Gipsplater: 3 typiske feil

Skruen lager sprekker og gipsplaten er speilvendt! Det er typisk tre ting som går galt når du jobber med gipsplater. Se dem her, og se hvordan du unngår feilene.

Tegn på baksiden av platen, hvis du skal tilpasse en plate.

1. FEIL: Du speilvender og kapper platen feil.

Hvis du har har satt opp gipstak, har du sannsynligvis gjort det: Skåret en plate feil, så den ikke passer rundt det hjørnet eller det røret du hadde tenkt at platen skulle passe rundt.

Veldig ofte handler det kun om at vi tegner på platens forside, og dermed speilvender hindringen. Tegn heller på baksiden av platen (mål flere ganger). Da skal du se det går bra.

Skruen skal bare akkurat presse platen mot underlaget. Det betyr at pappen på overflaten til platen skal være ubrutt – som på bildet til venstre.

LES OGSÅ: Montere gipsplater

2. FEIL: Skruene bryter papplaget.

Skruene må jo sitte godt fast, tenker du, og kjører gipsskruen godt ned i platen. Tanken er god nok, men metoden er helt feil, for gipsskruen skal bare akkurat få tak i platen og skjelettet bak, og trekke delene sammen. Ellers går det galt.

Gipsplaten er nemlig belagt med en pappoverflate, som er mye seigere enn gipskjernen. Og skruen skal bare litt ned i platen og holde fatt i pappen. Går skruen gjennom, er det gipsen i platen som bærer, og det blir for dårlig.

Kjøp en gipsskruebits, eller lei eller kjøp deg en egen gipsskrumaskin. Begge deler sikrer at bitsen på maskinen automatisk slipper skruen så snart den sitter i akkurat riktig dybde.

LES OGSÅ: Gipsskrumaskinen gjør jobben enklere

Skjær vekk sparkelkanten på plater som skal støte inn mot et hjørne.

3. FEIL: Du vender en sparkelkant inn mot hjørnet.

Gipsplater er utstyrt med forsenkede sparkelkanter, fordi de skal kunne møtes sparkelkant mot sparkelkant, slik at det dannes en fordypning du kan sparkle i. Men hvis platen skal støte mot et hjørne, har du ikke bruk for sparkelkanten. Tvert i mot vil det bare bety at den må fylles opp med sparkelmasse på et sted det er vanskelig å sparkle pent. Så skjær vekk sparkelkanten på de platene som skal settes mot et hjørne.

LES OGSÅ: Gipsheis til kun 250 kroner

    Akkurat nå leser andre ...