Skjeggkre: Slik kan du unngå skjeggkre

De siste årene har utbredelsen av skjeggkre økt kraftig. Skjeggkre er vanskelig å bekjempe, men det finnes håp. Se hva du kan gjøre.

En leser har sendt dette bildet til redaksjonen, der du tydelig ser at det er snakk om et skjeggkre med de karakteristiske antennene.

En leser har sendt dette bildet til redaksjonen, der du tydelig ser at det er snakk om et skjeggkre med de karakteristiske antennene.

Spørsmål og svar om skjeggkre

Skjeggkre har etablert seg i Norge, med en økende bestand de siste årene, der de oftest finnes i nyere bygninger. De ligner sølvkre, men er litt større, mer hårete og har lengre haletråder. Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger. Skjeggkre kan bekjempes med forgiftet åte. Kanskje har du allerede skjeggkre hjemme, men har forvekslet dem med sølvkre? Her kan du lese mer om hva forskjellen er på sølvkre og skjeggkre og bli klokere på insektet sølvkre.

Klikk på spørsmålet, og kom direkte til svaret lenger ned i artikkelen.

Skjeggkre sprer seg

I følge Folkehelseinstituttets rapport, "Skjeggkre – Biologi og råd om bekjemping" fra 2019, har skjeggkreet levd i norske boliger i noen år, men omfanget av problemet har økt de siste to årene. Ifølge rapporten ble det i 2016 registrert 511 bekjempingstilfeller, mens tallet steg til 1516 i 2017 og 3433 i 2018. I 2014 ble skjeggkreet offisielt registrert i 9 skadesituasjoner.

Hva er forskjellen på sølvkre og skjeggkre?

Mens de fleste av oss kanskje har stiftet bekjentskap med det mye mer utbredte sølvkreet, har mange av oss fortsatt til gode å hilse på skjeggkre. Skjeggkre er i familie med sølvkre, men skjeggkre blir større enn sølvkre - opptil 2 cm lange. I tillegg er skjeggkre utstyrt med lange antenner på særlig den fremste delen av kroppen. Skjeggkre er mørkere i fargen enn sølvkre, og har “skjegg” langs kroppen – derav navnet skjeggkre.

Hvis du møter det du tror er sølvkre på en loddrett flate, kan du være sikker på at det er et skjeggkre. For i motsetning til sølvkre, er skjeggkreet nemlig i stand til å bevege seg på loddrette flater.

Skjeggkre sprer seg til hele boligen

Skjeggkre kan krabbe på loddrette flater, og er stort sett altetende. Det vil si at de lever av små mengder tørrstoff, for eksempel døde insekter, tapet, papp, papir – også brødsmuler, mel og gryn. Det betyr at skjeggkre ofte sprer seg til hele huset, mens sølvkre holder seg til badet eller kanskje kjøkkenet. Du kan derfor være uheldig å finne skjeggkre i mel- eller havregrynposen, hvis du ikke emballerer disse matvarene grundig.

Skjeggkre minner om sølvkre, men de er større og mørkere i fargen enn sølvkre. I tillegg har de lange "antenner" på kroppen.

Skjeggkre minner om sølvkre, men de er større og mørkere i fargen enn sølvkre. Derudover har de lange "antenner" på kroppen.

Hvor kommer skjeggkre fra?

Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i boligene våre via gjenstander. Lagre for utleie, pakketerminaler og tollagre for post og gods, varelagre hos handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en rolle som spredningsveier, siden de opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker eller kunder.

Derfor er skjeggkre vanskelige å få bukt med

I motsetning til sølvkre, så er skjeggkre vanskeligere å få bukt med. Skjeggkre formerer seg raskt, når de først er kommet innendørs. At skjeggkre kan spre seg til hele boligen, og til og med gå i matvarene dine, gjør dem til en plage for boligeiere. Skjeggkre er lyssky og derfor nattaktive, noe som også gjør det vanskelig å oppdage skjeggkre før de har formert seg i et større antall.

Skjeggkre har ingen fiender i en bolig, og de er flinke til å skjule seg. Derfor er det også vanskelig å se hvor du skal sette inn tiltak for å få bukt med skjeggkre.

Her finner du skjeggkre

Skjeggkre liker å oppholde seg på tørre og mørke steder. I motsetning til sølvkre, som trives best i et fuktig miljø på badet, foretrekker skjeggkre altså varmere og tørrere steder. Bak hyller, under lister og i sprekker i boligen, kan du finne skjeggkre. Skjeggkre er ganske små i den første delen av livet, slik at de kan finne vei inn til de mest forunderlige steder.

Skjeggkre skaper ubehag

Psykisk ubehag hos beboere som har skjeggkre i boliger, er kanskje det største problemet med skjeggkre. I realiteten gjør nemlig ikke skjeggkreene skade på en bolig. I Norge har vi lite insekter innendørs. Når dette kombineres med høy levestandard og gode hygieniske forhold, vil mange i praksis ha en nulltoleranse for insekter innendørs.

Slik kan du kjenne igjen et skjeggkre

Du skal ikke bli hysterisk, men jo tidligere du gjør tiltak når du oppdager skjeggkre, desto bedre er det. Derfor er det også viktig å vite hva du skal se etter, når du møter på et mistenkelig insekt.

  • Kroppen på skjeggkre er cirka 2 centimeter lang, noe som er større enn et sølvkre
  • Skjeggkre er utstyrt med 3 lange haletråder og to antenner ut fra hodet
  • Skjeggkre har små hår langs hele kroppen
  • Skjeggkre er mer brunaktige enn sølvkre
  • Skjeggkre kan, i motsetning til sølvkre, krabbe på loddrette flater

Nå som du kjenner skjeggkreets utseende, er du godt rustet til å identifisere det hvis du ser et hjemme hos deg.

Dette kan du gjøre for å unngå skjeggkre

For å unngå skjeggkre, er det viktig at du holder øye med hva du bringer inn i boligen din. Har du vært på ferie, så vask klærne dine straks du kommer hjem - også de klærne du ikke har brukt. Mottar du mange pakker, så sjekk dem før du river opp pappen. Får du møbler eller andre større ting brakt hjem til deg, er det også viktig at du sjekker disse godt før du tar dem inn.

Det er vanskelig å bli kvitt skjeggkre, når de først har funnet veien inn til boligen din. Derfor er det god grunn til å ta noen forholdsregler for å unngå at de flytter inn. Her er noen enkle tips:

1: Unngå fukt i boligen.
2: Luft ut hyppig.
3: Få varmet opp boligen din.
4: Støvsug og rengjør ofte.
5: Kast de matvarene som skjeggkreene har gått i.
6: Sørg for å pakke inn tørre matvarer, som mel og gryn, i lufttette beholdere.

Oppdager du skjeggkre i boligen, er det viktig at du raskest mulig begynner å bekjempe skadedyrene. Jo raskere du setter inn tiltak mot skjeggkre, desto lettere er det å komme dem til livs.

Slik bekjemper du skjeggkre

Det er dessverre ikke enkelt å bli kvitt skjeggkre når de først har funnet frem til boligen din. Grundig og gjentakende rengjøring kan hjelpe en del, men ofte må det profesjonell hjelp til før du blir kvitt skjeggkre. Det mest effektive har vist seg å være giftåte, som bryter skjeggkreets livssyklus. Men fordi skjeggkre kan bli opptil 7 år gamle, har de en lang livssyklus. Det kan derfor bli en langvarig prosess før du ser resultater.

Les mer om skjeggkre på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, der også mye av informasjonen i denne artikkelen er funnet: Folkehelseinstituttet

Akkurat nå leser andre ...