Kan du få åpen himling i en enebolig?

I mange tilfeller kan du få åpen himling - også selv om du bor i en vanlig enebolig. Metoden og sluttresultatet avhenger av takkonstruksjonen din. Få oversikt over mulighetene her.

Åpen himling

Du får masser av lys og luft med åpen himling.

Full takhøyde, helt opp til mønet. For mange er det en drøm å få mer lys og luft i huset – kanskje i tillegg med fine, synlige bjelker, sperrer eller takstoler.

Men kan det la seg gjøre i en helt vanlig enebolig? Og kan du velge mellom bare å åpne opp til mønet med synlige takstoler, og en løsning uten synlige elementer?

Det korte svaret er: Ja, sannsynligvis.

Dette skal du vite først

Forutsetningen for å kunne fjerne den vannrette himlingen er naturligvis at du enten kun har én etasje i huset, eller at du vil utføre operasjonen i den øverste etasjen. Det betyr samtidig at du fjerner et eventuelt loftsrom. For det er oftest et loftsrom som befinner seg mellom selve taket og den vannrette himlingen.

Deretter må du opp på loftet for å studere takkonstruksjonen. Konstruksjonen kan være veldig forskjellig fra et hus til et annet.

Bor du i et eldre hus, vil du kanskje ha takstoler med hanebjelke. Det er den typen som ofte ses frilagt i loftsleiligheter.

I en enebolig fra 60- og 70-tallet, vil du ofte finne W-takstoler eller kanskje saksetakstoler. De kan også frilegges, men det gir et helt annet utseende.

I alle tilfeller kan du, med en større eller mindre innsats, også få full takhøyde uten synlige elementer. Men det krever riktige forsterkninger, dimensjoneringer og beregninger fra en bygningsingeniør.

Gjør ingenting uten hjelp og rådgiving

Uansett hvordan huset ditt er konstruert, skal du alliere deg med en bygningsingeniør før du går videre.

I noen tilfeller er enkelt å endre takkonstruksjonen, i andre tilfeller er det vesentlig mer komplisert. Men i alle tilfeller snakker vi om det som holder taket ditt på plass og huset ditt sammen.

Så drøm gjerne videre, men få hjelp til å vurdere hvordan du fører drømmen ut i livet.

Kikk opp på loftet

Det er ganske enkelt å fastslå hvilken takkonstruksjon huset ditt er bygget med. Du skal bare se på selve konstruksjonen fra innsiden, altså typisk ved å klatre opp og kaste et blikk inn i loftsrommet og sammenligne med tegningene på de neste sidene. I de aller fleste tilfeller vil det være tydelig om du har takstoler med hanebjelke (A-takstol), W-takstoler eller saksetakstoler. Er du i tvil, vil en bygningsingeniør raskt avgjøre det for deg.

Åpen himling: Åpne tak til loft

En typisk enebolig med W-takstoler. Gangbroen og dens tverrgående (lyse) bjelker er tilføyd senere, og er ikke en del av takkonstruksjonen.

Takstolene til huset bestemmer resultatet

Vi tar utgangspunkt i denne eneboligen, der vi vil ha høyere takhøyde, men vi vet ikke hvordan takkonstruksjonen ser ut. Kanskje kan takstolene frilegges, kanskje skal konstruksjonen bygges helt om, med full takhøyde uten synlige elementer. I denne artikkelen kan du se hvordan stuen kommer til å se ut hvis vi frilegger takstoler med hanebjelke (A-takstoler), W-takstoler eller saksetakstoler, samt hvis vi åpner helt opp.

Frilagte a-takstoler

A-takstoler brukes gjerne hvis man har planer om å utnytte takkonstruksjonen til for eksempel et loftsrom eller en loftsetasje. Denne typen takstoler har en undergurt, som er en viktig del av konstruksjonen. Undergurten understøttes ofte på tre punkter, særlig hvis det er et stort spenn. Ønsker du å fjerne understøttingen, må du rådføre deg med en bygningsingeniør.

A-takstoler gir deg muligheten til å erstatte en del av undergurten med for eksempel en stålwire. Det er stykket mellom de to loddrette knestolpene, som ofte ses i hver side, som kan erstattes. Denne endringen krever dog også profesjonell rådgiving, fordi takkonstruksjonen ellers kan rase sammen.

Frilagte A-takstoler kan gi et flott uttrykk til et rom. Nye takstoler er satt sammen med synlige spikerplater, mens gamle ofte er laget med flotte tappskjøter og treplugger.

  • A-takstoler og hanebjelker er vanlig på eldre hus, og på hus med mulighet for å innrede en loftsetasje.

Frilagte undergurter og hanebjelker kan skape et flott uttrykk i et rom.

Frilagte w-takstoler

Mange eneboliger er laget med en takkonstruksjon av W-takstoler. Den har en undergurt (den vannrette bjelken) der avstiverne danner et W-gitter mellom overgurtene mot takflaten og undergurten. Gitteret bidrar til å gi takstolen styrke.

De fleste steder kan du frilegge disse takstolene og trekke himlingen opp mellom dem. Men fjerner du undergurten, vil det være stor sannsynlighet for at konstruksjonen raser sammen. Takstolene er satt sammen med flate, synlige spikerplater.

  • W-takstoler er den mest vanlige takstoltypen i nyere eneboliger fra 60-tallet og senere.
  • Det er sjelden gjort noe ut av finishen på takstolene, og konstruksjonen er ofte ganske spinkel; dimensjonert til akkurat å kunne bære det valgte taket på det valgte huset.

Undergurten kan ikke fjernes, uten at alt raser sammen.

Frilagte saksetakstoler

Saksetakstoler minner om W-takstoler, men uten en vannrett undergurt. Takstolen danner et gitter i sakseform (herav navnet), og ofte monteres himlingen til den innvendige delen av “saksen”. Det betyr at himlingen skrår opp mot mønet, men himlingen har en flatere vinkel enn selve taket.

Akkurat som med W-takstoler, kan du også med saksetakstoler heve himlingen mellom dem og få ekstra takhøyde. Saksetak-stoler settes som regel sammen med synlige spikerplater.

  • Saksetakstoler er enkle å identifisere, fordi himlingen typisk ikke er flat, men i stedet skrår opp mot mønet.
  • Takstolene kan frilegges, men det er sjelden gjort mye ut av finishen. For eksempel har de synlige beslag.
Åpen himling: Saksetakstol

Saksetakstoler er en variant av W-takstoler, med mulighet til å heve takhøyden.

Taket vil allerede være skrått, men det kan heves ytterligere ved å frilegge takstolene.

Uten synlig elementer åpen himling

En åpen himling helt opp til mønet, uten synlige takstoler eller andre elementer, krever sperrer i taket som er betydelig sterkere enn overgurten på takstolene. Derfor krever løsningen et større inngrep, der det skrå taket forsterkes med tilstrekkelig solide sperrer, som hviler på henholdsvis en mønebjelke og en solid toppsvill i ytterveggen. Mellom sperrene er det isolasjon, og på undersiden er det en takkledning som skjuler konstruksjonen.

Denne løsningen gjør at kreftene føres ut til ytterveggene, og det er viktig at for eksempel stabiliserende vegger ikke fjernes i rom med denne konstruksjonen, da kreftene ellers vil presse veggene utover. Løsningen må beregnes av en bygningsingeniør.

  • En åpen himling uten synlige elementer, krever en fullstendig ombygging av takkonstruksjonen.

Mønebjelken kan enten være synlig, som her, eller bygget inn.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Himling