En perfekt overflate krever et godt underlag

Den flotteste overflatebehandlingen på et murhus får du med kalking. Utfører du arbeidet etter alle kunstens regler, er kalkingen også den mest holdbare måten å “male” et murhus på.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3-4 uker
Pris
5000 kroner

Intro

Se godt på bildet. Det forteller alt om hvor stor forskjell det er på å hvitkalke slurvete, og å hvitkalke et hus etter alle kunstens regler. Huset har to eiere. For seks år siden kalket de hver sin halvdel. Eieren av delen til høyre kalket sin del raskt og effektivt, med ett enkelt tykt lag kalk. Naboen derimot brukte en hel sommer på å få kalket sine vegger.

Seks år er gått. Naboens fasade er fortsatt pen å se på, mens murveggen til høyre trenger gjennom kalken. Nå får eieren der- for en murer til å kalke sin del etter alle kunstens regler. Da kan en kalket fasade nemlig holde seg pen i nesten 20 år. Når kalken senere trenger å bli frisket opp, vil det bare ta noen timer.

Først ble murveggen renset, bygget opp igjen og vannskurt. Eieren kunne faktisk fint ha latt fasaden stå vannskurt, men den skulle kalkes hvit. Det krever at murveggen først sprøytes med kalkvann, deretter får den tre, eller flere, tynne lag kalk og til slutt en omgang med kalkvann igjen. Det høres mye ut, men hver behandling går fort - det er ventetiden i mellom som trekker ut kalkingen over flere dager. Og belønningen er sikker. Kalking gir en flott og glatt overflate som beskytter murveggen.

Nå er det vanskelig å se forskjell på fasaden på tomannsboligen. Begge sider er kalket etter alle kunstens regler.

Veiledning

01
Veggen renses og klargjøres 5 Trinn

Mureren begynner med å rense murveggen til bunns - helt inn til rent murverk, der det ikke er igjen noen rester av maling, og der alt murverket sitter godt fast. Denne jobben klarer du med håndverktøy som murhammer, skrapejern og stålbørste, men det mest effektive på større oppgaver er en høytrykksspyler. Har du ikke en slik, kan du låne, leie eller kjøpe deg en til jobben. Det vil du ikke angre på, for den tjener seg fort inn igjen.

1

Vinduer og dører dekkes til. Det er spesielt viktig hvis du vil rense murveggen med en høytrykksspyler. Sett et stykke malefilt innerst, slik at det lukker helt tett. Bruk f.eks. en tynn kryssfinérplate ytterst.

2

Tildekkingen festes med et par lektestumper som er kappet litt lenger enn åpningen. De bankes forsiktig på plass. Pass på så du ikke skader murverket.

3

Fjern all løs kalk og puss. Du renser veggen mest effektivt med en høytrykksspyler.

VIKTIG: Når du jobber med en høy trykks spyler er det viktig å bruke verneutstyr.

4

Fjern fastsittende, tykke flak med kalk hvis muren skal tynnpusses, eller du ønsker en helt jevn vegg. Her er murhammeren effektiv. Skal en ellers pen, kalket vegg etterbehandles, fjernes bare løs kalk.

5

Bruk en stålbørste til slutt. En roterende stålbørste på en vinkelsliper er effektiv. En vanlig stålbørste kan også brukes til å glatte muren til slutt i avrensningen. Husk å fjerne all malingen.

02
Murveggen gjenoppbygges 4 Trinn

Nå skal alle hull på den rensede veggen lukkes med mørtel. Er det løse og utette fuger, gir det nemlig slagregn mulighet til å trenge inn i murverket. Det kan føre til fuktskader lenger inne i konstruksjonen, og det kan gi frostsprenginger om vinteren. Hvis vann som har trengt inn i murveggen fryser, utvider det seg og presser mørtel ut av fugene og slår av tynne flak på mursteinene. Derfor er det viktig å få lukket alle fuger og hull skikkelig.

1

Fukt muren der den skal repareres. Kom deg godt inn i hjørnene med den fuktige kalkkosten. Bruk en kalkkost av god kvalitet.

2

Fyll fugene med mørtel. Trykk den helt i bunn i fugene med en fugeskje. Jobben går lettest, og blir penest, hvis du bruker en fugeskje som akkurat passer inn i de gamle fugene.

3

Overflaten jevnes ut der det er ujevnheter. Trekk mørtelen på med et stålbrett. Mørtelen skal være med kornstørrelse på 1-2 mm, slik at den kan bære en viss tykkelse.

4

Trekk over mørtelen med et pussebrett når den har satt seg så mye at den ikke henger på det fuktige brettet. Bruk store bevegelser med lett hånd, mens kornene i overflaten masseres sammen.

03
Murveggen vannskures 5 Trinn

Du kan bare få en flott kalket fasade hvis den først er blitt vannskurt eller pusset. Hvis murveggen din er i god stand, er det ikke nødvendig å gjenta vannskuringen, men her er veggen så ujevn at ikke engang den flotteste kalkingen vil gi et pent resultat.

Hele veggen skal derfor vannskures: Vi trekker et tynt lag mørtel utover den, slik at stein og fuger så vidt synes.

Til vannskuringen brukes igjen en mørtel uten sement, nå med finere korn, 0-1 mm.

1

Mørtelen trekkes på med et stålbrett. Fukt muren grundig. Stålbrettet trykkes tett mot veggen, slik 0at laget blir 1-2 mm tykt. Når mørtelen senere masseres over, skal laget bare bli 1 mm.

2

Trekk mørtelen fram og tilbake, til alt murverket er dekket innenfor ett område. Du kan lage en perfekt flate hvis den kan vannskures i sammenheng.

3

La mørtelen sette seg 10-20 min. Den skal være så fast at fingrene kan presses forsiktig mot mørtelen uten å sette dype merker. Den må heller ikke være for tørr. Da kan ikke mørtelen bearbeides.

4

Muren vannskures med et mykt pussebrett. Det trekker kornene sammen, slik at forbindelsen til underlaget blir optimal. Mørtelen skal være så myk at kornene kan flyttes, og så hard at den ikke trekkes av.

Mørtelen masseres sammen med store, runde bevegelser.

5

Fyll eventuelt på mer mørtel hvis laget blir for tynt. Eksperimenter med mer eller mindre fukt på pussebrettet, eller med å legge på litt ekstra mørtel eller trekke litt mer av. Øvelse gjør mester.

04
Fasaden kalkes 7 Trinn

Når tynnpussen har herdet i noen uker, skal muren kalkes hvit og skinnende. Det er viktig at tynnpussen har herdet, slik at det er minimal risiko for at overflaten misfarges fra innsiden.

Kalkingen innledes og avsluttes med en behandling med kalkvann. Selve kalkingen foregår med ganske tynt opprørt kalkmelk i minst tre, gjerne flere omganger. Jo tynnere lag kalken herder i, dess mindre er risikoen for at den slipper veggen og skaller av.

1

Muren kostes eller sprayes med kalkvann. Kalkvannet styrker underlaget, binder støv og sikrer de beste betingelsene for at de følgende kalklagene hefter godt. La kalkvannet sitte til neste dag.

2

Neste dag oversprøytes muren med vann. Hvis underlaget er tørt, trekkes vannet for raskt ut av kalken, slik at det blir vanskelig å fordele den jevnt og tynt. Den herder heller ikke optimalt.

Husk at murveggen skal vannes før hver kalking.

3

Hvittekalken blandes med blandevisp på bormaskinen. Her røres et 25 kilos spann med kulekalk opp med vann. Du blir ofte anbefalt å røre opp med kalkvann, men det er dyrt og unødvendig.

4

Kost den tynne hvittekalken på muren. Jobb på kryss og tvers, slik at kalken trenger godt inn i murverket. Det kan virke meningsløst, men vær tålmodig: Jo tynnere lag, desto bedre blir resultatet.

5

Gjenta behandlingen, når kalken er tørr og hvit. Muren vannes, og et tynt lag hvittekalk kostes ut over muren. Muren skal ha minst tre lag i alt. Fire eller fem lag er enda bedre.

6

Bland kalkvann i en hagesprøyte. Den er helt ideell når muren skal sprøytes med kalkvann. Her brukes ferdig kalkvann. Det koster litt ekstra. Men det er enkelt, og så får du helt riktig blanding.

7

Sprøyt muren med kalkvann til slutt. Kalkvannet binder krystallene i kalken og murverket ekstra sammen, slik at det stort sett ikke blir noen avsmitting fra den flotte, hvite veggen.

Materialer

• Fugemørtel, kalkbasert
• Kalkvann (ferdig eller laget av lesket kalk)
• Hvittekalk (røres opp av lesket kalk og vann)

Spesialverktøy
• Murhammer
• Stålbørste
• Høytrykksspyler (leies evt.)
• Børstekopp til vinkelsliper (evt.)
• Murkost
• Murskje
• Fugeskje
• Stålbrett
• Pussebrett, mykt
• Kalkkost og radiatorpensel e.l.
• Stor sprutflaske
• Blandevisp på en kraftig bormaskin

Tidsforbruk

Cirka 3-4 dager med tynnpuss og 3-4 dager med kalking. Pluss flere ukers tørketid.

Pris

Cirka 5000 kroner

Vanskelighetsgrad

Underlaget er helt avgjørende hvis du vil ha en kalket fasade som holder. Arbeidet krever godt håndlag, og du skal være nøye og påføre kalken i tynne lag. Jo tynnere, dess bedre.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...