Enkel å bygge: Flott trapp

En trapp trenger ikke å bety omfattende snekkerarbeid. Denne modellen kan alle bygge, og du kan tilpasse høyden slik at trappen passer overalt – ute og inne.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2.500 kroner

Antallet trinn tilpasses trappens høyde. Her er trappen 210 cm høy, så vi har valgt å bygge ti trinn.

Intro

Trappen her er enklere å bygge enn andre trapper, fordi du slipper å bruke overfres og annet spesialverktøy. Her bygger vi trappen mot en veldig høy treterrasse, men metoden kan også brukes på kortere trapper - ute og inne.

Normalt freses trinnene (H) inn i vangene (A). Her hviler trinnene på bærelister (G), som er mye enklere å jobbe med.

Under hvert trinn (H) settes kantlister (L). De er ikke bare pynt - de understøtter også trinn bordene, som bare er 21 mm tykke.

Her bygger vi en 210 cm høy trapp, men uansett hvor høy du bygger den, har den en helling på 45 grader.

Også til andre trapper

Her bygger vi en trapp til en høy terrasse, men byggemetoden kan brukes til alle slags trapper - også innendørs. Trenger du f.eks. en ny kjellertrapp, kan du bygge den med vanger, bærelister og trinn. Dette er mye enklere enn å stemme ut til trinn i vangene, slik du ellers gjør på innendørs trapper. Trappens vinkel på 45 grader vil alltid være den samme som på bildene når du bruker pappmalen for å streke opp etter.

LES OGSÅ: Så enkelt bygger du selv en trapp

Veiledning

01
Vanger og trinn 7 Trinn

Vangene bygges av bjelker, ment for taksperrer, som kjøpes litt for lange. Først når du er ferdig med å streke opp, kappes de til på endelige mål.

Trinnenes plassering tegnes opp på vangene etter en trekantet pappmal, som måler 21 x 21 cm på de to like beina.

For å få samme oppstreking på de to vangene, bruker vi en målelist. Den spennes fast mens vi streker opp på den første vangen. På målelisten markerer vi trekantens spisser. Når vi skal streke opp på den andre vangen, begynner vi med å spenne fast målelisten. Dermed kan trekantens plassering overføres nøyaktig.

1

Skjær et rettvinklet pappstykke til i en trekant. Tegn en linje 1,5 cm fra vangens (A) kant. Tegn opp trekanten langs linjen. Spenn fast en tynn målelist på siden av vangen. Den merker du opp trekantens spisser på, slik at oppstrekingen blir lik.

2

Målelisten spennes på den andre vangen, som strekes opp på samme måte som den første. Deretter kappes vangene til på mål - mål opp hvor vangene skal kappes i endene, og sag ut med for eksempel en kappsag.

3

Skru på bærelistene (G) med tre 5 x 70 mm skruer, plassert forskjøvet. Husk å forbore. Listene skal sitte under trinnene, så bruk en bit fra et trinnbord til å finne riktig plassering med.

4

Hvert trinn består av to bord (H) med kantlister (L) under. Skru på kantlistene under trinnene med fire 5 x 70 mm skruer per trinn. Plasser listene 1 cm fra trinnkantene. Husk å forbore.

5

Her ser du hvordan trin nbordene (H) griper om bære listene (G), som blir skjult av kantlistene (L). Merk at det er 6 mm luft mellom bordene i trinnet. Denne ventilasjons spalten kan gjerne være litt større, men ikke mindre.

6

Nå er vangene og trinnene ferdige - og klare til å bli montert. Men først skal vangene grunnes og males.

7

Mal vangene. Vi gir hver vange et strøk med grunningsolje og to strøk med heldekkende trebeskyttelse, før trappen settes sammen.

02
Sett opp trappen 6 Trinn

Trappens vanger klosses opp, slik at endeveden ikke står direkte på bakken. Da holder vangene lenger. Strimler av asfaltbelegg er glimrende til å hindre at det trenger fukt opp i treet.

Hvert trinn består av to bord. Mellom bordene skal det være et mellomrom, slik at regnvann kan renne unna. Mellomrommet skal være minst 6 mm.

Hvert trinn skrus fast med skrå skruer inn i vangen. Vi unnlater med vilje å feste trinnene til de små bærelistene, som vi ikke ønsker å svekke.

1

Spenn på den første vangen med tvinger. Kloss den litt opp på bakken, slik at vangen ikke blir stående i fukt. Vi bruker en bit fra et terrassebord og strimler av asfaltbelegg til oppklossingen.

2

Sett den andre vangen på plass, og kloss også opp den med et stykke terrasse bord og strimler av asfaltbelegg. Kontroller med et vater at trinnene blir liggende helt vannrett.

3

Skru fast innervangen. Her kan vi skru den fast i siden av en høy treterrasse. Vi bruker 5 x 70 mm skruer.

4

Skru fast den ytterste vangen med et 75 x 75 mm vinkelbeslag. Det skrur vi fast med 4 x 40 mm beslagskruer.

5

Legg på to trinnbord (H), og forbor til 5 mm skruer. Bor hullene skrått, slik at skruene går inn i vangen, og ikke ned i bærelistene. På den måten trekkes vangene sammen, og du unngår å svekke de listene som bærer trinbordene.

6

De øvrige trinnene monteres på samme måte. Vi monterer først to hele trinn i toppen, og så de to nederste. Da blir avstanden mellom vangene sikret.

03
Bygg rekkverket 8 Trinn

Rekkverket bygges med tre loddrette lister (C, E og F). Den øverste (F) kappes til på mål og spennes fast. Dermed kan du montere de to små vannrette bordene (D). Når det er gjort, har du et stabilt samlings punkt i toppen av trappen.

I bunnen av trappen skal du også bygge et stabilt samlingspunkt. Her får du bruk for to støttebord, til du er klar til å skru fast rekkverksposten (C) til den nederste enden av vangen (A) og montere de to bordene B - ett om gangen.

Underveis skal du bruke store skruer. Noen steder skal du skru tett på ende -ved, så det er viktig å forbore.

1

Kapp til oppstivingsbordet (F), slik at overkanten flukter med rekkverket på terrassen. Spenn det fast til vangen med tvinger, og kontroller med vateret at oppstivingsbordet er i lodd.

2

Kapp til de to øverste rekkverks-bordene (D) på mål, slik at de kan settes sammen mellom de to oppstivings-bordene (E og F). Rekkverksbordene B og D kappes på 22,5 grader i endene.

3

Spenn et hjelpebord på vangen (A), slik at det flukter med forkanten av vangen. Sjekk at det står loddrett. Sjekk også at avstanden mellom vangen (A) og rekkverksbordet B er like stor overalt. Merk opp der bordet B skal kappes.

4

Avmonter bordet B, kapp det til, og bruk det som mal til den neste bordet (også B). Spenn på et ekstra hjelpebord. Fjern det første hjelpebordet, kapp til rekkverksposten (C) til, og skru den fast på vangen (A) med 6 x 120 mm skruer.

5

Kapp til oppstivingsbordet E, skru det fast til vangen (A) og øverste bordet (B) med 5 x 50 mm skruer.

6

Rekkverksposten (C) er skrudd fast til vangen (A). Nå festes den til bordet B med to 6 x 120 mm skruer.

7

De korte bordene øverst (D) festes til stolpen med 5 x 70 mm skruer, som skrus skrått inn.

8

Spenn fast det nederste rekkverksbordet (B), og skru det fast til rekkverksposten (C) og oppstivings-bordene (E og F) med 6 x 120 mm skruer.

04
Sett på håndlister 4 Trinn

1

Sag til bordene til håndlistene (J og K). Endene kappes med snitt på 22,5 grader. Spenn dem fast.

2

Det loddrette bordet K skrus fast gjennom rekkverksposten (C) med 5 x 60 mm skruer.

3

Spenn fast håndlisten J med tvinger, og skru den på med 5 x 60 mm rustfrie skruer.

4

Ta av håndlisten igjen, og sag ut etter streken. Dermed kommer håndlisten til å passe perfekt.

Materialer

48 x 248 mm bjelker:
• 2 vanger (A) à 300 cm

48 x 98 mm bjelker:
• 2 rekkverksbord (B) à 272 cm
• 1 rekkverkspost (C), 115 cm
• 2 rekkverksbord (D) à 30 cm

22 x 98 mm kledningsbord:
• 1 oppstivingsbord (E), 133 cm
• 1 oppstivingsbord (F), 112 cm

36 x 48 mm lekt:
• 18 bærelister (G) à 18,4 cm

21 x 120 mm terrassebord:
• 19 trinn (H) à 87 cm
• 1 håndlist (J), 275 cm
• 1 håndlist (K), 115 cm

21 x 120 mm terrassebord:
(som skjæres til 21 x 50 mm)
• 19 kantlister (L) à 87 cm

Dessuten:
• Climate-skruer: 5 x 50, 5 x 60,5 x 70 og 6 x 120 mm.
• Beslagskruer: 4 x 40 mm.
• Rustfrie skruer: 5 x 60 mm
• 2 vinkelbeslag à 75 x 75 mm
• Grunningsolje og trebeskyttelse

Tidsforbruk

Denne størrelsen kan lages på to arbeidsdager.

Pris

Cirka 2500 kroner, hvis trappen er 210 cm, som her.

Vanskelighetsgrad

Trappen kan bygges uten bruk av spesialverktøy, og den er enklere å bygge enn andre trapper.

Tegning

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Trapper