv nettet så avstandene fra de øverste og nederste feltene er den samme i topp og bunn. Merk deretter opp hvor trådene skal kuttes. Nettingen skal cirka 4 cm inn i treet.

3

Merk opp trådenes plassering på rammen. Strek tydelig opp på begge sider av tråden. Gjør det på samtlige tråder.

4

Armeringsnettet kappes. Vi bruker en vinkelsliper, men en boltsaks kan også brukes. Ved flere moduler er det enkelt å kutte flere nett i akkurat samme størrelse.

03
Bor hull til nettet 4 Trinn

Hullene til armeringsnettet bores forskjøvet fra midten, fordi trådene i nettet sitter forskjøvet. For å bore hullene nøyaktig, lager vi en mal til å streke opp etter. Malen har to mål. Det ene er 24 mm, det andre er 21 mm. 24 mm tilsvarer midten av treet. 21 mm er 3 mm fra midten, hvilket tilsvarer tykkelsen på trådene i nettet.

Her, i firkanten, har vi markert hvor vi skal bore til trådene - 21 mm fra kanten.

24 mm er midtlinjen.

Her har vi merket opp til nettet.

1

Midten tegnes opp. Lekten er 48 mm, så når vi streker opp etter 24 mm-målet, har vi midten. Gjør det på alle de fire delene av rammen. Bruk deretter det andre målet på malen, 21 mm, til å merke opp til hullene.

2

Merk opp til nettet på innsiden. Tidligere tegnet vi opp til armeringsnettet på den brede siden. Nå flytter vi målet til innsiden, der vi skal bore. Bruk en tømrervinkel.

3

Bor hullene. Det bores 4 cm ned i treet. For at hullene skal bli helt loddrette, anbefaler vi at du bruker en søylebormaskin eller et stativ til bormaskinen til oppgaven.

4

Rammen er nå klar til nettet. Merk deg at hullene i bunnen og siden er forskjøvet, slik at de passer til de forskjøvede trådene i armeringsnettet.

04
Modulen settes sammen og limes 4 Trinn

Nå skal modulgjerdet settes sammen. Det gjøres ved at overliggeren og de to sidene settes sammen til en åpen firkant. Armeringsnettet stikkes inn i de borede hullene og slås inn. Til slutt settes bunnen på, og rammen er hel.

Modulrammen settes sammen med lim og skruer. Hullene i bunnen på rammen lukkes med fugemasse, så vann ikke kan trenge inn i treet.

1

Alle gjærskjøtene limes. Bruk vannfast trelim. Det beskytter også skjøtene mot vann. Fyll hullene til armeringsnettet med fugemasse på bunndelen til rammen.

2

Armeringsnettet settes fast i sidene og toppen. De skal danne en åpen firkant. Slå rammen sammen, til hjørnesammen-føyningene er helt tette.

3

Press sammen skjøtene med en skrutvinge. Da blir de både tette og pene. Skru 2 stk. 5 x 100 mm skruer i hvert hjørne. Skru sammen delene så hardt at limet pipler ut i sammenføyningene.

4

Bunnen gjør rammen hel. Igjen limes og skrus hjørneskjøtene sammen. Armeringsnettet trykker ut overskytende fugemasse. Når fugemassen er herdet, kan det overskytende skjæres vekk.

Materialer

 • 48 x 98 mm trykkimpregnert furu
 • Galvanisert armeringsnett, 15 x 15 mm masker, 6 mm tråd
 • Vannfast fugemasse (vi bruker Tec7)
 • Vannfast trelim
 • 5 x 100 mm skruer

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag
 • Søylebormaskin

Tidsforbruk

Fire timers arbeid for én modul.

Pris

Cirka 500 kroner for én modul.

Vanskelighetsgrad

Det krever presisjon, men gjerdet er ellers en ukomplisert oppgave.

3D-modell

3D-modell

Modulgjerde av armeringsnett

Armeringsnett brukes normalt til å armere betong. Men her brukes det til et smart gjerde.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Delene til rammen skjæres til

Rammen til gjerdet lages av lekter som tilpasses armeringsnettet.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bor hull til nettet

Hullene til armeringsnettet er boret langs hele kanten.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Modulgjerdet settes sammen

Overliggeren og de to sidene settes sammen til en U. Armeringsnettet stikkes inn i de borede hullene og slås på plass, slik at sammenføyningene blir tette.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

VERKTØY: Slik bruker du vinkelsliperen

I denne videoen kan du se hva vinkelsliperen kan, og hvordan du bruker den. Sliperen gir deg masser av kraft når du skal skjære i jern, betong og stein. Og med riktig kutteskive kan du lage nøyaktige snitt i alt fra aluminium og plast til hardtbrente fliser. Du lærer også alt om innstillinger og beskyttelsesustyr, slik at du kan jobbe trygt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Stakittgjerde