Skift mørtelfugen rundt vinduet

En sprukket mørtelfuge rundt et vindu er en trussel for karmen rundt vinduet. Med en mer moderne løsning, nemlig et fugebånd, blir skaden dog raskt rettet opp.

Trenger det inn vann i sprekken, kan det medføre råte i karmen til vinduet.

Intro

Mørtelfuger rundt vinduer er ikke en dårlig løsning, men de skal være laget helt riktig, og det er de ofte ikke. Og dårlig utførte mørtelfuger sprekker, fordi de ikke er elastiske. De slipper taket i vinduskarmen eller i mursteinene, når treet utvider seg og trekker seg sammen i takt med svingninger i vær og temperatur.

Lar du en slik skade stå ureparert for lenge, trenger det vann inn i sprekken. Vannet kan føre til råte i treverket i vinduet, og når vannet om vinteren fryser til is, vil det utvide seg og gjøre sprekken enda større.

Den enkleste og sikreste løsningen er å krafse ut fugen og erstatte den med fugebånd. Fugebånd er et elastisk bånd som er vanntett, men samtidig pustende (diffusjonsåpent). Det betyr at fukt som måtte finne veien inn mellom fugen og treverket i karmen, kan fordampe igjen.

LES OGSÅ: Slik bruker du ekspanderende fugebånd!

Derfor har det gått galt

  • Mørtelfugen var for stiv. Den man- glet den elastisiteten som er nødvendig for en fuge som sitter mellom to materialer - i dette tilfellet murstein og treverk. De små bevegelsene i trekarmen har fått fugen til å krakelere. Mørtelen skulle ha vært blandet med en armering (tidligere dyrehår), som blandes i mørtelen for å gjøre den mer elastisk. Dette er en metode som har vært brukt i flere hundre år.
  • Vann har gjort vondt verre. I frost- vær fryser vann til is. Is tar mer plass enn vann, dermed utvides sprekken.

Veiledning

01
Slik gjør du 6 Trinn

1

Fjern den gamle mørtelfugen. Det gjøres lettest med et gammelt stemjern. Rens sidene godt. Det er enkelt på tre rammen, litt vanskeligere på murverket.

2

Stapp inn mineralull mellom murverket og karmen. Fyll opp sprekken, men husk at det skal være plass til fugebåndet.

3

Børst eller støvsug nøye. Karmsiden skal være helt ren for mørtelrester. Er det støv på karmen, kleber ikke fugebåndet seg skikkelig fast.

4

Stapp fugebåndet på plass. Beskyttelsespapiret på baksiden trekkes av i takt med at fugebåndet trykkes fast på karmen. Plasser fugebåndet minst 3 mm lenger inn enn forkanten på karmen til vinduet.

5

Trykk fugebåndet fast til karmen med et stemjern eller en sparkel. Du klarer ikke å gjøre det med bare fingrene. Etter en halv til en hel time er fugebåndet ekspandert og fyller ut hele mellomrommet.

6

Nå lukker fugebåndet helt tett, men til­ later samtidig at eventuell fukt slipper ut.

Når du skal bytte ut en mørtelfuge med fugebånd, har du bruk for fugebånd og litt verktøy.

Video

TIPS: Frys en ekspanderende fugestrimmel

    Les også: