Fasade med weatherboards

På denne prøvemonteringen vil håndverkeren vise hvordan man på en enkel måte kler fasaden med fabrikk-framstilte weatherboards.

Når han har målt opp fasadebredden, er det bare å skjære til bordene. Et weatherboard er skråskåret, og med en fals på den brede siden, hvor bordet skal overlappe det foregående bordet. I dette tilfelle har vi valgt bord av 19 x 123 mm gran. Merk at de 123 mm er den bredden som bordet dekker når kledningen settes opp. De 19 mm er tykkelsen bordet har på midten.

Start med å markere hvor det øverste bordet skal plasseres. Marker deretter hvor de etterfølgende bord skal sitte. I bunnen benyttes et vater til å slå en rett strek, så han er sikker på at det første bordet er helt vannrett. Avhengig av fasadens størrelse, kan det være nødvendig å forkorte det første bordet i bunnen, slik at du slutter med et helt bord i toppen. Med en enkelt skrue monteres det første bordet på midten, selvfølgelig med den tynne enden oppover.

Før de neste skruene skrus i, vatrer man igjen ut slik at man fremdeles er sikker på at bordet er vannrett. Selv den minste skjevhet her vil få noen kjedelige følger når man når opp til toppen. På det neste bordet merker håndverkeren opp hvor skruene skal sitte. Skruene må nemlig ikke gå gjennom den tynne kanten, så for å unngå det, markerer han et punkt som er minst 3 centimeter inne. Og det samme målet avsetter han fra kanten.

Nå kan bord nummer to plasseres ovenpå det første, og skruen skrus i. Merk at skruen ikke sitter i det tynne treet, og heller ikke går gjennom bordet under. Dermed presses det underste bordet på plass, men kan fortsatt bevege seg litt, som tre nesten alltid gjør.

Å kle en fasade med weatherboards er enkelt og raskt, når det første bordet er montert. Det skal bare én enkelt skrue gjennom bordet og inn i den bakenforliggende lekten. Skruene skal være minst dobbelt så lange som bordene er tykke. Det vil i dette tilfelle si minst 50 mm.

Når kledningen har nådd opp i høyden, skal den adskilles fra gavlen med et vannbrett. Et vannbrett kan ha et spor ytterst, slik at vannet ikke kan renne tilbake i underkant – en såkalt dryppkant eller dryppnese. Vannbrettet her monteres med en enkelt skrue i hver enkelt bakenforliggende lekte. Merk at det må være litt luft mellom vannbrettet og gavlen, så kledningen ikke råtner på grunn av manglende luftsirkulasjon.

LES OGSÅ: Bygg en utebod med liggende kledning

    Akkurat nå leser andre ...