Kle med weatherboards

Den lille åpningen mellom stolpe og husmur vil vi her kle med panelbord, så det blir le i trappenedgangen.

For å kunne feste panelbordene solid, skrus det en lekte på stolpen. Avstanden fra lekten til husmuren måles, så den samme avstanden kan strekes opp i den andre enden. På den måten er vi sikre på at fasaden blir helt rett.

Høyden skal også være den samme i begge ender. Derfor benyttes det en rett lekte og et vater til å avsette den samme høyden i begge ender. Med de to målene kan fagmannen nå plassere den lekten som skal festes til husmuren. Det avsettes merker fire steder på lekten hvor det skal forbores.

Vi benytter et 6 mm murbor, som er litt lengre enn skruen som skal feste lekten til huset. Her benyttes det en batteridrevet borehammer til arbeidet, men du kan også bruke en vanlig maskin med ledning. Lekten festes med 8 mm karmskruer, så du unngår å bruke plugger, samtidig som lekten sitter godt fast. Fasaden skal kles med weatherboards, som er 19 x 120 mm.

LES OGSÅ: Flotte vegger med bordkledning

Det skal være ca. 5 mm. luft i begge ender, så lengden på bordene må være 122,7 cm, og de skjæres her til på en kapp-gjæresag. Til denne lille veggen kan du imidlertid nøye deg med en håndsag. Til å feste bordene har vi her valgt å bruke en spikerpistol, som gjør monteringsjobben virkelig lett og rask.

Det første bordet legges opp til oppstrekingen, og med vateret kontrolleres det at det sitter helt rett før bordet festes med en spiker. Legg merke til at fagmannen benytter sikkerhetsbriller når han jobber med spikerpistolen. Spikerne som brukes er syrefaste, rustfrie med riller, som sikrer godt feste.

Med jevne mellomrom bør du legge på vateret for å kontrollere at panelen fremdeles er i vater.På sidene bør du sørge for at det er ca. 5 mm luft mellom kledningsbord og stolpe. På den måten unngår du vannet trekker inn i overgangen.

LES OGSÅ: Fibersementplater: Bord som ALDRI råtner

Når alle bordene først er skåret til, går jobben raskt framover. Weatherboards er enkle å montere, da bunnen i bordene er frest der hvor de skal ligge på bordet under. Og så er det bare å feste bordet.

Superwood er en ny type impregnering, hvor man ikke kan se behandlingen. Impregneringen skjer uten bruk av tungmetaller, og trenger gjennom hele emnet så f.eks. nyskåret endeved fortsatt er impregnert. Til det øverste bordet er det ikke plass til spikerpistolen, så her må det i stedet skrus. Og når den siste skruen er på plass, er fasaden faktisk ferdig. Superwood-treet vil beholde sitt utseende av ubehandlet tre, men her har vi valgt å male det, så det passer bedre inn med resten av huset.

LES OGSÅ: Utvendig kledning - se mulighetene her!

    Akkurat nå leser andre ...