Skift mørtelfugen rundt vinduet

En sprukket mørtelfuge rundt et vindu er en trussel for karmen rundt vinduet. Med en mer moderne løsning, nemlig et fugebånd, blir skaden dog raskt rettet opp.

Trenger det inn vann i sprekken, kan det medføre råte i karmen til vinduet.

Intro

Mørtelfuger rundt vinduer er ikke en dårlig løsning, men de skal være laget helt riktig, og det er de ofte ikke. Og dårlig utførte mørtelfuger sprekker, fordi de ikke er elastiske. De slipper taket i vinduskarmen eller i mursteinene, når treet utvider seg og trekker seg sammen i takt med svingninger i vær og temperatur.

Lar du en slik skade stå ureparert for lenge, trenger det vann inn i sprekken. Vannet kan føre til råte i treverket i vinduet, og når vannet om vinteren fryser til is, vil det utvide seg og gjøre sprekken enda større.

Den enkleste og sikreste løsningen er å krafse ut fugen og erstatte den med fugebånd. Fugebånd er et elastisk bånd som er vanntett, men samtidig pustende (diffusjonsåpent). Det betyr at fukt som måtte finne veien inn mellom fugen og treverket i karmen, kan fordampe igjen.

LES OGSÅ: Slik bruker du ekspanderende fugebånd!

DETTE SKAL DU BRUKE

Når du skal bytte ut en mørtelfuge med fugebånd, har du bruk for fugebånd og litt verktøy.

  • HAMMER
  • STEMJERN
  • BØRSTE

Veiledning

1

Fjern den gamle mørtelfugen. Det gjøres lettest med et gammelt stemjern. Rens sidene godt. Det er enkelt på tre rammen, litt vanskeligere på murverket.

2

Stapp inn mineralull mellom murverket og karmen. Fyll opp sprekken, men husk at det skal være plass til fugebåndet.

3

Børst eller støvsug nøye. Karmsiden skal være helt ren for mørtelrester. Er det støv på karmen, kleber ikke fugebåndet seg skikkelig fast.

4

Stapp fugebåndet på plass. Beskyttelsespapiret på baksiden trekkes av i takt med at fugebåndet trykkes fast på karmen. Plasser fugebåndet minst 3 mm lenger inn enn forkanten på karmen til vinduet.

5

Trykk fugebåndet fast til karmen med et stemjern eller en sparkel. Du klarer ikke å gjøre det med bare fingrene. Etter en halv til en hel time er fugebåndet ekspandert og fyller ut hele mellomrommet.

6

Nå lukker fugebåndet helt tett, men til­ later samtidig at eventuell fukt slipper ut.

Video

TIPS: Frys en ekspanderende fugestrimmel

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...