Utnyttelse av loftsrom gir ekstra plass

Har du et uinnredet loftsrom, kan du få mange kvadratmeter ekstra til beboelse. Her får du en grundig veiledning til hvordan du kommer i mål med isolasjon, dampsperre og kledning med gips.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 uker
Pris
600 kr/m2

Intro

Det er mange fordeler med å isolere og utnytte loftet. Dels er det lettere og billigere enn et tilbygg, dels foregår alt innendørs slik at vi kan arbeide uavhengig av været. Og endelig trenger ikke hagen å ligne en byggeplass mens arbeidet pågår.

Går du og vurderer å bruke loftet til foreldresoverom eller et rom med utsikt? Og mangler du oversikt over hvordan dere kommer i gang? Så gir denne artikkelen svar på mange spørsmål. Både dem du har stilt dere selv, og noen av dem som du ikke har rukket å stille ennå.

Leser dere artikkelen, vet dere hva som skal gjøres og kan bedre bestemme dere for om dere vil gå i gang eller ikke. Det er likevel noen momenter du bør undersøke på forhånd. Hva blir takhøyden etter at isolasjonen er satt opp? Hvor mange kvadratmeter boligareal blir det i alt? Kan arealet utnyttes i det aktuelle huset? Og hvor mye bør det isoleres med? Spesielt det siste kan kreve profesjonell hjelp fra en bygningskyndig.

I dette huset ble isolasjonstykkelsen i loftsrommet beregnet til 240 mm mineralull. Sperrene er 245 mm brede, men da det skal være et hulrom på 50 mm mellom isolasjonen og et diffusjonstett undertak, er det bare plass til 195 mm isolasjon mellom sperrene.

Utenpå denne isolasjonen la vi dampsperra og skrudde deretter på stålprofiler. Med 45 mm isolasjon mellom profilene utenpå de 195 mm ble det til ca. 240 mm isolasjon. Det kan tillates på et liten ombygging. En byggemeldingspliktig ombygging vil rammes av de nye forskriftene som nå gjelder, som tilsier 35 cm tykk isolasjon i sperretak av heltre. - En fornuftig tykkelse for å spare fyring.

Med dampsperra beskyttet av det ytterste laget isolasjon og to lag gips unngår vi at en skrue eller spiker en dag stikker hull i folien og ødelegger tettingen.

Til slutt skrudde vi opp to lag 13 mm gipsplater. Og så er alt klart for maling.

Hva sier byggeforskriftene?

Før du begynner å ta i bruk loftet til bolig, må du vite om du overhodet kan. Hvis du ikke kjenner reglene meget godt, må du søke hjelpe hos en byggekyndig. AREAL: Reguleringsbestemmelsene angir gjerne en begrensning for hvor mye tomtearealet kan utnyttes. Du må få beregnet husets arealutnyttelsesprosent. Den angir hvor stort husets bruttoareal er, og blir etter ombyggingen, i forhold til tomtas størrelse, og den får du opplyst hos kommunen. Førsteetasjen gir seg selv, det er det utvendige målet på huset. Loftsetasjen beregnes etter spesielle regler. Med skråtaksregelen beregnes måleverdig (gulv-) areal, det vil si areal som har takhøyde 1,90 cm, pluss 60 cm ut fra dette arealet, der det er skråtak. Søk kyndig hjelp.

ROMHØYDE: Boligrom, altså etter ferdig isolering, bør ha en takhøyde på 240 cm, men deler av boligen kan ha lavere takhøyde. Byggforsk anbefaler at gang-arealer og der du skal plassere dører i vegg har minst 220 cm takhøyde. Senger og andre møbler kan plasseres innunder skråhimling der det er lavere takhøyde.

ROMVOLUM: Boligrom, herunder soverom, skal ha et volum på minst 15 m3. VINDUER: Skal du sette inn takvinduer, må det tas hensyn til husets eksisterende ytterdører og vinduer, slik at det samlede areal ikke overstige 20 % av boligarealet. I ISOLASJON: Takkonstruksjonen skal ha en isolasjonsverdi tilsvarende 30-35 cm mineralullvarer. Vegger på loft isoleres som tak. Dette er hovedreglene.

Hvis du foretar omfattende endringer på huset, bør det utføres en energiberegning. På den måten sørger du for at husets samlede energitap ligger innenfor «energirammen», selv om noen deler er dårlig isolert. Denne beregningen bør en byggekyndig utføre.

Veiledning

01
Isolering 5 Trinn

Isolasjonen må ikke ligge helt opp til undertaket fordi eventuell kondens da ikke kan fordampe. Derfor skal du lage en 5 cm ventilasjonsspalte, enten med ståltråd slik vi viser på denne siden, eller ved å slå trelister på siden av sperrene og på undertaket midt mellom sperrene.

De første 195 mm isolasjon gjør vi med et lag på 45 mm innerst og et lag på 150 mm ytterst. Deretter kommer dampsperra og ytterligere 45 mm isolasjon. På den måten kommer dampsperra så langt inn i isolasjonen at du ikke kommer til å ødelegge den en dag hvis du skrur eller spikrer gjennom gipsplatene.

Utnytte knevegger: Begynn med å slå en strek på siden av sperrene 1

Begynn med å slå en strek på siden av sperrene, 5 cm fra undertaket. Trekk 1 mm galvanisert ståltråd i sikksakk, og fest den til sperrene i strekene med kramper.

Ståltråden sørger for 5 cm luft mellom isolasjonen og undertaket.

Utnytte knevegger: Deretter isolerer du mellom sperrene 2

Deretter isolerer du mellom sperrene. Først plasseres de 150 mm tykke mattene som er stivest, ytterst ut mot rommet. De blir hengende mellom sperrene uten hjelp.

Utnytte knevegger: Med ei halv isolasjonsmattes forskyvning stikkes ei tynn 45 mm matte ned bakenfor 3

Med ei halv isolasjonsmattes forskyvning stikkes ei tynn 45 mm matte ned bakenfor. Skaper ståltråden problemer, kan du stikke ned et stykke papp eller trefiberplate først og så trekke det opp, når isolasjonen er på plass.

Sjekk at det er 5 cm luft ut til undertaket. Det gjør du lett med et speil.

Utnytte knevegger: Montér dampsperre med 20 cm omlegg 4

Montér dampsperre med 20 cm omlegg og fest den til sperrene med en stiftepistol. Pass på at du forsegler alle sammenføyninger og gjennomføringer med dampsperreteip.

LES MER: Derfor er dampsperre viktig

Isolering av kott

Pass på å isolere taket så langt ut mot takfoten som mulig før du eventuelt lager en knevegg. Da unngår du også frost sprengninger dersom det ligger vannrør her. Husk at du samtidig fører dampsperra ned gjennom gulvet slik at den kommer i kontakt med ytterveggen.

02
Monteringsprofiler 6 Trinn

Utnytte knevegger: Monteringsprofilene monteres med 45 cm avstand 1

Monteringsprofilene monteres med 45 cm avstand på skråtaket. Tegn først opp med spritpenn på begge sider, og skru fast profilene med vanlige gipsskruer. De spisse skruene borer seg gjennom profilene selv.

Utnytte knevegger: Montér også et par monteringsprofiler på skråtaket i rommet bak kneveggen 2

Montér også et par monteringsprofiler på skråtaket i rommet bak kneveggen. Hvis du kan komme til for rør og kabler, bør du skru gipsplater utenpå slik at det ikke kan stikkes hull i dampsperra.

Utnytte knevegger: Skru også monteringsprofiler på stenderne 3

Skru også monteringsprofiler på stenderne til kneveggen og ved gulvet. Profilet nederst danner feste for ei gulvlist seinere. I knekken øverst settes en fleksibel vinkel som hindrer at gipsen sprekker i sammenføyningen.

Utnytte knevegger: Skru fast et veggprofil til gulvet 4

Skru fast et veggprofil til gulvet et par cm fra gavlkonstruksjonen. På den måten får elektrikeren plass til å trekke kabler utenpå dampsperra. Gjenta med et profil langs det skrå taket.

Utnytte knevegger: Forbind gulvprofilet med tak-profilet 5

Forbind gulvprofilet med tak-profilet med en loddrett stolpe midt på. Hvis det er ei dør, skal stolpen flukte med karmen. Skru fast ved gulvet, og sjekk at stolpen står i lodd før du skrur til øverst.

Utnytte knevegger: Gjenta framgangsmåten langs hele veggen 6

Gjenta framgangsmåten langs hele veggen. Klipp til stenderprofiler, og montér dem loddrett med 45 cm avstand som du måler fra sentrum av stolpen til sentrum av neste stolpe.

03
Dører og vinduer 6 Trinn

Når det innerste laget med isolasjon og dampsperra er på plass, skal du montere et ekstra lag stålprofiler som skal holde gipsplatene og gi plass til det siste laget med isolasjon. Det er lett nok på de hele veggflatene, men rundt ei dør eller et vindu krever det litt ekstra omtanke.

Inn mot dør- eller vinduskarmen skal du bruke et spesielt kantprofil. Dels holder det dampsperra tett inn mot karmen, dels holder det den første gipsplata som du jo ikke bare kan skru fast i isolasjonen.

Utnytte knevegger: Ved vinduer og dører monteres kantprofiler på karmen 1

Ved vinduer og dører monteres kantprofiler på karmen på sidene og øverst. Dampsperra klemmes fast mellom profilet og karmen.

Utnytte knevegger: Hold en vinkel mot karmen, og skyv den opp til kantprofilet 2

Hold en vinkel mot karmen, og skyv den opp til kantprofilet. Plassér hjørnestenderen 13 mm fra vinkelen, og fest den til gulvskinna. Da blir det plass til den første gipsplata i lysåpningen om litt.

Utnytte knevegger: Skjær til gipsplater slik at de passer i lysåpningen 3

Skjær til gipsplater slik at de passer i lysåpningen. Avrund dem på baksiden slik at de kan presses inn i kant profilene. Kantprofilet dekkes av annet lag gips.

Nå kan elektrikeren komme og trekke rør og kabler i gavl, skråtak og knevegg uten å stikke hull på dampsperra.

Utnytte knevegger: Det siste laget isolasjon monteres 4

Det siste laget isolasjon monteres når elektrikeren har trukket kabler. 45 mm isolasjon passer rett inn i stålprofilene.

VIKTIG! Få elektrikeren til å lage tegninger av hvor brytere og stikkontakter sitter, og hvor kablene ligger. Om fem år er alt glemt.

Utnytte knevegger: Hold fast det siste laget med isolasjon med pakketeip 5

Hold fast det siste laget med isolasjon med pakketeip slik at det ikke faller ned før du får skrudd på gipsplatene. Rens eventuell olje av metallprofilene slik at teipen får godt feste.

Dampsperre ved vinduet

Når du setter dampsperre (A) på veggen, så la den gå litt ut i vindusutfôringen. Sett også på en bred strimmel dampsperre (B) som følger lysåpningen hele veien rundt og lukkes med 20 cm overlapping og teip mot (A). La (B) gå inn under vinduskarmen, og avslutt med en tetningsfuge langs karmen før du legger det siste laget med isolasjon.

04
Inspeksjonsluke i kneveggen 4 Trinn

Et blindkott kan ikke bare stenges, og slett ikke hvis det er rør eller kabler i det. Derfor bør det lages ei inspeksjonsluke slik at du kan få inn hodet og ei lykt hvis du skal prøve å lokalisere en skade. Vi monterer en isolert lem på 50 x 50 cm, som vi har kjøpt ferdig til formålet. Det er noe lettere enn å lage den selv.

Utnytte knevegger: I denne veggen skal det monteres ei inspeksjonsluke til hullstørrelse 50 x 50 cm 1

I denne veggen skal det monteres ei inspeksjonsluke til hullstørrelse 50 x 50 cm. Merk opp på gulvet hvor åpningen skal være, og klipp 60 cm av det midterste profilet.

Utnytte knevegger: Skru gipsplatene på veggen når du har montert alle de øvrige platene 2

Skru gipsplatene på veggen når du har montert alle de øvrige platene.

Utnytte knevegger: Merk opp et 50 x 50 cm hull på veggen til inspeksjonsluka 3

Merk opp et 50 x 50 cm hull på veggen til inspeksjonsluka. Bor et 8 mm hull i hvert hjørne, og skjær ut med stikksag.

Utnytte knevegger: Sjekk at inspeksjonsluka passer i åpningen 4

Sjekk at inspeksjonsluka passer i åpningen. Vent med å montere luka endelig til du har sparklet og malt veggen.

Luka festes i ei ramme som følger med og åpnes ved et trykk.

05
Oppsetting av gips 6 Trinn

Utnytte knevegger: Skru nå gipsplater på monteringsprofilene i skråtaket 1

Skru nå gipsplater på monteringsprofilene i skråtaket. Begynn nedenfra med ei hel plate. Hold 5 mm avstand til gavlplatene i hjørnene slik at du har noe å fuge i. Fortsett med de loddrette veggene.

Utnytte knevegger: Når det første laget med gips er satt opp, skal du fuge langs kantene 2

Når det første laget med gips er satt opp, skal du fuge langs kantene. Bruk akrylfugemasse langs alle kanter slik at du får fylt ut fugene ut får en helt tett sammenføyning.

Utnytte knevegger: Montér nå det andre laget med gipsplater på gavlen 3

Montér nå det andre laget med gipsplater på gavlen. Begynn med ei hel plate opp til døra. Skruene plasseres for hver 20 cm langs kantene og for hver 30 cm midt på opp langs stolpene. Pass på at skruene ikke kommer for langt inn.

Utnytte knevegger: Montér det andre laget med gipsplater på kneveggen 4

Montér det andre laget med gipsplater på kneveggen. Pass på at overkanten er så langt nede at platene kan stå på den. Loddrette sammen føyninger uten stolpe bak bør forsterkes med båndstål.

Utnytte knevegger: Det andre laget med gipsplater 5

Det andre laget med gipsplater i skråtaket begynner med ei halv plate nederst. Endeskjøter skal være forskjøvet og forsterket med båndstål.

Utnytte knevegger: På de utadgående hjørnene monteres hjørnebeskyttere 6

På de utadgående hjørnene monteres hjørnebeskyttere. Du kan skru dem fast, eller du kan bruke en Clinch-On. Nå er du klar til å sparkle og male.

Materialer

 • Isolasjon, 45 mm og 150 mm
 • Ståltråd og kramper
 • Dampsperre
 • Dampsperreteip
 • Heftestifter
 • 35 mm gipsskruer
 • 13 mm plateskruer
 • 45 mm monteringsprofiler
 • 45 mm veggskinner
 • 45 mm stendere (stolper)
 • Kantprofiler
 • Armeringsteip
 • Sparkelmasse
 • 50 x 50 mm fleksible vinkelprofiler
 • Hjørnebeskyttere Bord og skruer til oppretting av sperre
 • Teip til å holde fast isolasjon
 • Eventuelt ferdig inspeksjonsluke
 • Akrylfugemasse
 • Båndstål

Spesialverktøy

 • Metallsaks til stålprofiler

Tidsforbruk

2–4 uker for en loftsetasje

Pris

400–600 kroner per m2

Vanskelighetsgrad

Her får du en svært grundig anvisning som du bør følge nøye når du går i gang.

Video

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

VERKTØY: Slik bruker du gipsskrumaskinen

Gipsskrumaskinen kan kun én ting. Til gjengjeld gjør den det til perfeksjon. Skal du sette opp mange gipsplater, kan du stille den inn til å sette skruene i akkurat riktig dybde, og deretter kan du jobbe lynraskt. I denne videoen kan du lære alt om maskinens innstillingsmuligheter og om hvordan du bruker den.

TIPS: Gipsbits sikrer riktig skruedybde

Tips & Triks

Tre metoder når dampsperra skal skjøtes

Ei dampsperre består av kraftig plastfolie som skal fungere som ei helt tett hette rundt hele rommet. Er det hull eller utettheter i dampsperra, vil fuktighet inne fra rommet kunne trenge ut og fortettes som dogg i det ytterste laget isolasjon og på et tidspunkt fukte opp undertaket. Resultatet kan bli råte og/eller muggsopp, og et nytt undertak. Derfor skjøtes folien omhyggelig med teip eller lister, og de få stedene hvor det ikke er mulig, tettes med butylbånd.

LES MER: Tett dampsperre - 3 vanskelige steder!

Utnytte knevegger: Teip 1

Folien settes opp med 20 cm overlapping som deretter tettes med en spesiell dampsperreteip.

Utnytte knevegger: List 2

Der folien skjøtes under ei list eller monteringsprofil, trenger du ikke teip. Det kalles en klemt skjøt.

Utnytte knevegger: Butylbånd 3

Denne dampsperra avsluttes rett under taket og tettes med et butylbånd mellom folien og ytterveggen. Skjøten klemmes sammen av skyggelista.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Himling