Så enkelt bygger du selv en trapp

To vanger, mange MDF-plater og noen trinn av eik. Det er stort sett alt du trenger til en gjør det selv-trapp.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
4.000 kroner

Intro

Hvordan bygger jeg en trapp?

Nå tenker du kanskje: “Hvordan bygger jeg en trapp - altså ikke et dyrt byggesett, men en ordentlig gjør det selv-trapp?”

Svaret er at du faktisk selv kan bygge en trapp som er like bra som de ferdige byggesettene fra trappeprodusentene. Men til en vesentlig lavere pris og med like flott utseende. På toppen av det hele får du en gjør det selv-trapp som er lett å lage.

Bygg trappen selv og spar deg for besværet

Hvis du kjøper et byggesett til en trapp som denne, koster det 25.000-30.000 kroner, hvis den skal ha lukkede stusstrinn og trinn av eiketre.

Den skal settes sammen før du kan montere den, noe som krever stor plass, og det er ikke så enkelt å få alle trinnene til å treffe utfresningene på de to sidene (vangene), heller ikke selv om dere er to om jobben.

Med Gjør Det Selvs trapp, får du en komplett veiledning til hvordan du bygger en trapp og unngår alle problemene.

Bygg trappen selv på den enkleste måten

Bygg selv-trappens trinn skjæres ut av 38 mm tykke eikeplater. Stusstrinn og sideplater skjæres ut av en 10 mm MDF-plate.

Så begynner du med å montere vangene mellom gulv og tak. Deretter setter du på sideplatene, legger et trinn - og følger etter med nye sideplater og trinn skiftvis.

Etter dette monterer du stusstrinn på lister, sparkler og maler - og så er bygg selv-trappen ferdig. Enklere blir det ikke.

Trappen settes sammen mens den monteres - i motsetning til et normalt byggesett som settes sammen først. Du slipper dessuten å frese ut i vangene til trinnene. Her kan derfor alle henge med.

Få en komplett veiledning til trappen

Det er selvfølgelig viktig at bygg selv-trappen ikke er for bratt, og at trinnhøyden passer. Du kan enkelt regne deg frem til den rette vinkelen på sideplatene, slik at trappen blir god å gå i.

Prisen for materialer er cirka 5000 kroner med maling. Det tar 3-4 dager å bygge gjør det selv-trappen, i tillegg til maling og tørketid.

Last ned artikkelen “Så enkelt bygger du en trapp” og få svar på hvordan du bygger en trapp – med komplett byggeveiledning, materialiliste og masse av tips til en bygg selv-trapp.

Slik er trappen skrudd sammen

To vanger, en masse MDF-platestykker og noen trinn av eiketre. Det er stort sett hva du trenger for å bygge din egen trapp.

På vangene (sidene) til trappen skal det settes fast sideplater. Det gjør du med trelim og 4 x 40 mm skruer. Oppå sideplatene legges trinnene, som limes i endene og skrus fast utenfra med 5 x 80 mm skruer i hver ende. Stusstrinn og listene til dem skrur du med 4 x 40 mm skruer.

Når hele trappen er satt sammen, grunner du vanger, sideplater og stusstrinn (husk å dekke med bred maskeringsteip) og sparkler ut alle ujevnheter. Slip med fint slipepapir, og avslutt med to strøk akrylmaling. Deretter gjenstår det bare å slipe trinnene og gi dem hvitpigmentert olje eller å lakkere dem.

 1. Nederst en sideplate av et tilpasset stykke MDF-plate.
 1. Listene i bunn og sider til stusstrinnet sitter slik.
 1. Stusstrinnet skrus på listene forfra.
 1. Første trinn limes og skrus fast på vangen.
 1. Deretter en hel sideplate av MDF-plate.
 1. Nytt stusstrinn settes på lister som tidligere.
 1. Enda et trinn limes og skrus på.
 1. Enda en sideplate limes og skrus på.
 1. Og slik fortsetter du, helt opp til neste etasje.

Veiledning

01
Skjær ut delene 11 Trinn

Delene til trappen skal skjæres ut nøyaktig for å få et flott resultat. Begynn med å skjære ut trinnene (B) av 38 mm tykke eikeplater. Først bruker du en sirkelsag med føringsskinne til å kløyve eikepla-tene på langs, slik at de er 30 cm brede. Deretter kan du skjære ut trinnene i 81 cm lengde. Når de kommer på plass mellom vangene, får du en trapp som er nøyaktig 90 cm bred.

Høyden på sideplatene skal være nøyaktig for at trappen skal få riktig høyde. Lag en oppstilling med kapp-/gjærsagen, slik at alle sideplater blir like. Fordi hellingen er mindre enn 45 grader, må du bruke en “hjelpeplate”.

1

Kapp først eikeplatene på langs, til 30 cm brede emner. Bruk sirkelsag og føringsskinne. Skjær til trinnene (B) i lengder på 81 cm med en kapp-/gjærsag.

2

Avrund fremkanten på trinnene med et rundingsstål i overfresen. Du kan også bruke grovt slipepapir, men det er en stor jobb. Og ikke like nøyaktig.

3

Skjær ut en 10 mm MDF-plate til stusstrinn (F). De skal måle 18 x 79 cm. Og skjær ut 15,1 cm brede emner som du kan lage sideplater av.

4

Nå skal du lage en hjelpeplate. Legg et platestykke i kapp-/gjærsagen, og spenn det fast med skrutvinger. Juster sagen på 45 grader, og lag et cirka 30 cm langt snitt inn i platen.

5

Bruk hellingen (Z) fra A4-arket. Legg arket med streken rett over skråsnittet. Legg en hjelpelist langs kanten av arket, og skru den fast til platen. Dermed har du akkurat den vinkelen som sideplatene skal skjæres i.

6

Skjær ut sideplatene (G) av de 15,9 cm brede strimlene du lagde av MDF-platen. Skru fast en stoppkloss, slik at sideplatene blir 19,5 cm i den andre enden. Dette er vangenes bredde.

7

Lim og skru på en sideplate (G) nederst på vangen (A). Strek opp langs underkanten av sideplaten, der gulvet skal være, og vinkelrett på overkanten, slik at fronten blir loddrett.

8

Sag langs streken, fra hjørnet av sideplaten og vinkelrett på overkanten. Sag i streken. Skjær også av trekanten langs underkanten av sideplaten. Gjenta speilvendt på den andre vangen.

9

Plasser skiftvis et trinnstykke og en sideplate (G) på vangen. Hold hver sideplate fast med en skrue (ikke noe lim ennå). Nummerer sideplatene etter hvert. Sett en strek på vangen langs overkantene på alle sideplatene.

10

Merk av der vangen skal treffe veggen ved taket. Når øverste trinn er plassert, skrus en sideplate oppå. Hold en vinkel mot overkanten av sideplaten og bakkanten av trinnet, og tegn opp hvor du skal kappe vangen.

11

Kapp en sideplate og vangen langs streken. Kapp også den lille trekanten ovenfor sideplaten. Skru av platen, og spar den sammen med de andre sideplatene. Gjenta prosessen med trinn og sideplater på den andre vangen.

02
Bygg trappen på stedet 11 Trinn

Trappehullet vil vi ikke råde deg til å lage selv. Få en tømrer til å gjøre det, ettersom det ofte skal lages et større hull enn det er plass til mellom bjelkene. Det å endre en bærende konstruksjon, som dette kan være snakk om, er ikke noe du skal tukle med selv.

Når hullet er laget, begynner du bare med å skru fast vangene i toppen. Deretter setter du i gang med å skru på sideplater, lister og trinn, mens du jobber deg oppover. Det går faktisk ganske fort.

1

Begynn med å holde opp vangene (A) der de skal være. Legg evt. ut et trinn på gulvet, slik at du har riktig avstand.

2

Skru og lim først fast et stusstrinn (H) på vangene (A) med 81 cm avstand. Bruk 5 x 80 mm skruer. Stusstrinnet skrus fast til gulvbjelkene. Det øverste trinnet (C) skal i nivå med gulvet.

3

Legg det nederste trinnet (B) på vangene, og legg et vater på det. Juster under vangene med trebrikker som limes fast, slik at de ikke kan flytte seg.

4

Monter lister (D og E) på gulv og vanger, trukket 6 cm tilbake fra forkanten av vangene. Vend trinnet med baksiden opp, og monter en list trukket 6 cm tilbake fra forkanten. Bruk lim og 4 x 40 mm skruer.

5

Lim fast første trinn (B) og de første sideplatene (G). Smør lim på endene til trinnet, og legg det på plass. Press vangene mot trinnet med klosser mot veggene. Smør lim på sideplatene. Det er viktig at du ikke sparer på limet.

6

Press sideplaten mot trinnet, mens du setter den fast til vangen med fem skruer, 4 x 40 mm. Forkanten skal ligge i plan med vangen. Overkanten skal passe med strekene på vangene.

7

Legg på plass trinnet med lim på endeflatene. Sett klosser i spenn på yttersiden, hvis det ikke er plass til å skru fast vangene til trinnene fra yttersiden. Sjekk at du ikke presser trappen skjev.

8

Skru fast trinnene fra utsiden. Bor først to 5 mm hull i hver vange innenfra. Plasser trinnet på vangene, og monter 5 x 80 mm skruer utenfra. Bruk eventuelt vinkelforsats på skrumaskinen.

9

Fortsett med sideplater og trinn skiftvis nedenfra. De nederste trinnene kan du stå på gulvet og montere. De neste trinnene oppover klarer du ved å stå på de trinnene som du har montert.

10

Lukk med stusstrinn (F) og lister (D og E). Et stusstrinn (F) settes fast i bunnen med lim og 4 x 40 mm skruer. Skru deretter stusstrinnet på listen (E) forfra. Avslutt med de loddrette listene (D).

11

Avslutt med sparkling og maling. Slip trappen, og gi den et strøk akrylgrunning. Sparkle skruehull og skjøter med akrylsparkel. Slip igjen, og avslutt med to strøk akrylmaling.

Materialer

48 x 198 mm bjelke:
• 2 vanger (A) à 450 cm

38 mm eikeplate:
• 15 trinn (B) à 30 x 81 cm
• 1 trinn øverst (C), 12 cm x trappehullets bredde

21 x 21 mm firkantlist:
• 15 lister (D) à 78 cm
• 30 lister (E) à 13 cm

10 mm MDF-plate:
• 15 stusstrinn (F) a 18 x 79 cm
• 30 sideplater (G) a 15,1 cm

22 mm MDF-plate:
• 1 øverste stusstrinn (H) tilpasses takhullet

Dessuten:
• 4 x 40 mm og 5 x 80 mm skruer,
trelim, hjelpelist, akrylgrunning,
akrylsparkelmasse, akrylmaling, gulvolje. ### Tidsforbruk
Det tar 3-4 dager å bygge trappen. I tillegg kommer maling og tørketid.

TIdsforbruk

Det tar 3-4 dager å bygge trappen. I tillegg kommer maling og tørketid.

Pris

Cirka 4000 kroner inklusive maling.

Vanskelighetsgrad

Du slipper å frese ut i vangene til trinnene, så her kan alle henge med.

Tegning

God trapp å gå i

Det er viktig at en trapp ikke er for bratt, og at trinnhøyden passer. Her har vi beregnet helling, trinnhøyde og -bredde på en trapp, der det er 283 cm fra gulvet nederst til gulvet oppå.

Slik finner du vinkelen på sideplatene

Ta et A4-ark og tegn inn målene X og Y. Her er X = 18,9 cm og Y = 25 cm. Forbind ytterpunktene med en skrå strek, Z, og du har den vinkelen som sideplatene skal skjæres i. Z er den hellingen trappen har. Papiret bruker du når du skal justere sagen til utskjæring av sideplatene (G)

3D-modell

3D-modell

Trappens oppbygging

Zoom inn og se hvordan trappen er bygget opp.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Slå av varmen når du maler

TIPS: Unngå lo fra malerullen

TIPS: Sjekk vateret ditt

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Innvendig trapp