Gjør gressplenen klar for såing

Sørg for å få renset og reparert plenen, før du sprer nye frø. Du kan i prinsippet så nytt gress i hele vekstsesongen. Men på høsten er du garantert suksess, og du slipper å vanne.

Med ”toppdressing”, kan du fylle fordypninger og samtidig gi de nye gressfrøene en optimal start på plenen.

Før du sår gress

Før gresset sås, er det enkelte ting som skal være på plass. Er det snakk om ettersåing av en eksisterende plen, skal den først renses grundig. Det vil si at mose og dødt plantemateriale skal fjernes.

Toppdressing

Deretter skal du ta stilling til om du er fornøyd med overflaten. Er plenen humpete og full av hull, dumper og spor, er det nå den skal jevnes ut: Du skal ”toppdresse” den. Det gjøres ved å spre ut en jordblanding på de stedene du synes må løftes litt.

Leirete jordbunn: Er jordbunnen veldig leirete, vil en blanding av grov sand, jord og kompost være ideelt.

Sandjord: Hvis det er snakk om sandjord, bør det være jord og torv i blandingen.

Du kan blande toppdressingen selv, men den kan også kjøpes ”ferdig til bruk”.

Les også: Slik får du en perfekt gressplen

Det er best å så gress på høsten

Selve såingen bør foregå tidlig på våren, eller enda bedre; på sensommeren/ høsten. Da sikrer temperatur og fuktighet de beste betingelsene for spiring og vekst.

Ulempen ved å så på våren, er at du risikerer tørke og solsvidd bakke, før gresset har rukket å etablere seg for alvor. På høsten kan gresset som regel rekke å komme godt i gang før vinteren, når plenen ikke blir utsatt for noe særlig trafikk.

Hvis du sår gress i en tørr periode

Hvis du vil så i en tørr periode, er det best å vanne i forkant. Det gjør at jorden ”får tak” i frøene, slik at de ikke blåser vekk, eller blir flytende oppå ved det første regnskyllet.

Regn med at du må bruke cirka 1 kg frø per 100 m2 ved ettersåing, og opptil 3-4 kg per 100 m2 ved nyanlegging av en plen.

Før frøene spres ut, er det en god ide å blande dem med litt sand eller fin grus. Det gir en god fordeling, og du unngår striper i plenen, fordi det er lettere å se hvor du har sådd.

    Akkurat nå leser andre ...