Gjødsel er altavgjørende

Du er nødt til aktivt å hjelpe gresset med å beseire ugress og mose. Derfor kommer du ingen vei uten hjelp fra en eller annen form for gjødsel.

Kunstgjødsel (NPK-gjødsel) er kraftigere enn organisk gjødsel, men virker i kortere tid.

Hvis vi bare skulle gitt ett enkelt råd i forhold til å redde en nødlidende gressplen, må det være dette: Spre ut litt gjødsel!

Godt gjødslet gress vokser nemlig raskt, og det kan derfor på egen hånd enkelt sette både ugress og mose totalt sjakkmatt. Det handler kort sagt om å skape de beste betingelsene for gressets vekst, og her er gjødsling avgjørende.

Bioklipping er ikke nok

Mange tror feilaktig at plenen kan klare seg selv, eller bare skal gjødsles med noen års mellomrom. Derfor er mange plener da også helt utpinte, og gresset klarer rett og slett ikke ”å ta opp kampen”.

Vil du ha en flott, sterk og motstandsdyktig plen, er du derfor nødt til å gjødsle i hvert fall én gang i året. Også selv om du klipper med bioklipp, der det avklipte gresset får lov å ligge på plenen, og næringen fra det i prinsippet blir brakt tilbake til jorden. Men det er dessverre ikke nok alene. Mer må til.

To typer gjødsel

Det finnes mange varianter gjødsel til gress, men man skiller mellom organisk gjødsel og kunstgjødsel.

1. Organisk gjødsel: Den organiske gjødselen stammer fra dyr, for eksempel kuer, høns eller hester. Det fås som tørket granulat, og er like enkelt å spre som kunstgjødsel.

Den organiske gjødselen er mer økologisk, fordi det ikke vaskes ut samme mengde overskuddsgjødsel til grunnvannet. I tillegg svir den ikke gresset, slik som kunstgjødselen kan gjøre når den ligger på plenen.

2. NPK-gjødsel: Den mest utbredte gjødselen til gress er likevel kunstgjødsel (NPK-gjødsel), som fås i en rekke varianter, med forskjellig forhold mellom stoffene. Bokstavene står for henholdsvis nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Disse tre stoffene er også blant de som brukes mest i planter, og de inngår derfor i så godt som alle typer kunstgjødsel av blandingstypen.

En typisk plenkunstgjødsel vil for eksempel være en NPK 14-3-15, som skiller seg ut fra gjødsel til for eksempel blomsterbed ved å inneholde mindre nitrogen (N).

Les også: Test av batteridrevne gressklippere

Hvor ofte skal du gjødsle en gressplen?

Får gresset for mye nitrogen, vokser toppen nemlig altfor raskt – uten at røttene kan rekke å følge ordentlig med. NPK-gjødsel har kun en korttidsvirkning. Derfor er anbefalingen også at du gjødsler i små mengder – men flere ganger gjennom sesongen, f.eks. i april, mai, juni og juli.

Når det gjelder den organiske gjødselen, som er mer langtidsvirkende – men heller ikke så kraftig, kan du nøye deg med å gi plenen gjødsel én gang på våren.

Uansett om du gjødsler med organisk eller uorganisk gjødsel, er det viktig at du følger produsentenes veiledninger. Som nevnt kan kunstgjødselen svi gresset, så følg med på værmeldingen. Det optimale er å spre ut gjødselen dagen før et kraftig regnskyll.

Sjekk om gressplenen har bruk for kalk

Noen steder kan det være nødvendig å tilføre kalk.

Gress vokser nemlig best, når pH-verdien er omkring 7, det vil si nøytral.

Er jorden for sur (pH under 6), vil gresset mistrives, og det vil bli mye mose. Ved å strø kalk, kan du bringe pH-verdien opp. Det gjøres i perioder du ikke gjødsler, for eksempel sent på vinteren (på snøen).

Du kan måle pH-verdien med lakmuspapir eller et pH-meter, som kjøpes hos både plantebutikker og i byggvarehus.

LES OGSÅ: Mosefjerner eller vertikalskjærer til gressplenen?

    Akkurat nå leser andre ...