Bygg en hylle fra gulv til tak

Bygg en stor og elegant hylle for under 5000 kroner - og få plass til hele boksamlingen din.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
7 dager
Pris
5000 kroner

Intro

Bygg selv hylle

Hvis du vil kjøpe en hylle som er tilpasset rommet, kan det fort bli en dyr fornøyelse. Med litt fingerferdigheter kan du selv bygge en unik hylle for under 5000 kroner.

I dette tilfellet ser gjør det selv-hyllen ut som om den er bygget inn i en åtte kvadratmeter stor endevegg. Hyllen er nemlig omkranset av en innramming mot vegger og tak.

Bygg en hylle av MDF

Bygg selv-hyllen er primært laget av en 22 millimeter MDF-plate, og består av fire identiske moduler som hviler på en fem centimeter høy sokkel.

Modulene i gjør det selv-hyllen er samlet side mot side. Har du bruk for en større hylle kan du supplere med flere moduler – er det trangt om plassen, velger du færre moduler.

Overgangen mellom de enkelte modulene i bygg selv-hyllen er skjult av en profillist i samme bredde. Listen er i stor grad med på å fremheve hyllens elegante og likevel rustikke utseende.

Faste hyller i gjør det selv-hyllen

Vår bygg selv-hylle skal kunne bære flere hundre bøker. Hver modul er derfor utstyrt med tre faste hyller for å forsterke konstruksjonen.

Den midterste hyllen fungerer som topplate i gjør det selv-hyllens underskap. Du kan utover dette supplere med løse hyller på de flyttbare hyllebærerne for hver fem centimeter.

Her er veiledningen til bygg selv-hyllen

Hva hyllen ville kostet om den skulle bli kjøpt ferdig, våger vi ikke å gjette på. Men denne gjør det selv-hyllen tar cirka en ukes tid å bygge, og koster under 5000 kroner.

Til slutt blir bygg selv-hyllen malt, slipt, sparklet med “woodfiller” og mellomslipt igjen, før den blir sluttmalt i en flott, hvit finish.

Det er tenkt på detaljene

For å skjule den uunngåelige skjøten mellom de enkelte module-\ne - og for å slippe å skulle spark-le overgangen - monterte vi ei pro-\fillist som tilsvarer bredden på si-\dene på de to modulene. På samme måte har vi brukt skjulte hengsler med 90 graders åpning til dørene slik at disse kan sitte helt tett inn-til hylla.

De løse hyllene som kan flyttes for hver 5 cm, hviler på hyllebærere av plast med 6 mm tapp og 10 mm framspring.

Den karakteristiske profillista er høvlet til slik at den har nøyaktig samme bredde som sidene i de to modulene - i alt 44 millimeter.

Til dørene har vi brukt skjulte hengsler av den typen som brukes i kjøkkenskap. De er praktiske fordi dørene da sitter tett inntil sidene på hylla.

Veiledning

01
Montering av hylla 4 Trinn

Bakkledningen (E) av 4 mm trefiberplate festes med spiker - eller 20 mm heftestifter (fra stiftemaskin) for hver 10 cm. Kontroller med en vinkel at hjørnene er rette når plata monteres.

Sokkelen legges ut på gulvet slik at den er i vater. Er gulvet skjevt, rettes sokkelen opp med små biter av trefiberplate. Før sokkelen festes til gulvet med 4 x 80 mm skruer (husk forboring og forsenking), justeres den slik at den passer til bredden av rommet.

Mål ut fra hver side av veggen, og finn midten på sokkelen. Sett deretter to moduler opp på sokkelen, og plassér dem slik at skjøtene kommer nøyaktig på midten. Modulene festes side mot side med 4 x 35 mm skruer.

Hver modul skrus fast til sokkelen med 4 x 50 mm skruer. Sjekk at framkanten på modulene stikker tre cm ut over sokkelen, og at de står i lodd. Fest hver modul til veggen på toppen med to møbelvinkler.

02
Inndekning mot veggene og himlingen 5 Trinn

Fordi de fire modulene ikke går helt inn til veggene og opp i himlingen - det er cirka 18 cm fra de ytterste modulene til veggen og cirka 19 cm fra toppen av hyl-la til himlingen - har vi foretatt en inn-dekning med 12 mm mdf-plate. Mot veg-gen monteres mdf-stykker (G) på 19,5 cm og mot himlingen stykker (H) på 19 cm.

Inndekningen festes til 21 x 21 mm lister (J) med lim og skruer på de utvendige sidene av hylla, og på toppen, 12 mm fra framkanten. Tilsvarende lister festes i veggene og himlingen.

Inndekningsbordene tilpasses eventuelle skjevheter i veggene og himlingen samt rundt gulvlistene. Husk på at inndekningsbordene skal begynne fra overkanten av sokkelen.

Inndekningen skal flukte nøyaktig med framkanten på hylla. Lag en spesialkloss oppmerkingen, og fest lista nøyaktig langs oppmerkingen.

Inndekningen tilpasses og festes til listene med lim og stifter. Der inn-dekningen støter sammen, legges ei plate bak skjøten. Den gjennomgående lista (F) er laget av 21 x 45 mm glattkant (høvlet furu). Den øverste kanten er lett avfaset, mens den nederste er profilert med et hulkiljern i en håndoverfres - den brukes også når dørene skal lages.

Listene (J) på veggen festes slik at de fluk-ter siden (A) på hylla. Sjekk at det flukter med et stykke 12 mm mdf-plate og en vinkel.

Hylla er nå satt sammen, og skjøtene i inndekningen og skruene sparklet med formtre (woodfiller). Legg mer-ke til hvordan den gjennomgående lista (F) som er festet i framkanten av den faste hylla (C), utgjør bunnen i hylla.

Fra overkanten av den gjennomgående lista (F) til overkanten av hylla - og som ramme over inndekningen - dekkes framkanten av ei 9 x 45 mm profilert list (F1). Lista festes med lim og små stifter.

03
Slik lager du dørene 5 Trinn

Dørene er laget av 22 mm mdf-plate som er saget i stykker (P + Q) på 8 centimeter. Disse settes sammen til rammer med lim og to 8 x 30 mm treplugger i hvert hjørne (se målene på tegningen).

Dørene ligger utenpå med skjulte hengsler (nedfelles i døra et Ø 25 mm bor - 12 mm dypt). Bruk anvisningen som følger med hengslene når du skal måle ut til hullene.

På baksiden på de fire dørene til underskapet freses en 12 millimeter dyp fals - vi brukte et falsjern som lager en 9 millimeter bred fals.

Når du har satt sammen de enkelte dørene, freses både de inn- og utvendige kantene på fronten. Til fresingen kan du som her bruke et hulkiljern med styretapp.

Som fylling på dørene har vi brukt en perforert 2 mm metallplate (S), som tilpasses falsmålet. Plata holdes på plass av ei 9 x 9 mm kvartstafflist (R + R1) som stiftes inn i ramma.

Materialer

– TIL FIRE HYLLEMODULER:

22 mm mdf-plate:
• 8 sider (A) á 35 x 231,6 cm
• 8 x bunn/topp (B) á 35 x 75 cm
• 12 hyller (C) á 35 x 70,6 cm

– til sokkelen:
• 4 sider (K) á 5 x 167 cm
• 8 tverrstykker (L) á 5 x 27,6 cm
• 2 lasker (N) á 5 x 40 cm
• 2 deksler (M) á 5 x 10 cm

– til dører:
• 16 sider (P) á 8 x 69 cm
• 16 sider (Q) á 8 x 21 cm

19 mm mdf-plate:
• 16 løse hyller á 35 x 70,3 cm

12 mm mdf-plater til inndekning:
• 2 sider (G) á 19,5 x 236 cm
• 1 overligger (H),19 x 244 cm
• 2 overliggere (H1) á 19 x 47,5 cm

21 x 21 mm glattkant:
• 4 anslagslister (D) á 70,6 cm
• Inndekningslister (J), ca. 17 meter

21 x 45 mm glattkant:
• 1 frontbord (F), 308 cm

9 x 9 mm kvartstafflist:
• 16 anslagslister (R) á 22,8 cm
• 16 anslagslister (R1) á 54,8 cm
• Profillist (F1), 9 x 45 mm
• 4 mm trefiberplate (E) til bakkledning, 236 x 308 cm

Dessuten:
• 8 perforerte metallplater (S) – «Kløverblad» (mønster 1-020) – á 22,5 x 54,5 x 0,2 cm
• 16 skjulte hengsler (f.eks.Euromat)
• 64 hyllebærere (6/10 mm)
• 8 håndtak/knotter
• Skruer, 4 x 35 mm, 4 x 50 mm, 4 x 60 mm og 4 x 80 mm
• Spiker/stifter/heftestift (20 mm)/
• Trelim
• Slipepapir
• Formtre eller sparkelmasse
• Grunning og maling (vannbasert)

Tidsforbruk

Ei ukes tid

Pris

Cirka 5000 kroner

Tegning

Sidene (A) sages på mål (35 x 231,6 cm). Samtidig måler du ut til de løse hyllene - 4 cm inn fra fram- og bakkanten, 15 cm fra topp og bunn (hylle-avstand = 5 cm). Fordi hyllebærerne har 6 mm tapp, bores ett hull som er en cm dypt med et 6 mm bor. Bunn og topplate (B) sages på 35 x 75 cm av 22 mm mdf-plate og festes til sidene med lim og 4 x 60 mm skruer - tre skruer i hver sammenføyning.

Sokkelen som kan justeres i lengden, skjøtes med to lasker av mdf-plate (N). Hullet i fram- og bakkanten dekkes med ei mdf-plate (M).

Framkanten over døra blir Q lukket med ei gjennomgående list (F) når hylla er satt opp.

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

TIPS: Nøyaktig oppmåling med tre kontrollpunkter

TIPS: Slå av varmen når du maler

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Reoler