Slik skjøter du fotlister

Fotlister er prikken over i-en når du har lagt nytt gulv. Her kan du se hvordan du klarer både lengdeskjøter og innvendige og utvendige hjørneskjøter når du skal montere helt vanlige gulvlister med en liten profil øverst.

Fotlister - flott avslutning

FLOTT AVSLUTNING: Først når fotlistene er på plass – og satt sammen med pene skjøter – ser gulvet ferdig ut.

SKJØT I INNVENDIG HJØRNE

1. Lag et 45-graders snitt i toppen av de to listene som skal møtes i et hjørne. Lag snittet minst 2 cm fra enden, og bare akkurat så langt ned at snittet passerer det profilerte stykket øverst.

2. Tegn en loddrett strek på en av listene – mellom enden og 45-graderssnittet. Deretter sager du langs streken til et par mm fra snittet. Det siste lille stykket brekkes av.

3. Legg listen helt inn mot veggen, og press den inn i hjørnet, slik at spissen treffer veggen. Med en smygvinkel kan du deretter måle om veggen er skjev, og etterpå låse og overføre vegghellingen.

4. Med smygvinkelen overfører du hellingen på veggen (og dermed den første listen) til list nummer to. Vinkelen legges fra der 45-graderssnittet møter den glatte delen av listen.

5. Med en fintannet sag sager du fra bunnen av listen opp til 45-graderssnittet. Vær nøye, og hold deg hele tiden på den siden av streken som sages vekk.

6. Når du presser de to listene sammen, vil de sitte helt tett. Årsaken er at den glatte delen av listene følger skjevheten til veggen, mens listene øverst møtes i en 45-graders gjæringsskjøt.

SKJØT PÅ UTVENDIGE HJØRNER

1. Selv i nye bygg er et utvendig hjørne sjelden nøyaktig 90 grader. Begynn derfor med å kontrollere hjørnet ved å legge to listebiter langs veggene, og mål etter med en vinkel.

2. Er ikke vinkelen 90 grader, settes et papir fast på gulvet med teip. Tegn på papiret langs et vater – først langs den ene veggen (her markert med en rød strek) og deretter langs den andre.

3. Ved å tegne en linje fra hjørnet på veggen og gjennom det tegnede krysset på papiret, deles vinkelen i to.

4. På papiret kan du nå måle vinkelen som de to fotlistene skal kappes i. Vinkelen kan deretter overføres til en kapp og gjærsag, men en tradisjonell gjærekasse kan også brukes.

5. Sagen justeres til den vinkelen du har målt deg frem til. Prøv deg eventuelt frem med noen restematerialer, før de egentlige fotlistene kappes til.

6. De to listene kan nå settes helt tett sammen. Er gulvet ujevnt, vil den ene listen ligge høyere. Tilpass den til gulvet, eller løft den litt, og tett mellomrommet med en akrylfuge eller en feielist.

Smart metode: usynlig lengdeskjøt

Fotlister som rekker over hele veggen er det beste, men ofte er veggen så lang at du er nødt til å legge to lister i forlengelsen av hverandre. Det gjøres penest med et skrått snitt, som du lager med kapp-/ gjærsagen eller en gjærekasse. En rask og sikker metode er å kappe begge lister samtidig. Da passer de alltid sammen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer