Lett
Vanskelig

Den er nemlig veldig enkel, og den gir et særdeles stabilt rekkverk, slik at ingen risikerer å gå ut i trappen der det ikke er meningen at noen skal gå. I tillegg skaper teknikken en flott løsning, der de solide rammene settes sammen i elegante fingerskjøter – like nøyaktige som bare en dyktig snekker ellers kan prestere. I tillegg lager du skjøtene uten et eneste vanskelig innsitt.

Det enkle prinsippet handler om å lime sammen hver side i rammen til rekkverket av fire høvlede lister. Det i seg selv blir sterkere og mer stabilt enn om du skjærer dem ut av ett trestykke. Og ved bare å forskyve de fire listene innbyrdes med deres egen bredde, skaper du de fingrene som danner de flotte og veldig sterke hjørneskjøtene.