Lekker plankebenk for 700 kroner

Denne benken ser eksklusiv ut, men den koster kun 700 kroner i materialer. I tillegg er den enkel å bygge ved hjelp av tre hjemmelagde hjelpeverktøy, som du også kan få glede av til fremtidige prosjekt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
700 kroner

Intro

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du bygger den flotte plankebenken. Hvis du har verktøyet til det, vil du bli overrasket over hvor enkelt prosjektet faktisk er.

Du kan se hvordan du:

 • kapper plankene med gjæring
 • lager hull til propper og gjengestenger
 • setter sammen bein og seteplanker
 • setter sammen modulene med gjengestenger

Veiledning

01
Kapp plankene med gjæring 4 Trinn

Her lages benken av sju planker på 240 cm. Først kapper vi 90 cm av hver planke. Det blir til beina på benken. Hvert stykke kappes deretter på midten med et 45 graders snitt, slik at vi får 14 biter på cirka 48 cm. Med et vinkelrett snitt kapper vi av 3 cm i den enden som skal stå på bakken.

1

Del de sju plankebitene med et 45 graders snitt, slik at de to bitene blir cirka 48 cm lange på den lengste siden.

2

Kapp til beina (A) i lengden. Juster lengdestoppet, slik at det blir akkurat 45 centimeter fra spissen av 45 graderssnittet til kanten på sagbladet. Kapp beina vinkelrett.

3

Kapp til seteplankene (B) av de resterende materialene med et 45 graders snitt i hver ende. Lengden er 145 cm fra spiss til spiss.

HJELPEVERKTØY: Forlengerbordet er i nivå med arbeidsbordet til sagen, og har et enkelt lengdestopp.

02
Hull til propper 4 Trinn

Benkens sju moduler (bein + seteplanker) settes sammen med 5 x 100 mm skruer og vannresistent lim. Vi propper igjen skruehullene elegant med propper av en 16 mm rundstokk. Søylebormaskinen sikrer riktig hulldybde.

1

Merk opp til dekkpropper og forboring av skruene. Første hull sitter midt i beinet (A), 45 mm inn fra enden. Det andre hullet settes 65 mm inn.

2

Dytt beinet (A) inn i borhjelperen. Rett opp borhjelperen, slik at boret treffer oppmerkingen. Forbor det ytterste hullet til en 15 mm dyp propp (Ø 16 mm) og det innerste hullet til en 35 mm dyp propp (Ø 16).

3

Bor ned gjennom begge hullene med et 5 mm bor, slik at skruene som delene skal skrus sammen med ikke sprekker opp treet.

HJELPEVERKTØY: De to listestykkene til borhjelperen er skrudd fast til en grunnplate med en plankebreddes avstand, pluss én millimeter.

03
Hull til gjengestenger 3 Trinn

Modulene til benken skal settes sammen med 10 mm tykke gjengestenger, som det må bores hull til gjennom beina (A) og seteplankene (B) med et 11 mm bor. Du må bore nøyaktig. Derfor skal søylebormaskinen i sving igjen. Merk opp på ett sett (to A og én B), og rett opp hjelpeverktøyet. Etterpå kan du bore ut de andre på løpende bånd.

1

Bor hull i beina (A). Hullet skal sitte midt på beinet: 22,5 cm inn fra bunnen (det rette snittet) og 4,9 cm fra kanten. Juster borhjelpen, og vend alle delene likt.

2

Bor tre hull i seteplankene (B). Fordel hullene med ett i midten av planken og ett i hver ende, for eksempel 10 cm fra enden. Juster borhjelpen slik at de ytterste hullene kan bores nøyaktig ved bare å snu planken. Hullet i midten må bores uten stoppkloss, men borhjelpen kan likevel brukes som stabilt anlegg.

HJELPEVERKTØY: Borhjelpen består igjen av en liten platestump med en loddrett anleggslist. En liten stoppkloss sikrer jevn avstand til boret.

04
Sammenføyning av bein og seteplanker 6 Trinn

Nå skal bein (A) og seteplanker (B) settes sammen, slik at det blir sju sett. Fordi alt er skråskåret (45°), passer det sammen. Gjæringsskjøte-ne låses med lim og to skruer, som skrus gjennom de forborede hullene.

Til slutt proppes hullene med 16 mm rundstokkbiter. Limet skal være fuktresistent trelim (D3 eller D4). Skruene er 5 x 100 mm rustfrie A4-skruer.

1

Forbor. Press skjøtene tett sammen, og hold dem sammen med tvinger. Bor med et 5 mm bor gjennom de allerede borede hullene i beina (A) inn i seteplanken (B).

2

Smør lim på flatene. Bruk en pensel til å fordele det vannresistente limet i et jevnt og rikelig tykt lag.

3

Skru inn skruene. Skruene trekker sammenføyningen tett sammen. Spenn skruene skiftvis, så hjørnet ikke trekkes skjevt. Limet pipler ut når sammenføyningen blir tett.

4

Sett proppene i hullene. Begynn med å legge lim på proppene, og slå dem inn til de stikker en halv millimeter utenfor kanten.

5

Slip sammenføyninger og propper plane, etter at limet har tørket i noen timer. Slipepapir i kornstørrelse 120 er passe.

6

Gi alle deler trebeskyttelse før modulene settes sammen. Begynn med en grunnings- olje, før du legger på den trebeskyttelsen du vil ha. Vær ekstra påpasselig med de delene som blir nærmest bakken.

05
Skru sammen med gjengestenger 2 Trinn

Så skal modulene sammenføyes. Det gjør vi med 10 mm tykke gjengestenger og muttere. I tillegg til en solid sammenføyning, bidrar det til et litt røft utseende.

De fem gjengestengene skal først ha en låsemutter, deretter en skive, før stangen stikkes gjennom første modul. Så en skive, en vanlig mutter og en skive, neste modul på, også videre.

1

Begynn med en låsemutter og en stopp - skive på hver stang. Stikk gjengestengene gjennom hullene, og sett på en skive, en vanlig mutter og enda en skive.

2

Skive, mutter, skive. Det krever litt tålmodighet å skru mutterne hele veien ned på gjengestengene. Men veien blir kortere og kortere etter hvert.

Materialer

48 x 98 mm konstruksjonsvirke:

 • 17 meter, kappes opp til:
 • 14 bein (A) à 45 cm
 • 7 seteplanker (B) à 145 cm

16 mm rundstokk:

 • 14 propper à 1,5 cm
 • 14 propper à 3,5 cm

Dessuten:

 • 5 stk. 10 mm gjengestenger à 50 cm
 • 10 låsemuttere (10 mm)
 • 30 muttere (10 mm)
 • 70 stoppskiver (10 mm)
 • 5 x 100 mm A4 skruer
 • Vannresistent lim
 • Trebeskyttelse
 • Treklosser til hjelpeverktøy

Spesialverktøy

 • Søylebormaskin eller borstativ

Tidsforbruk

En dags tid.

Pris

Cirka 700 kroner.

Vanskelighetsgrad

Hvis du har verktøyet til jobben, vil du bli overrasket over hvor enkelt prosjektet faktisk er.

3D-modell

3D-modell

Enkel plankebenk

Alle trematerialene i plankebenken er samme størrelse.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skjulte sammenføyninger

Skruene i hvert bein er skrudd så langt inn i setet at hullene kan proppes igjen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Spennes sammen

Hver setevange og beina er spent sammen med gjengestenger, muttere og skiver.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Video

TIPS: Fordel limet med en pensel

Video

TIPS: Smart dybdestopp til boret

Video

VERKTØY: Slik bruker du eksentersliperen

I denne videoen lærer du alt om eksentersliperens muligheter. Den er det opplagte valget når du skal slipe større vannrette flater, uansett om du skal fjerne gammel lakk og maling, eller om du skal glattslipe ubehandlet tre. Men den klarer også finere polering, for eksempel hvis kjøkkenbenken skal ha ny olje.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Hagebenk