Legg heller og stein

Hvis du gjør det riktig, er det en relativt enkel oppgave å legge steiner og heller. Her viser vi hvordan du legger de tre mest vanlige typene.

TEMPO: Jo større heller, desto raskere er de å legge. Men pass på ryggen, og husk arbeidshansker.

Når bunnen er riktig bygget opp og stampet solid, og settelaget er rettet helt opp, er det en relativt enkel oppgave å legge stein og heller. Og jobben går raskt fremover. Det finnes mange forskjellige typer stein og heller å velge blant – og enda flere forskjellige farger og mønstre.

Her viser vi noen av de mest vanlige: kvadratiske betongheller og herregårdsstein, både diagonalt og rett.

Store heller

1

Det er viktig å få lagt store heller riktig på første forsøk, så avrettingslaget ikke ødelegges. Første rekke vippes på plass med støtte fra for eksempel en rettholt.

2

De resterende hellene vippes ned med kanten presset mot nabohellen, slik at det blir en fuge på 3 mm. Hold godt tak i hellen, så den ikke glir for tidlig.

3

Når alle heller er lagt, bankes de lett på plass. Her bruker vi en tung jernstang og en plankestump som beskyttelse, så hellen ikke ødelegges.

Herregårdsstein i rette rekker

1

Små stein legges forskjøvet – enten vilkårlig eller med en halv steins forband. Legg alle hele stein først, og vent med å kutte steinene i sidene til slutt.

2

Med små stein er det ekstra viktig å sjekke med jevne mellomrom at rekkene ligger rett. Du kan bruke en rettholt eller et langt, rett bord.

3

Steinene legges med en 2-3 mm bred fuge. Ligger de ikke helt rett, kan små skjevheter rettes opp ved å vri steinene litt med en spade.

Herregårdsstein på skrå

1

Når små stein skal legges på skrå, styres retningen ved først å spenne ut en snor. Steinene legges med en 2-3 mm bred fuge – forskjøvet, slik at to fuger aldri ligger rett ut for hverandre.

2

Når fire rekker er lagt, flyttes snoren. Den plasseres i steinenes modulmål, det vil si dit du havner med fire rekker inkludert fuger. Da blir fugenes bredde og antallet stein jevnt fordelt over hele flaten.

3

Til slutt skal stumpene ved kanten legges. Du merker opp ved å legge en stein over hullet og streke opp. Tilpassingsstein bør ikke være mindre enn 1/3 av en hel stein. Da blir de ustabile.

Viktig om fiberduk

Fiberduk oppå settelaget er en av de største misforståelsene når det gjelder steinlegging. Effekten i forhold til ugress er i beste fall begrenset, for ugressfrø kommer som regel ovenfra og slår røtter i fugesanden mellom steinene.

I tillegg vil fiberduken få steinene til å ligge løst. Dermed blir det plass til at regnvann kan sive ned gjennom fugene, slik at underlaget blir vått – med stor risiko for setningsskader i belegningen som følge.

Fugesand: Husk å vibrere og etterfylle fuger

Når steinene er lagt, skal de fuges. Vanlig strandsand mellom steinene er for dårlig. Velg i stedet ovnstørket fugesand, som har kantede korn i flere størrelser. Det gjør fugene kompakte, låser steinene og sikrer at fugene er vanntette og holder ugress borte.

Fugesanden fordeles med en stiv kost – diagonalt på steinene, slik at fugene blir fylt helt opp.

Området feies rent og vibreres deretter med en platevibrator. Fugene etterfylles, belegningen vibreres, og til slutt feies hele området rent.

Slik kuttes stein og heller

Når stein og heller skal deles, er det raskest å bruke en steinkutter. Bruddet blir ikke rent, så den egner seg best til stein med rustikke kanter, f.eks. herregårdsstein.

Er det viktig med et helt rent snitt, for eksempel til heller som legges med tette fuger, brukes en vinkelsliper med en diamantkutteskive. Den åpne kanten på skiven sørger for nedkjøling.

LES OGSÅ: Få flotte fliser med en fliskutter

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Steinlegger