Fuging rundt vindu

Når du setter inn et vindu i en murvegg, må du fuge rundt det. Noen bruker en fugemasse, men her viser mureren klassisk fuging med mørtel.

Først skal det isoleres. Her har mureren skåret noen strimler med mineralull, som forsiktig lirkes inn i fugen mellom vindu og murverk.

Man må ikke presse isoleringen sammen, da det er lufta mellom lagene i mineralullen som holder på varmen. Legg merke til at det brukes munnbind under arbeidet. Etter at isoleringen er på plass, settes det et fugebånd på 24 mm inn i fugen.

Fugebånd kan kjøpes i forskjellige tykkelser, så det passer til avstanden mellom vindu og mur. På steder der vinduet er skrudd fast i muren, kan fugebåndet ikke komme helt på plass.

Men i stedet for å skjære det over i to stykker, lager mureren et hakk i båndet, så det er plass til skruen.

I det hele tatt gjelder det å lage så få skjøter i fugebåndet som mulig. Jo bedre det sitter, desto mindre varmetap vil det være fra fugen. I hjørnet er det derfor lagt et lite stykke fugebånd, så det blir så tett som mulig.

Etter at muren er forvannet med en kost, eltes mørtelen på pussebrettet, og så kan det fuges. Mureren begynner i bunnen av vinduet.

LES OGSÅ: Slik bruker du ekspanderende fugebånd!

På den måten kan han bygge opp fugen uten at mørtelen glir ned. Når hele fugen er fuget ut, glattes den med fugeskjeen så den blir glatt og lukket, slik at det ikke trenger inn vann. Med en fuktig radiatorpensel går man over fuge og vindusramme så overskytende mørtel fjernes.

Til slutt tørkes det over med en tørr klut. Det samme gjøres på de andre fugene rundt vinduet. Denne murefugen er enkel å utføre, og den harmonerer godt med murverket. Metoden her kan for øvrig også brukes til fuging rundt dører.

    Akkurat nå leser andre ...