Seng og garderobeskap i ett

Har du noen gang tenkt over hvor mye ubenyttet plass det er under ei helt vanlig dobbeltseng? Måler plassen under senga for eksempel 2,0 x 1,9 x 0,3 meter tilsvarer det volumet av ikke færre enn ti flytteesker.Her viser vi ikke bare ei fin dobbeltseng, men også ei seng med bådesideskap og en relativt stor lagerplass.

Intro

Selv om dobbeltsenga du ser på disse sidene tilsynelatende ikke skiller seg ut fra tilsvarende senger, er den svært praktisk konstruert - og med mange fikse detaljer som du neppe fin-ner på andre senger.

Likevel er senga både enkel og billig å lage - vi snakker om en samlet pris på rundt 2000 kroner.

Senga består av ei ramme som bærer madrassene, og som hviler på to skap i stedet for bein. Skapene er plassert på de to langsidene slik at det innvendig - mel-lom skapene - er plass til et lite lager som kan lukkes med ei dør, en klaff, i fot-enden. Bredden på denne lagerplassen i midten kan justeres i forhold til bredden på senga. Det finnes én god grunn til å la være å tette på alle kanter, og av samme grunn heller ikke tette i fotenden: Sengemadrasser bør ha lufting.

For at ikke senga skal virke alt for tung og firkantet, er skapene trukket noen centimeter tilbake fra madrassramma.

LES OGSÅ: Bygg en skapseng og få mer gulvplass

Veiledning

01
Først lager du de to skapene 5 Trinn

Skapene på hver side av senga har følgende utvendige mål: 40 cm i dybden, 37 cm i høyden og 195 cm i lengden.

Skapene er laget av 19 mm mdf-plate, bakplatene og skyvedører av 6 mm mdf-plate.

Fordi skapene skal males, er alle sammenføyninger gjort med lim og skruer (skruehodene forsenkes og sparkles etterpå).

Alle delene sages ut etter målene på tegningen, men før monteringen skal det freses spor til skyvedører i fronten på både topp- (A) og bunnplata (B). Sporene freses parallelt med framkanten på platene.

Du kan frese med et 8 mm notjern - i bunnplata er sporene 5 mm dype, i topp-plata 12 mm.

1

Overfresen er svært praktisk når du skal frese spor. Parallellanlegget sørger for riktig avstand til framkanten, og dybdestoppen sikrer at sporene alltid får nøyaktig riktig dybde.

2

Gjør konstruksjonen mindre bastant ved å heve langsidene 3 cm over gulvet på en sokkel. Denne består av to striper mdf-plate (E). Sokkelen trekkes 3 cm inn fra framkanten og er i flukt med bakkanten. Sokkelen festes med lim og 4 x 40 mm skruer.

3

Sidene på skapet (C) festes med skruer utenfra gjennom siden og inn i endekanten av bunnplata. Sidene flukter med fram- og bakkanten på bunnplata, og underkanten av sokkelen.

4

Skilleveggen (D) festes nøyaktig midt i rommet (og flukter bakkanten) og 4,5 cm fra framkanten av hensyn til sporet. Topplata (A) festes oppå både sider og skilleveggen.

5

Bakplata (F) av 6 mm mdf-plate festes med lim og stifter til alle bakkantene. Legg merke til at bakplata dekker den bakerste sokkellista.

02
Slik lager du sengeramma 6 Trinn

Senga passer til to madrasser med standardmål 90 x 200 cm - de innvendige målene på ramma er 181 x 201 cm.

Ramma er laget av høvlet furu (glatt-kant) og i dimensjoner som kan kjøpes i de fleste byggmarkeder. Den loddrette kanten i ramma er 21 x 120 mm glatt-kant, men ønsker en bredere kant, kan du eventuelt velge 21 x 145 mm.

Listene til den loddrette kanten sages på mål - langsidene (M) 205,2 cm og de korte sidene (K) 185,2 cm - og avrundes på alle kanter med avrundingsjern i over-fresen (eller med høvel og slipepapir).Al-le ender sages i gjæring (45 grader) med ei gjæringssag. Strek opp alle snitt nøyaktig etter en vinkel.

Listene som ligger vannrett (L + N) fe-stes vinkelrett på innsiden av de loddrette listene. I fotenden og hodegjerdet trekkes listene (L) 15 mm opp fra underkanten,og på langsidene er de trukket 36 mm opp fra underkanten. Listene (L) er 180 cm lange, og listene (N) er 200 cm lange.

Listene festes med lim og 8 x 30 mm treplugger. Ramma monteres ved å presse gjæringssnittene tett sammen med li-stene (N) plassert oppå listene (L). Der li-stene (L + N) overlapper hverandre, monteres hvert hjørne med lim og skruer. Gjæringssammenføyningen utføres med lim og to skruer som forsenkes og skjules med formtre.

Innvendig i ramma plasseres to 21 x 120 mm lister (P + O) av glattkant. Den tverrgående lista (O) måler 181 cm og ligger under de vannrette listene (N).Den fe-stes med lim og skruer midt i ramma. Under lista lages en ekstra forsterking av 21 x 45 mm list (Q) på 85 cm (festes med lim og skruer).

Lista (P) ligger oppå de vannrette li-stene og skal bære sengebunnen i midten. Lista måler 201 cm og ligger nøyaktig i midten av ramma (parallelt med sidene på senga). Den festes med lim og skruer til listene under.

Ramma er behandlet med hvitpigmentert lakk på vannbasis. Den festes med skruer med mutter gjennom de vannret-te listene som ligger nederst og topplata på skapet.

1

Listene (L + N) festes vinkelrett på sidene (K og M) med 8 mm treplugger for hver 25 cm. Mål opp, og bor 1,5 cm inn i sidene, merk opp i kanten av lista med trepluggmarkører. Bruk et rett bord når du merker opp. Bor 3 cm inn i kantene.

2

Plugghull og kanten forsynes med lim og monteres. Sammenføyningen holdes sammen med skrutvinger. Legg merke til at listene (L + N) er trukket en halv cm inn fra gjæringssnittet i hver ende.

3

Hjørnesammenføyningene utføres ved å lage et omlegg av listene (L + N) og deretter presse gjæringssnittene (K + M) tett sammen.

4

Flatene i sammenføyningene strykes med lim, og de to vannrette listene (M + K) holdes sammen med skruer. Sammenføyningen festes med lim og en skrue fra hver side.

5

Listene (O + P) danner et kryss midt i ramma. Lista (O) festes på undersiden av listene (N). Legg merke til at de to arbeids-bukkene er tilpasset oppgaven med bord som kan støtte ramma.

6

Lista (P) som kal bære lamellene i sengebunnen, festes oppå listene (L + O), og forsterkningslista (Q) festes på undersiden av den tverrgående lista (O).

03
Ramma festes til skapene 4 Trinn

1

Ramma plasseres oppå de to skapene, og du legger den slik at de utvendige sidene stikker 5 cm ut fra endene og frontene på skapene.

2

Ramma festes med 8 x 50 mm skruer med mutter. Bor gjennom listene (M + O) og topp-plata på skapet (A). Legg merke til at lista (O) ligger nøyaktig midt over skilleveggen (D) på skapet, og at skruene må plasseres på hver side av denne.

3

Lagerrommet i fotenden av senga - det vil si mellom skapene på hver side - lukkes med ei dør, en klaff, (H) som holdes fast med to magnetlåser som igjen festes til anslags-listene (J).

4

De ferdigkjøpte lamellbunnene rulles ut og festes i ramma. Når ramma lages som her, vil avstanden mellom topplatene på de to skapene og listene (N) sørge for nødvendig luftventilasjon under de to madrassene (90 x 200 cm).

04
Mål opp til trepluggsammenføyningene 3 Trinn

1

I stedet for trepluggmarkører kan du bruke dykkertspiker når du skal merke opp til treplugger. Mål opp hvor treplugg-en skal være, og slå runde dykkertspiker 1 cm ned i de avmerkede punktene.

2

Knip av hodet på dykkertspikrene slik at de bare stikker 2-3 mm opp over treet.

3

Hvor hullene skal bores markeres med de små, avklipte dykkertspikrene. Dykkertene trekkes ut, og hull til trepluggene bores i begge emner, nøy-aktig ned i hullene der spikrene satt.

05
Lesevennlig hodegjerde en ekstra fordel 8 Trinn

På en grå og trist vinterdag er det ikke noe som er så hyggelig som å tilbringe dagen i senga med å lese eller se på tv. Men det krever at du sitter behagelig.

Et godt alternativ er dette dobbelte rygglenet som er hengslet i toppen, men som i en håndvending kan forvandles fra et tradisjonelt hodegjerde til et skråstilt rygglen.

Hvert rygglen er laget av 21 x 95 mm glattkant (høvlet furu) på 89 cm (S). Bordene avrundes på alle kanter - på det øverste og nederste bordet avrundes dess-uten de utvendige hjørnene.

Bordene festes på to loddrette lister (T) med 1 cm mellomrom. Mellom listene lages et støttebein som er hengslet i bunnen, og som faller ned og støtter mot veg-gen når rygglenet trekkes ut nede.

1

Tappene i de vannrette listene (U) sages ut med håndsag slik at de har samme dybde som lista er bred. Tapphullet lages ved å sage to spor inn i listene (V) - sporene skal passe til bredden og dybden på tappen. Selve tapphullet stemmes ut fra begge sider.

2

Listene (U + V) monteres til et U-formet støttebein med PVAc-lim. Pass på at sammenføyningene er nøyaktig i vinkel hjørnene. Spenn fast med tvinger.

3

Når rygglenet er slått inn mot veggen, skal støttebeinet ligge plant mot baksiden av rygglenet. Derfor er det nødvendig å felle ned de to hengslene i toppen av lista. Strek opp, og stem ut med hoggjernet.

4

Med 1 cm luft mellom bordene - og 10 cm inn fra hver side - festes de loddrette listene (T) på baksiden av rygglenet med lim og to skruer (4 x 40 mm) i hver sammenføyning. Bruk trebiter til avstand mellom bordene.

5

Rygglenet sett fra baksiden. Legg merke til at støttebeinet er laget i en bredde som gir litt luft til de loddrette listene. Det gjør at støttebeinet faller ned av seg selv når rygglenet trekkes ut.

6

Akkurat som på støttebeinet må du stemme ut til hengslene i toppen av de loddrette listene (T). Merk opp etter hengselet, og stem ut. Legg også merke til at skruene som holder det øverste bordet i rygglenet, må plasseres utenfor hengslene.

7

Tyngdekraften sikrer at rygglenet henger ned langs veggen - men hengslene kan få listene til å vippe litt ut. For å holde rygg-lenet mot veggen monteres en magnetlås på de ytterste loddrette listene. Selve magnetplata festes i veggen.

8

Få noen til å holde rygglenet vinkelrett ut fra veggen i ønsket høyde mens du fester hengslene med skruer og eventuelt mur-plugger. Sjekk at rygglenet henger i lodd og vater og kan passere madrassen før du fester det endelig.

Materialer

– TIL TO SKAP:

19 mm mdf-plate:
• 2 topplater (A) á 40 x 195 cm
• 2 bunnplater (B) á 40 x 191,2 cm
• 4 sider (C) á 35,1 x 40 cm
• 2 skillevegger (D) á 30,2 x 35,5 cm
• 4 sokler (E) á 3 x 191,2 cm
• 1 dør til lager (H), 37 x 80,6 cm

6 mm mdf-plate:
• 2 bakplater (F) á 37 x 195 cm
• 4 skyvedører (G) á 31,2 x 97 cm
21 x 21 mm glattkantlist:
• 2 anslagslister (J) a 37 cm

Dessuten:
• Trelim (PVAc) PVA
• Skruer, 4 x 40 mm
• 2 magnetlåser
• 6 skuffehåndtak
• Grunning
• Akrylsparkelmasse
• Akrylmaling, glans 40

Pris

Ca. 1000 kroner

– TIL RAMMA:

21 x 120 mm glattkant (høvlet furu):
• 2 lister (K) á 185, 2 cm
• 2 lister (M) á 205,2 cm
• 1 list (O), 181 cm
• 1 list (P), 201 cm

21 x 95 mm glattkant (høvlet furu):
• 2 lister (L) á 180 cm
• 2 lister (N) á 200 cm

21 x 45 mm glattkant (høvlet furu):
• 1 list (Q), 85 cm

Dessuten:
• 28 treplugger, 8 x 40 mm
• Skruer, 4 x 40 mm
• Trelim (PVAc) PVA
• 12 skruer, 8 x 50 mm med mutter
• Hvitpigmentert, lakk på vannbasis

Pris

Cirka 600 kroner

– TIL ET HODEGJERDE:

21 x 95 mm glattkant:
• 5 lister (S) á 89 cm

21 x 45 mm glattkant:
• 2 lister (T) á 47,5 cm
• 1 list (U), 60 cm
• 2 lister (V) á 15 cm

Dessuten:
• 2 hengsler (X) á 19 x 58 mm
• 2 hengsler (Y) á 32 x 38 mm
• 1 magnetlås (Z)
• Skruer, 4 x 40 mm
• Trelim (PVAc) PVA

Pris

Cirka 250 kroner

Tegning

Slik er senga laget

Alle listene (L) og (O) ligger under listene (N) langs sidene og den midterste lista (P). På den måten vil listene (L og O) ligge plant mot topplata (A) som listene festes til med skruer.

Skapene må være solide fordi de fungerer som bein på senga. Skilleveggene (D) fungerer som støtte under lista (O). Utelater du skilleveggen, vil topplata bøye seg og hindre at skyvedørene kan gå fritt.

Sporene i bunn- og topplata er frest henholdsvis 5 og 12 mm dype. Dermed kan dørene løftes opp og tas ut i forbindelse med rengjøring og eventuell maling.

Sammenføyningen må være solid

For at støttebeinet skal bli stabilt, er det nødvendig å lage en sterk sammenføyning i hjørnene. Denne sammmenføyningen gir ei stor limflate. Sammenføyninger med tapper kan lages med håndsag og et skarpt hoggjern. På tegningen under kan du se, etter hvilke mål du lager tapp (til venstre) og tapp-hull (til høyre).

Rygglenet kan ikke bare brukes til senga som er vist i denne reportasjen, men kan enkelt tilpasses de fleste senger uten hode-gjerde.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Seng