Lag din egen Hjemmebar

To ferdigkjøpte skap, et lite kjøleskap, mdf-plater og et par benke plater kjøpt billig dette er ingrediensene i denne hjemmebaren som du lett kan lage selv. Her kan du se hvordan du lager din egen bar som ikke trenger å bli gjemt vekk i en mørk kjeller, men derimot er et fint blikkfang som er med på å skape stemning.

Intro

For å gjøre arbeidet lettere er det delt opp i tre etapper: Konstruksjo-nen av de enkelte delene til baren, hylle-ne bak baren og så selve monteringen. Her i første etappe er den største utfor-dringen å lage de buede formene som senere gir baren det fine utseendet. Det er ikke noe helt lett prosjekt, men da ba-siskonstruksjonen faktisk er helt firkan-tet, er det likevel en over kommelig opp-gave.

Som hjelp til å lage både plata på selve baren og de andre buene brukes en hjemme laget «kjempepasser» som gjør det enkelt å få til buene.

Veiledning

01
Bar med buer 13 Trinn

1

Begynn med sokkelen. De fire monterings-klossene (L) skrus på i enden av sokkelsidene med 4 x 50 mm skruer. Sidene er saget i en vin-kel på 45 grader i endene som du smører lim på og holder i spenn mens du setter i skruer.

2

Den ene benkeplata skrus oppå sokkelen som bunnplate når alle fire sidene er montert. Til dette brukes skruer i størrelsen 4 x 40 mm.

TIPS: Sett skruene der hvor skapene skal plasseres slik at de ikke blir synlige.

3

Bueformen på bardisken lager du ved hjelp av en hjemmelaget «passer». Legg plata som skal bli bardisk vinkelrett mot for eksempel ei sponplate, og pass på at den stikker like mye ut på begge sider. Sag til ei list slik at den blir 220 cm, og fest den med en spiker 200 cm fra fram-kanten. Dra så den første buen som tangerer framkanten. Neste bue skal skjære den bakre kanten 5 cm fra de begge indre hjørnene.

4

Også til de buede listene (M) bruker du den hjemmelagde passeren. Legg emnet til ei list oppå barplata, og tegn buen slik at du får ei list som er 8 cm på det bredeste stedet.

5

Sag ut bardisken med ei stikksag. For å unngå at kantene fliser seg opp bør du sage fra baksiden hvis ikke de to sidene er like pene. Tegn opp lysbaldakinen (H) etter barplata, og sag den ut, og slip kantene på begge platene.

6

Også den første buede lista sages ut, og brukes som mal for de tre andre listene du skal bruke.

7

Listene limes til kryssfinérplata. Tegn opp hvor listene skal sitte, og når det er gjort, smører du lim på plata.

8

Listene spennes fast til plata. Først alle listene på den ene siden og så på den andre slik at plata blir bøyd som listene. La limet tørke skikkelig før du løser tvingene igjen.

9

De to sidene på plata tilpasses slik at buen slutter tett inntil fronten. Det gjør du ved å slipe litt om gangen med en båndsliper eller en høvel.

10

Så skal buen på plass på fronten (E) av baren. Du tegner opp plasseringa av buen på frontplata og borer opp til 4 x 50 mm skruer. Der listene skal sitte, smører du på lim. Legg så på buen, og hold den på plass med tvinger mens du skruer den fast fra baksiden av frontplata.

11

Nå skal buen behandles slik at den står til det mørke treet i benkeplatene. Beis buen med spritbeis. Så sliper du lett med fint slipe-papir og gir den eventuelt enda et strøk beis. Til slutt lakkerer du tre til fire ganger med en halvblank interiørlakk.

12

Gjør klar sidene til baren. Tegn utskjærin-gene etter målene på tegningen. Sag så ut med ei stikksag, og slip kantene på platene.

13

Montér vinkelbeslagene innvendig på fronten og sidene. Beslagene som skal brukes til montering av sokkel og bunnplate, plasseres på sidene i en høyde som tilsvarer tykkelsen på bunnplata slik at sidene kommer til å dekke for bunnplata. Så gir du s ideplatene et strøk grunning og maler dem to ganger med en halvblank maling.

02
Plass til oppbevaring 8 Trinn

Selve baren er selvsagt det abso-lutte midtpunktet, men har du bare baren, er det begrenset hvor mye plass du har til oppbevaring av glass og flasker. Derfor er det en god idé å plas-sere baren i et hjørne og så sette opp hyl-ler på veggen. For å gjøre arbeidet med hyllene enklere bør du sette dem opp før baren plasseres slik at ikke selve baren blir stående i veien når du arbeider. Her setter vi opp både smale og brede hyller. De smale passer godt til oppbevaring av glass og flasker, mens de brede kan bru-kes til litt større gjenstander som for ek-sempel et fruktfat.

1

Profillistene (C) spikres på kanten av bæ-relistene (B). Til dette bruker du 12 x 25 mm dykkertspiker. Fest hylla (A) på bærelistene med lim og 18 x 40 mm dykkertspiker. Når det er gjort, sager du til hyllene med et snitt på 45 grader i alle ender.

2

Sag til de to brede hyllene med et snitt på 45 grader. Så gir du alle hyllene et strøk grunning og maler dem to ganger med ei halvblank hvit maling.

3

Mål ut hvor du vil plassere hyllene, og merk opp ved hjelp av ei rett list og et vater. De to brede hyllene plasseres i samme høyde som benkeplata på baren. De smale er her satt 45 cm over de brede.

4

Hyllene skrus fast til veggen gjennom bærelistene. Størrelsen på skruene, og om det skal brukes plugger eller ikke, avhenger av hva slags vegg du skal henge opp hyllene på.

5

De brede hyllene settes opp med hylleknekter som skrues fast i veggen. Ved å bruke tre hylleknekter til hver hylle sikrer du at de kan tåle en del tunge gjenstander.

6

Et spikerbeslag (spikerblikk) skrus fast under den ene hylla med 3,5 x 16 mm skruer i den enden der de to hyllene senere skal møtes i hjørnet. Så legger du de to hyllene på plass på de seks hylleknektene.

7

Nå sammenføyer du de to hyllene ved å skru beslaget fast til den andre hylla. Deretter skrur du fast hyllene til hylleknektene med 3,5 x 16 mm skruer.

8

Tomme ser ikke hyllene ut til å romme så mye, men når de først fylles, vil de danne en fin bakgrunn for baren.

03
Baren monteres 10 Trinn

har du alle delene til den nye ba- ren din, og nå skal de monteres. Fortsatt er det et par utfordringer, men ikke noen er større enn at du fint vil greie dem.

Utgangspunktet for monteringen er sokkelen som plasseres i en vinkel på 45 grader ut fra veggen. Du må samtidig passe på at det er plass til å arbeide i ba-ren når den er ferdig. Det må derfor være en passende avstand fra baren til hyllene.

TIPS: Er det lett adgang til vann og avløp der baren settes opp, kan du velge å bygge inn en vask.

1

Begynn med å sette de to sidene på plass, og skru dem så fast til sokkelen med 4 x 25 mm skruer gjennom vinkelbeslagene.

2

Fronten er det neste som skal på plass. Du kan eventuelt bruke et par tvinger til å holde den på plass mens du skrur den fast til sidene med 3,5 x 16 mm skruer gjennom beslagene du alt har montert.

3

Skapene skal på plass - de vil stå på vinkelbeslagene slik at du må rette dem opp med lister inn mot midten. Skru så skapene fast til baren med et par 4 x 30 mm skruer gjennom skapsidene og skapbunnen.

4

Benkeplata skyves på plass oppå de to skapene og festes med 4 x 40 mm skruer gjennom listene i toppen av skapene.

5

Møbelvinklene monteres på bardisk når du, ved å legge den på plass, har funnet ut og tegnet inn hvor de skal være. Til det brukes 4 x 20 mm skruer. Fest plata til sidene av baren og fronten med 3,5 x 16 mm skruer.

6

Så er det kjøleskapets tur, og det plasserer du mellom de to skapene.

VIKTIG! For å unngå problemer når du opp bevarer noe i kjøleskapet, er det viktig at du sørger for at det står rett.

7

Bor tre hull i lysbaldakinen slik at de passer til halogenspottene. Til det bruker du ei hull-sag. Sett så lampene på plass, fest ledningene med ledningsholdere, og skru fast transfor-matoren til baldakinen.

8

De bakerste krokene til opphenget skrus fast et par cm inne på plata. De to fremste plasserer du cirka 30 cm fra endene for å skape balanse. Stram stålvaierene rundt kausene (ringene), og fest dem med vaierlås.

9

Heng opp lysbaldakinen med fire kroker i himlinga rett over barplata slik at den henger omtrent 75 cm over bardisken.

TIPS: Bruker du en gjennomsiktig ledning fra tranformatoren og opp, er den nesten usynlig hvis du lar den gå langs stålvaieren.

10

Så er det bare igjen å invitere vennene. Baren er åpen, og du bestemmer selv når det er stengetid. Husk å tilby alkoholfrie alternativer!

Materialer

Til bakveggen:

15 x 95 mm glattkant (høvlet furu):
• 4 hyller (A) á 220 cm

18 mm hobbyplate i limtre (evt. tykkere):
• 2 hyller 220 mm (A) á 220 cm, bredden på hyllene velger du selv.

15 x 45 mm lister:
• 4 bærelister (B) á 220 cm

15 x 21 mm dekorasjonslister:
• 4 lister (C) á 220 cm

Dessuten:
• 18 x 40 mm dykkertspiker
• 12 x 25 mm dykkertspiker
• 3,5 x 16 mm skruer
• Trelim
• 6 hylleknekter á 20 x 25 cm
• Grunning og halvblank maling
• 6 x 14 cm spikerbeslag (spikerblikk)

Til selve baren:

Ikea kjøkkenunderskap:
• 2 kjøkkenskap (D) á 60 x 70 cm

16 mm mdf-plate:
• Front (E), 95 x 183,2 cm
• 2 sider (F) á 95 x 62,5 cm

26 mm kjøkkenbenkplate:
• 2 plater (G) á 61 x 180 cm
• 2 bardisk/lysbaldakin (H) á 61 x 190 cm

18 mm hobbyplate i limtre:
• 2 sokkelsider (J) á 14 x 180 cm
• 2 sokkelsider (K) á 14 x 50 cm

48 x 48 mm glattkant (høvlet furu):
• 4 monteringsklosser (L) á 14 cm

21 x 95 mm glattkant (høvlet furu):
• 4 lister (M) á 108 cm

4 mm fi nér:
• Buet frontplate (N), 95 x 110 cm

Dessuten:
• 14 vinkelbeslag (P) á 50 x 50 mm
• 3 halogenspots (R) inkl. transformator
• 8 opphengskroker (S)
• 8 vaierlåser (T)
• 8 kauser (til å legge vaierløkke utenpå)
• 4 stålvaiere, 2 mm, (U), lengden avhenger av høyden til himling
• Møbelvinkler
• Halvblank interiørlakk
• Spritbeis
• Grunning
• Halvblank maling
• 3,5 x 16 mm, 4 x 20 mm, 4 x 25 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm og 4 x 50 mm skruer
• Kjøleskap, her 54 x 58 x 58 cm

Pris

Cirka 5000 kroner uten kjøleskapet.

Tegning

F = Sideplater

L = Monteringsklosser

M = Buede lister

N = Buet front

P = Vinkelbeslag

R = Halogenspots

S = Opphengskroker

T = Vaierlås («kauser»)

U = Stålvaier

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Video

VERKTØY: Slik bruker du båndsliperen

I denne videoen kan du se alt om hvordan du betjener båndsliperen – den groveste og sterkeste av alle slipemaskinene. Bruker du båndsliperen til den første slipingen på ujevne og store flater, kan du spare mye tid og krefter.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...