Unngå vann i kjelleren

Drenering rundt huset er ikke noe vi lager for moro skyld. Det er mye tungt arbeid, og derfor går vi som regel først i gang med det når det ikke er noen annen utvei.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
51.000 kroner

Intro

Spør bare Gjør Det Selvs Henrik Læssøe. Huset hans er av den typen som får mange av oss andre til forgjeves å speide etter noe som ikke er som det skal. Men vi finner det ikke. Huset er perfekt. Derfor var det også ekstra bittert da kjelleren ble oversvømt av vann for andre gang. Nå skal den sikres mot fremtidige oversvømmelser med effektiv drenering. Det betyr mye tungt gravearbeid.

Veiledning

01
Gravearbeidet 3 Trinn

1

Jeg gravde bare fire meter om gangen for å være sikker på at huset ikke tok skade. Jorda holder jo på huset, og jeg har sett at hus faktisk kan knekke på midten.

2

Sandjorda er lett å grave i - men den raser også lett sammen. Her måtte jeg telle til ti for ikke å løpe skrikende vekk fra alt sammen.

3

Med et rotasjonslaservater holder jeg kontroll med fallet. Dreneringen skal falle 2-3 promille, altså 2-3 millimeter per meter for at vannet kan renne riktig.

02
Dreneringen 4 Trinn

Fordi huset mitt ligger i et område med svært høy grunnvannsstand, har jeg valgt drensrør som er 80 mm i diameter. Rørene er kledd med kunststoffilter for å hindre at sand skal tette det.

I tillegg til selve dreneringen har jeg valgt å sikre kjellerveggene med dreneringsplater direkte på grunnmuren. De holder vannet effektivt vekk fra huset, og samtidig isolerer de inn mot kjelleren som vi bruker til oppholdsrom.

Jeg overdriver kanskje, men nå vil jeg aldri mer se vann i kjelleren min. Derfor lager jeg også en drenering inn under selve huset selv om det krever at jeg bry-ter opp gulvet i deler av kjelleren.

1

Røret legger jeg 50 cm fra grunnmuren. Helt inne fra grunnmuren og ut rundt dreneringen legger jeg 4 - 16 mm singel eller løs leca som kapillarbrytende og drenerende lag - for å hindre vannet i å trenge opp.

2

Isolasjonsplatene til veggen sager jeg til med ei vanlig snekkersag. De skal sitte rett over steinlaget og slutte rett under bakkenivå.

3

Dreneringsplatene (bildet viser Sundolitt) har et omlegg på 15 mm. De dyttes sammen etterhvert som jeg setter dem fast. Fibertex-duken setter jeg på med klipsene som følger med.

4

Fiberduken oppå det drenerende laget (pukk, singel, grus eller lettklinker) sikrer at drenslaget ikke blir fylt med fin masse. Nederst ser vi T-skjøten som fører et rør inn under kjellergulvet.

03
Synkekum/brønn 8 Trinn

Å grave plass til kummen burde være gjør det selv-arbeid. Men her er det påfylt leire. Det er derfor en viss fare for utglidninger i det 1,5 meter dype hullet, så jeg engasjerer en maskin-entreprenør til å hjelpe meg til å få kummen trygt plassert.

Dreneringen ender gjerne i en synke-kum. Derfra synker vannet ned gjennom løsmasser rundt huset og vekk. I noen tilfeller ledes vannet videre til kommunalt drensnett (men tilkobling til kommunalt kloakknett er vanligvis ikke til-latt). I dette tilfellet ligger kjelleren så dypt i terrenget og uten naturlig avrenning at det er nødvendig å pumpe vannet vekk fra grunnen. Det kan være aktuelt både med og uten kommunalt drensnett.

1

Med en minigraver graves det hull til kummen. Etter få minutter raser alt sammen og må graves opp igjen. Godt at jeg ikke valgte å grave hullet selv!

2

Kummen plasseres i riktig høyde. I vårt helt spesielle tilfelle er det en tett brønn (altså ikke en synkekum, som er uten bunn): Drensrøret bores her inn i toppen slik at det samler seg mest mulig vann i kummen før ei pumpe setter i gang.

3

Oppføringsrøret settes ned i kummen. Røret forlenger brønnen opp til bakkenivå der kumlokket skal sitte.

4

En overgangskobling bores inn i kummen. Vi borer med et 127 mm hullsagbor, så dyttes koblingen på plass, og alt er klart for drensrøret.

5

Drensrøret sages til. Det kan sages med ei vanlig sag. Deretter monteres det inn i overgangskoblingen.

6

I dette spesielle tilfellet skal det legges en utløpsslange fra vår kum til det kommunale drensnettet. Slangen ligger bare 40-50 cm nede.

7

På utløpsstussen monterer vi en kobling, og slangen kobles på den. Den skal spennes godt fast, for det er stort trykk på pumpa.

8

Den andre enden av slangen kobles til den kommunale kummen for overflatevann (drensvann). Så kobles det strøm til pumpa.

04
Tildekking 3 Trinn

Når hele systemet er lagt, skal alt dekkes til igjen. Den siste delen av drensrøret skal dekkes med drenerende materiale, og drens slangen til den kommunale kummen skal også skjules før jeg kan legge på igjen hellene og plante ved huset.

For å unngå at regnet får jorda til å sprute opp på veggen og kjellervinduene, velger jeg å legge elvestein (f.eks. 16-22 mm natursingel) tettest mot huset.

Da jeg først hadde en entreprenør i hagen, lot jeg ham stampe jorda med en vibrerende slagbukk (se bildet nedenfor).

Og så kan jeg endelig legge hellene på plass igjen.

1

Vi fyller drenerende masse (4-16 mm singel er ideelt) legges rundt og over drensrøret. Spesielt på det siste stykket bort til brønnen eller utledningen i terreng, bør det brukes rikelige mengder.

2

Drensslangen dekkes til med jord. Med vilje fyller jeg ikke helt opp fordi jeg vil ha et lag elvestein helt inne mot fasaden for å unngå jordsprut.

3

Den vibrerende stampemaskinen til entreprenøren var god å ha slik at jorda kunne stampes godt til igjen til slutt.

05
Pumpa 3 Trinn

1

Så skal pumpa på plass i kummen. Legg merke til at ledningen er så lang at det er lett å få opp pumpa når for eksempel kummen skal renses.

2

Pumpa skal senkes ned på bunnen av kummen. Her fulgte pumpa med kummen.

3

Vannlåsen kobles. Du kan dobbelt-sikre den med enkle buntebånd. Vær klar over at det er stort trykk på vannet når pumpa setter i gang.

Materialer

• Pumpekum med pumpe, Wavin
• Drenslange med fi bertex, Ø 80
• Div. koblinger, sluttmuff er, T-koblinger og muff er
• 150 mm drensplater, Sundolitt
• Z-avslutningsprofi l
• Monteringslim
• Fiberduk (f.eks. 1,1 x 25 m rull)
• 40 mm hard plastslange m. sammenkobling til 40 mm rør
• Hardt rør til føring av strømkabel
• Singel/fi npukk, grus eller lettklinker (løs leca)
• Evt. elvestein (natursingel) f.eks. 16-22 mm
• Glidemiddel til muff er mv.

Spesialverktøy

• Vibrerende slagbukk (leie)
• Minigraver (leie)
• Nivelleringsapparat (leie)
• 127 mm hullsagbor

Tidsforbruk

Avhenger helt av jordsmonnet, og om det er plass til en minigraver.

Pris

Drenering: cirka 35.000 kr Isolasjon: cirka 8000 kr Alarm: cirka 8000 kr

Vanskelighetsgrad

Det manuelle arbeidet er tungt og krever stor teknisk innsikt.

Tegning

Drenering og isolasjon

Med drensrør, kapillærbrytende lag (pukk, singel grus eller lettklinker), fiberduk, grunnmursplast og de isolerende polystyren-platene blir kjelleren sikret mot vann.

Drenering og isolasjon

Slik er kummen

Slik er kummen

Den maksimale dreneringen

Den maksimale dreneringen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Fukt i kjeller