En trapp blir utsatt for slitasje og store temperatursvingninger, så betongen må vedlikeholdes for å beholde styrken sin.

En trapp blir utsatt for slitasje og store temperatursvingninger, så betongen må vedlikeholdes for å beholde styrken sin.