Støpt trapp med forskaling

En betongtrapp får sprekker og skader med tiden. Jo før de repareres, desto enklere er jobben. Men selv hvis trappen er veldig medtatt, med ødelagte hjørner og store løse stykker i det øverste pusslaget, kan den bli både flott og sterk igjen.

En trapp blir utsatt for slitasje og store temperatursvingninger, så betongen må vedlikeholdes for å beholde styrken sin.

En trapp blir utsatt for slitasje og store temperatursvingninger, så betongen må vedlikeholdes for å beholde styrken sin.

STØP ET NYTT HJØRNE

1. Hjørnet bygges opp med forskalingsbord som skrus sammen. Her holdes forskalingen mot trappen av belegningssteinene. Bor hull og legg inn armeringsjern til den nye betongen.

2. Betongen (0-8 mm) blandes og fylles i hullet. Følg anvisningene på pakken, så riktig konsistens oppnås. Betongen fordeles med en murskje etter hvert som den fylles på.

3. Betongen presses godt sammen, til den er helt komprimert. Den siste porsjonen betong kan med fordel blandes litt tynnere. Da er den enklere å fordele til en jevn og pen flate.

4. La det nystøpte hjørnet stå natten over, slik at det “setter seg”. Deretter fjernes forskalingsbordene forsiktig. Det er fortsatt mulig å rette opp hjørnet litt mer, hvis det er behov for det.

VIKTIG FØR DU STØPER!

Før det kan støpes, skal du forsikre deg om at alle løse deler er banket av – helt inn til fast underlag. I tillegg skal overflaten børstes ren for støv og løse steiner.

Overflaten skal fuktes med vann og påføres primer, slik at den nye betongen vil hefte skikkelig. Sørg for å komme godt inn i alle hjørner, for eksempel med en kalkkost.

Betong skal ikke tørke for raskt, for da oppstår det sprekker. La trappen stå tildekket med plast i 1-2 dager, og fukt den to ganger daglig i minimum en uke.

PUSSLAG PÅ VANNRETTE FLATER (TRINN)

1. Bygg en form (en forskaling) av bord, som klosses opp og støttes av steiner og bordstumper. Sørg for at trinnet får et fall på 1-2 % vekk fra huset.

2. Fyll på betong, og fordel den med en murerskje. Vær ekstra nøye med å få presset betongen godt sammen på de stedene det skal legges på mest betong.

3. Overflaten rettes opp med et bord som trekkes langs de to forskalingsbordene i sidene. Til slutt pusser du over, så trinnet blir helt rett.

PUSSLAG PÅ LODDRETTE FLATER (STUSSTRINN)

1. Stusstrinn bygges opp “for hånd” med forskalingsbord øverst, slik at du har noe å rette inn etter. Trykk fast betongen med en murerskje – nedenfra og opp.

2. Overflaten glattes med et pussebrett. På loddrette flater kan du ikke rette opp med et bord, så her fjernes overskytende betong med en murerskje.

3. Kantene på en betongtrapp er utsatt for støt og slag, så det lønner seg å avrunde dem med pussebrettet. Da er de mindre sårbare for slag.

2 VEIER TIL EN EKSTRA STERK OVERFLATE

En rå betongtrapp er ganske solid, men levetiden kan forlenges betydelig med overflatebehandling. Det enkleste er å male med en sterk tokomponent epoksymaling.

Litt vanskeligere – men også mer solid – er det å kle med hardtbrente fliser. Sørger du for å vedlikeholde fugene, kan en fliskledd trapp holde seg fin i opptil 50 år.

Akkurat nå leser andre ...