Slik monterer du gipsplater

Så snart du kjenner teknikken, er det både enkelt og raskt å kle et tre- eller stålskjelett med gipsplater. Uansett om du skal sette opp en støyisolert skillevegg til et nytt barnerom, eller bare bygge et lite hjørne til en garderobe, så er det den samme teknikken du skal bruke.

Montere gipsplater

Montere gipsplater: Gipsplater skal håndteres og settes opp helt annerledes enn for eksempel trefiberplater. Her kan du se hvordan.

MONTERE ALMINNELIGE GIPSPLATER

1. Strek opp hvor skruene skal plasseres. Langs kanten av platen skal skruene sitte med 20 cm avstand. På de loddrette lektene, inne bak midten av platen, plasseres skruene med 25 cm avstand.

2. Første lag gips skrus fast. Her bruker vi en gipsskrumaskin. Den er praktisk hvis du skal skru fast mange plater, men du klarer deg også fint med en spesiell bitsholder til skrumaskinen.

3. Til vegger med to lag gips, skal du være nøye med oppmålingen til det andre gipslaget, som skal flukte pent med taket. La platen være 5-8 mm for kort nederst, slik at du kan få den på plass.

4. Langs skjøten mellom to plater, settes skruene med 20 cm avstand. Hvis skjelettet er av stålskinner, er det en god idé å sette skruene litt forskjøvet, slik at du ikke svekker styrken på skinnene.

5. Hvis du bygger en halvvegg, skal gips som stikker utover den loddrette lekten skjæres til. Skjær fra baksiden først, ellers blir det vanskelig å knekke platen.

LES OGSÅ: Gipsskrumaskinen gjør jobben enklere

TIPS TIL AT MONTERE GIPSPLATER: EKSTRA STYRKE

To lag gips har naturligvis mer styrke enn ett lag. Og med alle de smarte pluggene som etter hvert finnes, kan du henge opp relativt tunge ting på ren gips.

Men hvis du bytter ut det innerste gipslaget med en kryssfinérplate, får du enda flere muligheter. Bilder og lette hyller kan du skru opp direkte – uten plugger.

Tunge ting, for eksempel flatskjermen eller en tung bokhylle, må ha en plugg som griper tak bak kryssfinéren, men da henger de til gjengjeld også urokkelig fast.

LES OGSÅ: Gipsplater: Velg riktig gipsplate

FIBERGIPSPLATER

1. Med fibergipsplater slipper du å sparkle dype sparkelkanter. Platene støtes tett sammen og skrus fast med skruer til hard gips, etter at du har sjekket at de er helt i vater.

2. Fibergipsplater limes sammen med et spesiallim. Limet påføres platekanten umiddelbart før den neste platen settes opp. Det skal legges på så mye, at det presses ut litt i skjøten.

MONTERE GIPSPLATER: VERKTØY OG MATERIALER TIL GIPSPLATER

GIPSSKRUER
Gipsplater krever spesielle skruer. De til venstre er til stålskjelett – nr. 1 er 25 mm til første lag gips, og nr. 2 er 35 mm til annet lag. Nr. 3 og 4 er til treskjelett, og nr. 3 er 30 mm til første lag, mens nr. 4 er 41 mm til annet lag.

PLATEHEIS
En plateheis er en smart hjelper når du skal sette opp gipsplater i et tak. Den løfter platene og holder dem på plass mens du skrur. Plateheisen leies hos et verktøyutleiefirma for et par hundrelapper i døgnet.

VIPPESKO
Setter du opp to lag gips, skal det ytterste laget løftes litt opp fra gulvet. Da kan det være vanskelig å holde platen på plass mens du skrur. Med en vippesko kan du løfte platen med foten, og dermed bruke begge hendene til å skru.

GIPSSKRUMASKIN
En gipsskrumaskin er en større investering. Til gjengjeld er den til stor hjelp hvis du skal skru inn veldig mange skruer.

BITS MED DYBDESTOPP
Med en vanlig skrumaskin, skal du være veldig nøye for å treffe riktig dybde for skruene. En god spesialbits med dybdestopp er til stor hjelp.

VIKTIG!

I en vegg med vanlige gipsplater, skal skruene sitte i riktig dybde hver gang, ellers holder de ikke platene godt nok på plass.

Hodet på gipsskruen skal så langt ned at du kan sparkle over det, men det skal aldri gå så dypt ned at det bryter gjennom pappen på yttersiden av gipsplaten. Skjer det, holder ikke skruen på platen, og du blir nødt til å skru fast en ny skrue tett på den.

MONTERE GIPSPLATER: SKRUER I RIKTIG DYBDE

1. En skrue i riktig dybde holder platen på plass og er enkel å sparkle over.

2. Skrur du for dypt, brytes papplaget, og dermed har ikke skruen hold i platen.

    Akkurat nå leser andre ...