Trapp i betong med lys

Trappen er bygget med kun én vange, der trinnene er montert. Både vange og trinn er støpt i betong, så trappen har en samlet vekt på 1700 kg.

Trapp i betong med lys

Under hvert trinn er det montert lys, slik at trinnene lyser opp i mørket.

Intro

Erling har jobbet med betong i 45 år. Da han renoverte huset sitt, var det derfor naturlig å lage en trapp i betong. Trappen er spesiell, fordi den kun har én vange, der trinnene skal monteres.

Du får et godt innblikk i hvordan du jobber med betong. Ikke minst i hvordan du armerer betong, slik at du får en sterk og solid konstruksjon.

Du finner også inspirasjon til hvordan du kan legge lys på undersiden av trappetrinnene, slik at de lyser opp i mørket. Det er både flott og praktisk.

Ekstra styrke må til, når trappen til andre etasje kommer til å veie 1700 kg, ettersom den er støpt i betong. En så tung og slank trapp krever styrke i både den veggen den skal festes til, i gulvet der vangen står, i selve vangen og i trinnene, som kun sitter fast i den ene siden. Ekstra styrke ordnes med blant annet beslag og ekstra armering, som støpes inn på riktige steder.

Betongblanding med høy styrke

Jobben krever også en god betong. Erling har brukt en ferdig høystyrkeblanding, som kun skal tilsettes vann. Trappevangen støpes på stedet, så det må bygges en solid støpeform, en forskaling, som betongen fylles ned i. Også trinnene lages i egne støpeformer.

Det er viktig at betongen får lov til å herde godt før formen fjernes. Hvor lenge, avhenger av temperaturen i det rommet støpeformen står. Her har betongen fått lov til å herde i 2-3 døgn.

Gelenderet har Erling også designet selv, skåret ut og valset, men han har fått hjelp til sveisingen. Det er nemlig laget av rustfritt stål, som er vanskeligere å forme enn ubearbeidet stål.

Betongtrappen støpes i en form bygget av tre og vannfast masonitt.

Vangen styrkes med armering, og det monteres spesielle beslag til festing av trinnene. Det legges også inn plastrør til fremføring av strøm, slik at det kan bli lys i trinnene.

Gelenderet til trappen lages i rustfritt stål. Det valses og bøyes, før det sveises sammen.

Veiledning

01
Trinn, gulv og vegg støpes og armeres 7 Trinn

Trinnene støpes i betong i støpeformer, der det er lagt inn armeringsjern, slik at de blir sterke nok. Det legges også inn et plastrør i hvert trinn til strøm til det kommende LED-lyset. I den siden trinnet skal monteres til vangen, skal det støpes fast et spesielt beslag, som trinnet kan boltes fast til.

Hjørnet på veggen hvor trappen skal festes, forsterkes med innstøpte armeringsstenger. På samme måte forsterkes gulvet der vangen står, slik at den blir solid forankret i betonggulvet.

1

Støpeformen til trinnene er laget av tre. I formen monteres føringsrør til strøm, armering og beslag, slik at trinnet kan settes fast. Det lages utsparringer til en lysskinne og en flis oppå trinnet.

2

De ferdigstøpte trinnene har en liten fordypning på oversiden, med plass til en flis som skjuler beslagene i trinnet. Det er to hull i hvert trinn, slik at det er mulig å bolte fast trinnene til beslagene i vangen.

3

Armeringsstenger støpes ned i gulvet der trappevangen skal stå. Det gir en solid fundamentering av trappen. Armeringsstengene holdes på plass med et par bord til betongen er herdet.

4

Det lages et solid fundament på hjørnet av veggen som vangen skal festes til. Armering støpes fast mellom fundamentblokkene for å gi hjørnet ekstra styrke.

5

På hjørnet bygges en forskaling av OSB-plater. Platene holdes på plass med både langs- og tverrgående bord, slik at de ikke ikke buer ut. Det danner en solid og stabil form å fylle betong i.

6

Bak forskalingen er det montert armeringsjern, som skal støpes inn i betongen på hjørnet. Det lages ekstra forsterkning der trappevangen skal festes til veggen, før betongen fylles i forskalingen.

7

Styrken til trinnene testes. Det er laget en prøveoppstilling med betongsekker stablet oppå hverandre - 200 kg i alt - som trinnene fint skal kunne klare å bære.

02
Vangen armeres og støpes 6 Trinn

Vangen skal støpes der den skal stå. Det må derfor bygges en støpeform akkurat der trappen skal være.

I andre etasje settes det en snor der sentrum på trappen skal være. Med et tungt lodd i enden kan punktet overføres i en helt loddrett linje ned til gulvet, der rundingen til trappen tegnes opp. Det tegnes direkte på betonggulvet, slik at det er enkelt å se hvor formen skal plasseres. Formen bygges opp av bord, lekter, lister og vannfaste masonittplater. Det brukes godt med armering i støpeformen for å forsterke vangen.

1

Gulvet er støpt rundt armeringen, som stikker opp der trappevangen skal møte gulvet. Buen til vangen tegnes opp ut fra sentermerket, ved hjelp av en list med en blyant i enden.

2

Støpeformen til vangen bygges etter strekene på gulvet. Buen til vangen markeres med bord på gulvet. På enden av disse settes det opp loddrette lekter, som støpeformen bygges ut fra.

3

Mindre loddrette lister festes mellom lektene, slik at støpeformen får en jevn, rund sving fra gulvet opp mot andre etasje. Mellom lektene er det satt fast vannrette hjelpelister. De er skåret til på yttersiden med et rundt snitt, slik at de mindre listene får en jevn bue.

4

Armeringsjern bøyes og festes i støpeformen, som deretter kles med vannfast masonitt og understøttes i bunnen. Det monteres også plastrør i formen til strøm, med en utgang til hvert trinn.

5

De loddrette lektene på begge sider av støpeformen spennes fast med lange skruer og muttere. Det blir et stort press på formen når den fylles med betong, så den skal være solid.

6

Til hvert trinn støpes det inn et spesialbygget beslag i vangen. Det sikrer at det svevende trinnet kan festes til vangen, og at trinnet kommer til å sitte godt fast.

03
Trinn boltes fast, og gelender monteres 6 Trinn

Trinnene boltes fast til vangen ved hjelp av de spesielle beslagene som er støpt inn i både trinn og vange. Når alle trinnene er satt fast, legges det fliser i den lille fordypningen i trinnene. Flisen skjuler beslagene. Det monteres også lys på undersiden av trinnene.

Gelenderet består av fire moduler, som er sveiset sammen i verkstedet. De settes først endelig sammen når modulene settes fast til vangen. Rustfritt stål krever ekstra bearbeiding - det skal først valses og bøyes for å få riktig fasong, som passer til vangens runding.

1

Det skal trekkes strøm til hvert trinn, slik at det kan bli lys under dem. Til hvert trinn, inkludert understøttingen, er det laget en liten fordypning i vangen.

2

Trinnene boltes fast til vangen. I den brede siden av hvert trinn er det støpt inn et beslag, slik at det kan skrus fast til beslaget som er støpt inn i vangen. Det gir en meget solid innfesting av trinnet.

3

Flisene skjæres til slik at de passer ned i fordypningene i trinnene - en flis per trinn. Flisene skjuler boltene, som trinnene er festet til vangen med. Flisene limes fast med flislim og fuges rundt i kanten med fugemasse.

4

Gelenderet i rustfritt stål tar form i en rørbøyer, etter at det er blitt valset. Her er det håndlisten som bøyes i riktig form.

5

Gelenderet monteres til vangen. Det sveises først sammen til fire større moduler, som deretter monteres til vangen en etter en - det er enklest å håndtere slik.

Trapp i betong med lys 7

Lyset i trinnene gjør det lettere å se hvor du skal tråkke. Det styres med et såkalt astrour, som, tennes når solen går ned og slukker ved soloppgang.

Tegning

Slik bygges trappen

Trappens spesielle konstruksjon med kun én vange gjør det ekstra viktig med forsterkninger, slik at den totalt 1700 kg tunge trappen blir solid. Forsterkningene finnes både i trinn og vange, i tillegg til der den festes øverst og nederst.

Slik bygges trappen

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innvendig trapp