Skjul kabler og rør bak et senket gipstak

Når du senker taket på kjøkken og bad, slipper du synlige rør og kabler. Det nye taket skjuler samtidig eventuelle skader i taket. Se hvordan du lager taket med stålprofiler og gipsplater.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
7 dager
Pris
130 kr/m2

Intro

Nedsenkte himlinger - det høres straks ut som sekstitall med mørke bord som det er så befri-ende å rive ned. Men ei nedsenket him-ling kan både være moderne, pen og rik-tig praktisk.

Den kan være pen fordi full etasje-høyde er fint i ei stor dagligstue, men får et lite rom til å virke trangt og ute av pro-porsjoner. Og i stedet for et mørkt tak kan du jo lage en nedsenket himling med glatte gipsplater som du maler hvite.

Og ei nedsenket himling er praktisk fordi du over den kan bli kvitt en mengde mindre vakker teknikk: De stygge vann-rørene som rørleggeren har lagt synlig under taket. De nye kablene som skal gjøre det mulig å slå på brødrister og espressomaskin uten samtidig å slå av kjøleskapet. Ledninger og transformato-rer til de nye innebygde spotlightene - og det frie rommet som skal være over dem.

For slett ikke å snakke om hull i pus-sen, nivåforskjeller fra tidligere oppde-ling av rommet, og hva som ellers ligger under himlinga i små, teknikktunge rom som kjøkken, bad og oppholdsrom. Selv støy kan du gjemme bak ei nedsenktet himling - to-tre lag gips og et lag mineral-ull fjerner mye av den støyen som ellers beveger seg mellom etasjene.

Veiledning

01
Skjelettet settes opp 11 Trinn

Kantskinnene kan du skru i veggen straks du vet hvor høyt himlinga skal sitte. Men så må du planlegge hele him-linga i detalj. De bærende skinnene skal nemlig sitte slik at langsidene på gipspla-tene kan skrus opp i dem, og mellom-skinnene skal tilsvarende ikke bare sitte for hver 30 cm, men samtidig sitte slik at de korte kantene på platene har underlag.

Samtidig må du ta hensyn til at pla-tene ved veggen bør skjæres til slik at den brede sparkelkanten forsvinner, og at skinnene ikke må gjennombrytes av rør og ledninger. Derfor må du nå før du legger de første skinnene inn over rom-met, bestemme deg for hvor hver eneste gipsplate skal plasseres.

1

Du kan streke opp til kantskinna med et vater, men det er mye lettere å føre den vannrette linja rundt på alle veggene og gjennom alle hjørnene med et laservater.

2

Kantskinna skrus fast - med gipsskruer hvis veggen er av tre. I mur må du finne en metode som sitter i underlaget, og her vil spikerplugger ofte være et godt og raskt alternativ.

3

Og så skal det tenkes! Nå skal du bestemme hvor platene skal sitte slik at skinnene ikke kommer i veien for kabler og rør. På himlinga slår du deretter en strek med ei krittsnor over hver bæreskinne.

4

Så skrur du opp en øyeskrue til hvert bærepunkt - her får du glede av krittstrekene du laget. Sett en skrue for hver 60 cm eller så, og unngå å sette dem der mellomskinnene vil krysse.

5

Bæreskinnene skjæres til og legges opp i kantskinna der de festes med selvskjærende skruer. De settes for hver 120 cm, målt fra midten til midten slik at platene kan skrues fast i alle langsidene.

6

Opphenget settes i bæreskinnene. Ved å klemme sammen de to vingene i festet kan du justere opphenget til skinnene inne i rommet ligger i samme høyde som kantskinna.

7

Monteringsbeslagene trykkes på plass i bæreskinnene for hver 30 cm. Kommer de i veien for en spotlight, kan du bruke ei ekstra mellomskinne og forskyve dem slik at avstanden fortsatt er høyst 30 cm.

8

Mellomskinnene klikkes på plass i monteringsbeslagene. De passer til platebredden, men ut mot veggene må de forkortes med ei platesaks (eller ei baufil, men det tar lengre tid).

9

Styreflikene i monterings-beslagene bøyes ned rundt bæreskinnene og mellomskinnene etter at de er klikket på plass i beslaget.

10

Hele skjelettet låses sammen med selvskjærende skruer gjennom de nedbøyde styreflikene. Og så er skjelettet klart til platene.

Rekkefølgen i farger

Systemet av stålskinner og beslag ser uoversiktelig ut, men splittet opp i riktig rekkefølge er arbeidet faktisk meget enkelt.

1 Kantskinna skrus i veggen.

2 Bærebeslagene skrus opp i himlinga.

3 Bæreskinnene skrus fast i kantskinnene.

4 Monteringsbeslagene klikkes på bæreskinnene.

5 Mellomskinnene klikkes opp i monteringsbeslagene.

Til slutt justeres opphenget i høyden, og så er du klar til å sette gipsplater på skjelettet.

02
Platene settes opp 7 Trinn

Dersom den nedsenkte himlinga også skal isolere mot støy, setter du på to eller tre lag gipsplater og mineralull oppå stål-skjelettet, men ellers er et lag plater nok.

Før du setter opp platene, skjærer du en fas til sparkelmasse på de kortsidene som skal støtes sammen, og markerer hvor de dekker ei mellomskinne - slik at du etterpå vet hvor skruene skal sitte.

Begynn alltid med ei plate midt i rom-met - den kan nemlig legges opp hel og ubeskåret slik at alle kantene ligger midt på ei skinne. Da har du den å arbeide ut fra når de neste platene plasseres, og når du kommer til platene langs veggen, er det enkelt å skjære til platene.

1

De korte kantnene på gipsplatene avfases før du setter dem opp slik at du kan skjøte dem med sparkelmassen. I dag kan du få plater der også de korte kantene har sparkelkant på samme måte som langsidene.

2

Dra en blyantsstrek for hver mellomskinne (bruk ikke tusj eller blekk som slår igjennom malinga). Når platene først er satt opp, er det håpløst å gjette seg til hvor skruene skal sitte!

TIPS: Sett en finger under meterstokken, og hold blyanten ved enden av stokken – da er det lett å dra streken!

3

Sett først opp ei hel plate inne på himlinga der den ikke skal tilpasses veggen, men kan plasseres nøyaktig midt på bæreskinnene og mellomskinnene. I kantene setter du skruer for hver 20 cm, i mellomskinnene for hver 30 cm.

4

Hjelpeklosser på bæreskinna gjør det mye lettere å styre den første rekka med plater nøyaktig på plass. De kantene som har sparkelkant fra fabrikken støtes tett sammen, de korte kantene settes med 3 - 4 mm luft.

5

De ytterste platene tilpasses veggen - og samtidig får du fjernet de brede sparkelkantene som er vanskelige å sparkle pene ut mot veggen. Skjær til platene slik at det er 3 - 4 mm luft til en vanlig fuge.

6

Platene skjæres til fra framsiden med en hobbykniv som trekkes langs for eksempel ei metallskinne. Snittet skal bare gå 1 - 2 mm ned i gipsen. Platene ligger her på to lange lekter på arbeidsbukker.

7

Plata knekkes, og kartongen på baksiden skjæres over. Det enkleste er ofte å ha liggende flere plater og dra fram den øverst slik at den knekker over plata under.

03
Himlinga sparkles 3 Trinn

1

Alle skjøter sparkles og armeres med papirteip, og alle skruer sparkles over. Skjøtene sparkles i flere omganger, lettest med tørketid mellom hvert lag - se tegningen.

2

Etter siste sparkling slipes himlinga med slipepapir, korn 100 eller finere. Mellom to sparklinger er det bedre å skrape av overskytende gips med sparkelen slik at støvet ikke sjenerer neste sparkling.

3

Fugen mellom himlinga og veggen lukkes med akrylfugemasse når du er helt ferdig med å slipe - akrylfugemasse og slipe papir er dårlige venner. Og så er himlinga klar til å bli malt.

Materialer

  • Skinnesystem i stål
  • Gipsplater (med skruer til ett lag gips)
  • Sparkelmasse og papirteip

Tidsforbruk

3 - 7 dager. Husk herdetid til sparkling, filt og maling.

Pris

Cirka 130 kroner per m2 for skjelett og ett lag gipsplater.

Vanskelighetsgrad

De enkelte oppgavene er ikke så vanskelige, men hele prosjektet krever plan-legging og nøyaktighet.

Tegning

Himlinga av gips og stål justeres lett og nøyaktig

Den nedsenkte gipshimlinga skrus på et skjelett av stålskin-ner. Stålskinner veier bare halvparten så mye som trelekter, de er helt rette - og de kan justeres nøyaktig på plass.

Systemet skiller seg ut ved at alle lektene ligger i samme plan, men mye av arbeidet kan uten videre overføres til de alle fleste systemer. Det gjelder for eksempel at vi først setter ei kantskinne rundt på alle veggene der himlinga skal sitte.

Tvers over rommet legges så bæreskinner med en innbyr-des avstand som passer til gipsplatene - platene skal senere skrus fast i kantene og i alle mellomskinnene.

Mellom bæreskinnene settes et gitter av mellomskinner. De legges ellers ofte i hele rommets bredde, og her er de skåret opp slik at hele skjelettet ligger i samme plan.

Midt i rommet vil skjelettet synke. Derfor knyttes det til den «ekte» himlinga med beslag som kan justeres i høyden.

Himlinga av gips og stål justeres lett og nøyaktig

Platene skjøtes med gips og papir

Ved å skjøte platene med gips og papir binder du dem sammen samtidig som du får ei glatt overflate.

Rutinerte malere sparkler vått i vått, men det er lettere å la sparkelen tørke mellom 2. og 3. sparkling.

Platene skjøtes med gips og papir

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gipstak