Solid rekkverk sikrer trappen

Snarvei til sterke skjøter: Du skal vite hva du gjør, når du bestemmer deg for å sikre et trappehull – men du kan trygt gi deg i kast med oppgaven når du bygger rekkverket etter denne teknikken.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1.500 kroner

Intro

Den er nemlig veldig enkel, og den gir et særdeles stabilt rekkverk, slik at ingen risikerer å gå ut i trappen der det ikke er meningen at noen skal gå. I tillegg skaper teknikken en flott løsning, der de solide rammene settes sammen i elegante fingerskjøter – like nøyaktige som bare en dyktig snekker ellers kan prestere. I tillegg lager du skjøtene uten et eneste vanskelig innsitt.

Det enkle prinsippet handler om å lime sammen hver side i rammen til rekkverket av fire høvlede lister. Det i seg selv blir sterkere og mer stabilt enn om du skjærer dem ut av ett trestykke. Og ved bare å forskyve de fire listene innbyrdes med deres egen bredde, skaper du de fingrene som danner de flotte og veldig sterke hjørneskjøtene.

Veiledning

01
Rammesidene 5 Trinn

Vi begynner med å kappe listene til rammen i to lengder: 8 lange lister til de vannrette rammesidene og 8 korte til de loddrette sidene i rammen. Det gjør vi raskt og nøyaktig med en kappsag, der vi støter listen inn mot en kloss som er spent opp i riktig avstand fra sagbladet.

Listene limes sammen forskjøvet, slik at endene danner fingre til sterke hjørneskjøter. De forskyves med en listebredde - når alle loddrette lister er like lange, og de vannrette listene er like lange, trenger du ikke å tenke mer på det: når du etterpå setter sammen listene, føyer de seg perfekt inn i hverandre.

1

Listene (A og B) kappes. Til de lange listene (A) spenner vi fast stoppklossen (X) 182,5 cm fra bladet, til de korte (B) 95,7 cm fra bladet. Husk å spenne fast sagen.

TIPS: Kapp først listene rette i én ende.

2

Den første listen (B1) til hver rammeside får en styrekloss (Y), som hjelper med å styre på plass de neste listene når de limes sammen. På de korte listene (B1) rekker det med en kloss i hver ende, de lange (A) får også en på midten.

3

Neste list (B2) limes og skrus på den første. Legg listen med lim oppå den første listen. Hold en listestump (Z) som vist, slik at det blir en listebreddes forskyvning på endene. Lås listene sammen med 4 x 40 mm skruer for hver 30 cm.

4

Tredje list (B3) og fjerde list (B4) føyes til på samme vis. Når den tredje listen plasseres, retter du opp plasseringen med en vinkel mot endene. Den fjerde listen plasseres igjen med listestumpen (Z) som mål ut til enden.

5

De vannrette delene til rammen sammenføyes på samme vis av de lange listene (A). Men her skal du først merke opp plasseringen til rundstokkene på den andre listen (A2), slik at du kan sette skruene midt mellom oppmerkingene.

02
Alt settes sammen 7 Trinn

Når du skal bore hull til rundstokkene, er et borstativ til stor hjelp. Det vil sikre at hullene bores vinkelrett på flaten, i samme avstand fra kanten av rammen og like dypt ned i den.

Det er enkelt å lime og banke rundstokkene i hullene i den ene rammedelen. Det er litt vanskeligere når alle skal settes inn i den andre delen samtidig.

Når du har kappet balustrene (C) så de er 95 cm lange, avrunder du lett den enden som skal limes fast først. Den andre spisser du til i de ytterste 6-7 mm. Dette går fort hvis du spenner fast en båndsliper med slipeflaten opp.

1

Plasseringen til rundstokkene (C) overføres på den andre vannrette delen av rammen med hjelp av en tømrervinkel.

2

Hullene til rundstokkene bores 8 mm dype med et 22 mm spiralbor. Det kan gjøres uten støtte, men med et borstativ kan du justere dybden, og med en avstandskloss (W) kan du sikre at avstanden til kanten blir lik hver gang.

3

Rammedelene sliper vi før de skal settes sammen. En båndsliper er veldig effektiv. Listene vil ofte være litt forskjellige i bredden. De slipes i nivå med korn 60-80. Avslutt med korn 120-150.

4

Balustrene (C) limes fast i den ene rammedelen. Legg lim i hullene på nederste rammedel, fordel det godt opp på siden av hullet med en bomullspinne eller en liten pensel. Bank den lett avrundede enden av balustrene ned i hullene.

5

Sidene i rammen limes fast i den nederste rammedelen. Legg godt med lim på skjøteflatene. Press delene sammen, og lås skjøten med en 4 x 40 mm skrue fra begge sider når alt er helt i vinkel.

6

Den øverste delen av rammen føyes til. Her skal du ha smurt lim i alle hull og på alle flater i hjørneskjøtene. Begynn i én ende, og få de spissede balustrene til å fange hullene én om gangen. Til slutt bankes delene helt sammen og låses med skruer.

7

Rekkverket slipes, og kantene avrundes. Hjørnene klares med grovt slipepapir. Deretter avrundes alle kantene, bortsett fra dem mot gulvet, med f.eks. en overfres. Bortsett fra bunnen, grunnes alt, og skruer oversparkles. Mal to til fire strøk.

03
Rekkverket reises 5 Trinn

Rekkverket er så stivt, at det kan settes fast ved å lime og skru det på gulvet, og sette det fast øverst i den ene enden.

Dette forutsetter, at gulvet er stabilt i klebeflaten, som slipes i bunn, slik at du er sikker på at limet får godt tak.

Til å lime, brukes f.eks. Sikaflex 11FC. Det er et kombinert lim og fugemasse, som kan følge treets bevegelser ved skiftende temperatur og fuktighet uten å miste grepet.

Stabiliteten sikres ved at rekkverket skrus fast til veggen i den ene siden.

1

Sett opp rekkverket på den nye plassen, og dekk gulvet med maskeringsteip langs rammen.

2

Gulvet slipes rent og påføres monteringslim. Slip ned til en ren bunn, uten lakk, olje eller maling, og legg to striper montasjelim innenfor teipen.

TIPS: Slipearbeidet gjøres raskt med en lamellslipeskive på vinkelsliperen.

3

Rekkverket trykkes ned i limet og skrus fast med to 5 x 80 mm skruer i begge ender og på midten. Den frie enden justeres i lodd ved hjelp av de to skruene, som du strammer litt om gangen. Skrap av overskytende lim, og fjern teipen.

4

Ved veggen skrus rekkverket fast øverst. Avhengig av veggen, skal du muligens sikre grepet med en plugg.

TIPS: Hvis veggen er vanskelig å få tak i, kan en enkel løsning være å skru fra den andre siden av veggen inn i rammen.

5

Nå er trappen sikret etter alle kunstens regler, og rekkverket er like solid og holdbart, som det er flott. Vil du ha profilerte balustre, kan du f.eks. finne det på nettet.

Materialer

Til et rekkverk med 19 balustre

21 x 45 mm glattkant:
• 8 loddrette rammelister (B) à 95,7 cm
• 8 vannrette rammelister (A) à 182,5 cm

22 mm rundstokk:
• 19 balustre (C) à 95 cm

Dessuten:
• Trelim
• Skruer: 4 x 40 mm og 5 x 80 mm
• Akrylsparkel
• Akrylgrunning og akrylmaling
• Montasjelim (f.eks. Sikaflex 11 FC)

Spesialverktøy

• Borstativ

Tidsforbruk

1-2 dager + tørketid.

Pris

Cirka 1500 kroner i denne størrelsen, 187 cm langt.

Vanskelighetsgrad

Det er ingen vanskelige detaljer, så alle kan henge med og få et flott resultat.

Tegning

Multimedia

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Video

TIPS: Fordel limet med en pensel

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innvendig trapp