Sinkede treforbindelser  

Sinking er kanskje den peneste treforbindelse som finnes. Men sinken er også noe av det vanskeligste og mest tidkrevende å lage.

Heldigvis finnes det forskjellige sinkesett med maler, som letter arbeidet mye. Dette settet består av en mal, som kan lage både lange og korte sinker.

Dessuten følger det med skruetvinger til festing av malen, fresestål, styretapp og såle m.m. Du må bruke en overfres. Men ikke med den sålen som normalt sitter på maskinen. Den må tas av, og skiftes ut med sålen som følger med settet.

Før sålen monteres, må den medfølgende styretappen plasseres i fresen. Denne tappen sørger for at sålen vil komme til å sitte akkurat i midten.

De mange hullene i sålen, og de forskjellige skruene som følger med, gjør at sålen kan monteres på stort sett alle typer overfreser. Når sålen er på plass, må styretappen tas av igjen. Det medfølgende fresestålet monteres og innstilles i ønsket dybde.

Håndverkeren har valgt å frese sinkene i to stykker 16 mm sponplate. Fresestålet innstilles slik at det freser ca. 2/3 ned i platene. I dette tilfellet altså ca. 10 mm.

Med en treplate fastspent på høvelbenken får han et godt underlag til utfresingen. Deretter legger han den vannrette platen på plass, og så den loddrette. Platene må ligge helt nøyaktig, og den vannrette skal flukte med kanten på den loddrette.

LES OGSÅ: Fresestål til overfres

Malen har en smal og en bred utskjæring. Her velger vi å bruke den brede utskjæringen, som samtidig har de korteste sinkene. Om du velger det ene eller det andre er helt og holdent en smaksak.

Malen må spennes godt fast til emnet med de medfølgende skrutvingene. Overfresen startes, og det kjøres jevnt i malen fra den ene siden til den andre, og opp i alle mellomrommene. Du må huske å kjøre tilbake igjen, da det gir finest resultat.

Det smarte ved å bruke maler, som disse, er at du får frest sinker i begge plater samtidig, og at de derfor passer nøyaktig sammen. Det blir straks vanskeligere hvis du skulle lage sammenføyningen med sag og stemjern på en plate om gangen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Møbler