Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Spør bare Gjør Det Selvs Henrik Læssøe. Huset hans er av den typen som får mange av oss andre til forgjeves å speide etter noe som ikke er som det skal. Men vi finner det ikke. Huset er perfekt. Derfor var det også ekstra bittert da kjelleren ble oversvømt av vann for andre gang. Nå skal den sikres mot fremtidige oversvømmelser med effektiv drenering. Det betyr mye tungt gravearbeid.