Støpt trapp med fall

Når du støper en ny trapp, er det viktig at den har riktig fall – vekk fra huset, slik at huset ikke får fuktskader. Her viser vi hvordan du støper et betongdekke fra bunnen av, til et nytt, flott inngangsparti, der det også har blitt plass til avfallsdunkene.

Støpt trapp med fall

Betongsokkelen på den gamle trappen var smuldret, flere fliser var ødelagt og nivåforskjellene var et daglig irritasjonsmoment.

Intro

Det er tungt arbeid å bryte ned en gammel trapp for å støpe en ny, men det er ikke vanskelig.

I gjør det selv-veiledningen får du en full materialliste, og vi viser hvordan du:

 • fjerner den gamle trappen med en meiselhammer
 • bygger den nye sokkelkanten av forskalingsblokker
 • støper det nye betongdekket
 • legger nye fliser
 • bygger en bod som avslutter trappen.

Vil du lese mer om trapper? Her finner du alle våre artikler om utendørs trapper

Veiledning

01
Nedbryting 3 Trinn

Først må den gamle trappen fernes. Det er hardt arbeid, men nedbrytingshammeren er en effektiv hjelper.

1

Flisene fjernes først med hammer og meisel, før det gamle betongdekket pigges opp med en nedbrytingshammer.

2

Her graves det ut ved trappen, som er støpt dypt ned i bakken. Da kan betongen pigges opp uten at sokkelen ved døren tar skade.

3

Det gamle trinnet pigges opp, bit for bit. Vi går forsiktig til verks med nedbrytingshammeren, slik at sokkelen under døren ikke skades.

02
Sokkelkant med trappetrinn 6 Trinn

Den nye sokkelkanten skal bygges opp av forskalingsblokker. Den skal ikke bare være en kant, men også fungere som trappetrinn på den fremste delen. Derfor består sokkelkanten på dette stykket av to rekker forskalingsblokker, der den fremste er et litt lavere trappetrinn. Sokkelkanten forsterkes med armeringsnett som er skåret i “strimler”. Det brukes til både loddrett og vannrett armering av blokkene. Alle forskalingsblokker i de øverste rekkene skal skjæres til med et skrått snitt, slik at det er plass til å lage fall på betongdekket.

1

Her er det gravd ut til støping av en ny sokkelkant, som skal bygges opp av forskalingsblokker. De er plassert ved rennen, klare til å bli lagt ned. Rennen er cirka 40 cm dyp.

2

Mål opp til en skrå kant på forskalingsblokkene i den ene enden. Det skrå snittet markeres med maskeringsteip, slik at det er enkelt å se hvor snittene skal være. Lag skråskjæringen med en vinkelsliper.

3

Lag fall på sokkelkanten. Spenn ut en murersnor med et snorvater på, mellom huset og en løs blokk. Høyden på veggen er ønsket ferdig høyde, mens høyden på den ytterste sokkelkanten er cirka 1,5 cm lavere.

4

Sokkelkanten støpes. Den ytterste rekken forskalingsblokker legges i rennen, og fylles med betong. Overflaten glattes. Mot husveggen settes 10 mm polystyren, slik at blokkene ikke ligger inntil veggen.

5

Den innerste delen av sokkelkanten støpes. Her skal det settes to blokker oppå hverandre. Den nederste senkes 5 cm for å få ønsket høyde, ettersom kanten også skal fungere som trappetrinn. Toppblokkene skjæres til med et skrått snitt øverst for å få plass til fallet.

6

Den ferdige sokkelkanten. Det er også lagt armeringsnett og et bærende gruslag der det nye betongdekket skal støpes. Underlaget er i forkant jevnet ut og stampet godt.

03
Støp nytt dekke 5 Trinn

Nå er turen kommet for å støpe det nye betongdekket. Her må du sette opp noen rette lekter midlertidig på husveggen og ved den ytterste sokkelkanten, slik at du har noe å rette opp støpen etter. Lektene settes opp så dekket får riktig fall. Fordi den ytterste sokkelkanten fungerer som trappetrinn, har du bruk for en hjelpelekt her. Den spennes opp midlertidig, slik at den markerer den ytterste kanten øverst. Den plasseres cirka 1,5 cm lavere enn lekten på huset. Oppå lektene legges to tverrgående lekter, som enkelt kan flyttes dit du støper. Når du retter opp overflaten på denne måten, får betongdekket et perfekt fall.

1

Spenn opp en rett lekt midlertidig på den ytterste sokkelkanten over trinnet. Da har du noe å rette opp og lage fall etter. Sett også lekter midlertidig ved husveggen.

2

Tilpass to tverrgående lekter, slik at de kan ligge oppå lektene ved husveggen og ytterkanten av trappen. Lektene på huset er montert med 1 cm avstand til veggen. Da er det plass til å kjøre de tverrgående lektene frem og tilbake.

3

Sett stolpesko på en lekt som plasseres i den enden hvor det skal være et søppelskur. Stolpeskoene skal støpes ned i betongen.

4

Fyll på betong mellom de to tverrgående lektene med vinkelbeslag. Overflaten rettes opp med en hjemmelaget avretter, som kan trekkes over de lange lektene slik at betongen glattes og du får riktig fall.

5

Hele betongdekket er støpt glatt og jevnt, men de forskjellige “etappene” synes i overflaten. I den enden det skal være søppel skur, er lekten med stolpeskoene satt opp så de blir støpt ned i betongen.

04
Legg fliser 4 Trinn

Når du skal legge fliser, skal du alltid først lage en prøveopplegging, slik at du kan se hvordan det kommer til å gå opp. Det er viktig å unngå små flisstumper i kantene. Begynn derfor ved å finne midten, og gjør en prøveopplegging ut fra den, så du ser hvordan det kommer til å gå opp. Begynn enten med en fuge eller midten på en hel flis i midten.

Her skal det legges store fliser, som er 20 x 50 cm. De legges hele som en bord ytterst på betongdekket. Det passer med at den innerste rekken fliser blir cirka en halv flis brede, altså 10 cm.

1

Flisene legges i halvforband, der flisene i neste rekke forskyves med en halv flisstørrelse. Bland flislim, og smør det på betongdekket til et lite område om gangen. Bruk avstandskryss mellom flisene.

2

De ytterste flisene stikker 1,5 cm utover kanten, ettersom det skal være plass til fliser på stusstrinnene også. De ytterste flisene følger trappens skrå vinkling.

3

Fugen på trappetrinnet sjekkes. Den skal plasseres rett ut for fugene på den store flisbelegningen. Her justeres flisen på plass etter et lodd med en spiss, som henger ned og markerer nederste trinns fuge.

4

Flisene fuges. Bland fugemassen, og fordel den diagonalt over fugene med en gummisparkel. La den sitte litt, cirka en halvtimes tid, før du vasker av det overskytende med rent vann og en svamp.

05
Bygg søppelskuret 4 Trinn

Søppelskuret er laget av restematerialer fra forskjellige tidligere prosjekter - derfor er dimensjonene på materialene litt utradisjonelle. Skjelettet er bygget opp med bunn- og toppsviller med loddrette deler mellom, samt skråstivere som styrker og stabiliserer skuret. Delene er skrudd sammen med lange, rustfrie skruer. Bunnsvillene er løftet over betongdekket. Den lange bunnsvillen er satt fast til stolpesko - den korte er montert til en gjengestang støpt ned i betongdekket. Taket består av sperrer med tverrgående taklekter og takstein oppå. Skuret kles med vedlikeholdsfrie fibersementbord.

1

Sett opp bakerste bunn- og toppsvill (A). Bunnsvillen settes oppå stolpeskoene, og toppsvillen spennes midlertidig fast med tvinger. Sjekk at den ligger rett. Sett den fast til en bjelkesko i veggen. Skjelettets loddrette deler (B) og skråstivere (C) settes også opp.

2

Lag helling på taket. Den fremste toppsvillen (F) plasseres oppå endestolpen (E) og en bjelkesko i veggen. Stolpene (E) er satt på sidebunnsvillen (D). Mellom toppsvillene (A og F) legges sperrene (G). De kappes til med skrå snitt i endene.

3

Sett opp sperrestumper (H) på topp-svillen (A) til understøtting av taklektene. De settes fast med 5 x 80 mm skruer fra baksiden av toppsvillen (A). Skru fast taklektene (N) oppå sperrene (G), og legg takstein på taket.

4

Kle søppelskuret. Den liggende kledningen her er fibersementbord. De monteres med spesielle skruer til skjult montering. Ende- og hjørnelister er også i fibersement.

Materialer

TIL TRAPPEN

 • Forskalingsblokker, 80 stk.
 • Armeringsnett, 6 mm, 215 x 250 cm, 4 stk.
 • Sement, 25 sekker à 25 kg
 • Støpegrus, 0-16, 1,5 m3
 • Lekter, 36 x 68 mm til avretting og montering av stolpesko, 6 stk.
 • Bord, 19 x 123 mm, til kant på betongdekke
 • Fliser, 20 x 50 cm, 15 kvm
 • Flislim, 4 sekker
 • Fugemasse til fliser, 1 sekk

TIL SØPPELSKURET

36 x 123 mm:

 • 2 sviller (A) à 195 cm
 • 5 stendere/stolper (B) à 177 cm
 • 2 skråstivere (C) à 185 cm
 • 1 kort bunnsvill (D) a 90 cm
 • 4 sperrer (G) à 82,5 cm
 • 5 sperrestumper (H) à 13 cm
 • 1 bunnstykke (J) à 90 cm
 • 1 kort loddrett del (K) à 131 cm
 • 1 endesperre (L) à 103 cm

48 x 98 mm:

 • 2 endestolper (E) à 141 cm
 • 1 toppsvill (F) à 195 cm
 • 2 skråstivere (M) à 170 cm

48 x 73 mm:

 • 4 taklekter (N) à 195 cm

Lekter, 36 x 68 mm:

 • 4 avstandslister (P) à 180 cm

Dessuten:

 • Fibersementplanker
 • Tilbehør til fibersementplankene: Hjørneskinne, endeskinne, skjøtemuffer og endepropper. Spesielle skruer til både skjult og synlig montering.
 • Betongtakstein
 • Vindskistein
 • Sidefalsbindere
 • 5 stolpesko
 • 1 gjengestang, 10 mm, inkl. spennskiver og muttere
 • Bjelkesko
 • Plugger, 10 mm
 • Skruer, 5 x 80 mm

Spesialverktøy

 • Nedbrytingshammer
 • Tvangsblander
 • Snorvater
 • Tannsparkel, 8 mm

Tidsforbruk

Cirka 2 uker, inkludert tørketid.

Pris

Regn med inntil 20.000 kroner, men prisen varierer mye etter hvilke materialer du velger. Vi bruker for eksempel rester til skuret, for å holde prisen nede.

Vanskelighetsgrad

Det er tungt arbeid å pigge opp og støpe, men ikke vanskelig. Vær nøye med trinnene til trappen og med å lage riktig fall.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...