Ny fasadekledning med vanlige bord

En av de beste måter å panele en vegg på er den tradisjonelle kledningen med ganske alminnelige bord, som overlapper hverandre. Metoden heter vestlandspanel, eller supanel.

På denne prøvemonteringen vil håndverkeren vise hvor enkelt det er å panele, bare man følger noen helt enkle regler for måltaking og montering. Kledningsbordene skal monteres skråstilt, så vannet kan renne av. Derfor må det første bordet understøttes av en list eller av klosser, som har samme tykkelse som bordene.

Klossene festes med en enkelt varmforzinket 55 mm rillet spiker. Klossene skal flukte med underkanten av lektene. Det første bordet monteres med en enkelt skrue litt nedenfor midten. Skruene skal være dobbelt så lange som kledningsbordet er tykt. I dette tilfelle altså minst 50 mm.

LES OGSÅ: Flotte vegger med bordkledning

Kontroller nå at bordet er i vater, før du skrur i den neste skruen. Merk deg at skruen bores gjennom midt i bordet og like over støtteklossen – ikke gjennom klossen. Nå skal det måles opp til de neste bordene. Til det bruker vi en avstandskloss som er 75 mm høy. I toppen slås det en strek. Bordene, som er 98 mm brede, skal nemlig overlappe hverandre med 20-30 mm. Bordet holdes nøyaktig opp til merket, og skrus i. Først på midten, og deretter på begge sider.

Og slik fortsetter du med først å markere høyden med avstandsklossen og deretter å feste bordet. Legg merke til at skruen ikke skal gå gjennom bordet under. Det er nemlig viktig at de enkelte bordene får plass til å bevege seg, uten at det påvirker de andre bordene.

Kledningsbordene på 98 mm ligger nå med et overlapp på 30 mm. Vestlandspanel er en grei måte å kle en gavl eller fasade på, og skrueforbruket er lite i forhold til mange andre kledningsmetoder.

LES OGSÅ: Kledningsbord – se hvilken type du skal velge!

På denne prøvemonteringen har håndverkeren brukt vanlige granbord, men på en riktig fasade kan man også bruke impregnert trevirke eller noen av de mange harde tresorter, som ikke må vedlikeholdes så ofte. Kledningen på fasaden skal ikke gå helt opp til gavlens svill, det skal være plass til et vannbrett, slik at regnvannet som kommer ned langs gavlen ikke renner rett ned på panelbordene.

Her har håndverkeren avsatt 60 mm mellom det øverste gavlbordet og svillen. Det passer akkurat med at det er plass til et 50 mm skråstilt bord mellom gavl og fasadevegg. Dette vannbrettet understøttes av en kileformet list, og justeres på plass, så det sitter rett før det skrus fast. Vannbrettet skal ha en hellingsgrad på 10 til 15 grader.

Metoden med vestlandspanel er både enkel og rask å utføre, samtidig som den sikrer en tett fasade. Husk at hvis du bruker impregnert tre, må du bruke rustfrie skruer. Andre skruer korroderer i forbindelse med impregnert tre.

LES OGSÅ: Liggende kledning: Weatherboard

    Akkurat nå leser andre ...