Video
Lett
Vanskelig

De fleste som har prøvd å lappe et stort hull i et pusstak, er nok enig i dette: På et tidspunkt var vi i ferd med å gi opp, fordi mørtelen hele tiden falt ned. Og var vi heldige å få satt opp en kladd mellom de spede restene av gammel puss, så falt den i hodet på oss straks vi snudde ryggen til.

SLIK GJØR DU:

1. Vi fjerner løs puss og alt støv

Bare den pussen som sitter godt fast på det øvrige pusslaget eller underlaget, får lov å bli sittende. Etterpå vasker vi av støvet med en våt murkost.

2. Vi klipper til litt hønsenetting

slik at den passer i hullet. Formålet er å gi mørtelen noe ekstra å holde fast i. Nettet får også de gamle stråene i taket til å sitte litt mer stabilt, slik at det er enklere å få mørtelen til å finne støtte i dem.

3. Hønsenettingen stiftes fast

Ved å bruke stifter i stedet for spiker eller skruer, får vi godt tak i trådene. Samtidig unngår vi å slå løs mer av pussen i taket.

4. Så er det tid for å legge på mørtel

Vi rører opp ferdigmørtelen med vann, med hjelp av en blandevisp på en bormaskin – etter ti minutters bearbeiding er den smidig og binder godt. Vi fukter hullet og trykker opp mørtel i kantene.

5. Underlaget fuktes jevnlig

mens du holder på. Vi fukter ved å sprute opp itt vann med murkosten. Du kan også bruke en sprayflaske. Grunnen til å fukte, er at underlaget ikke skal trekke fukt ut av mørtelen. I så fall setter den seg ikke.

6. Den nye pussen bygges lag for lag

Mørtel kastes på i små kladder med et vrikk i håndleddet – eller trykkes fast i små kladder. Første lag skal være tynt, slik at det ikke bærer noen vekt. Dagene etter bygger du på med litt tykkere lag, til hullet er fylt.

7. Det siste mørtellaget glattes ut

med et fuktig filsebrett med en bløt svamp. Mørtelen skal være fast, men fortsatt levende. Trekk overflaten i nivå med pussen med lette sirkelbevegelser. TIPS: Glatt overgangen med en pensel.