Hvor bratt skal trappen være?

Hvis avstanden mellom trinnene blir for liten, blir trappen for bratt.

Problem:

Jeg bygger en trapp, men er i tvil om hvor høye og dype trinnene skal være. Hvordan regner jeg det ut?

Løsning:

Det finnes en formel for å regne ut trinnavstandene til en perfekt trapp, som føles naturlig å gå i: 2 x stigning + trinndybde = 63 cm.

Et voksent menneskes skritt er rundt 63 cm, så det er det vi vil treffe med utregningene våre. Det anbefales at en trapps stigning, altså høyden mellom trinnene, er mellom 15 og 18 cm.

Hvis vi tar utgangspunkt i en stigning på 15 cm, kan vi altså regne ut at trinndybden skal være 33 cm. Hvor mange trappetrinn du dermed må lage på din trapp, avhenger selvfølgelig helt av hvor høy den skal bli, og tilgjengelig plass i rommet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innvendig trapp