Tre i en - arbeidsbenk

Hvorfor nøye seg med en enkelt arbeidsbenk når du kan få tre – på den samme plassen? Følg anvisningene våre, og få et komplett verksted med tre arbeidsbenker, god skapplass til verktøy og mange gjennomtenkte detaljer.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dage
Pris
5.000 kroner

Intro

På bare to kvadratmeter kan du få arbeidsbenkenes svar på en sveitsisk armékniv, en fastmontert benk som kan slås ut til tre benker. Den øverste fastmonterte benken måler 200 x 61 cm, mens de to andre, som kan svinges innunder, er litt mindre. Fullt utslått har du i alt fem meter arbeidsplass. Under benkeplatene er det to skap som egentlig bare er to vanlige kjøkkenbenkskap. Skapene er forsynt med praktiske uttrekkshyller med plater til å henge opp bokser på. Skrustikke, borestativ og annet tyngre utstyr monteres permanent på løse plater som raskt og enkelt kan monteres mange steder på de tre benkeplatene ved hjelp av øyeskruer. I den mellomste av benkeplatene er det et system av hull som du kan sette løse skruer i som mothold når du skal slipe – som i en høvelbenk.

Praktiske verktøyoverskap

De to skapene over benkene er ett vanlig kjøkkenoverskap som vi har skåret midt gjennom til to skap i halv dybde. I skapene har vi montert praktiske verktøytavler i plast fra Raaco.
Ved siden av har vi hengt ytterligere to overskap i full dybde der vi kan sette bort utskiftbart verktøy montert på plater når dette ikke er i bruk.
Alle skapene har topphengslede dører som kan vippes opp og låses fast under taket med vridere skrudd på ei list. Da er de av veien når det skal arbeides.
Her kan du lese om hvordan du selv kan lage dette brett -ut-verkstedet, og få mange andre tips og råd.

Orden og oversikt

Med benkene slått inn og dørene lukket har du alltid et pent og ordentlig verksted. Og på ett minutt kan du slå alt ut igjen og fortsette fra dagen før ...

Veiledning

01
Underskap 7 Trinn

Arbeidsbenkene hviler på et vanlig kjøk-kenunderskap i den ene enden og på beinsett i den andre. I tillegg har vi satt enda et underskap under benkene og forbundet dem med ei hylle. Nå har vi mye oppbevaringsplass til for eksempel verktøy og kabeltromler.

For lettere å kunne ta ut og sette inn noe i skapene forsyner vi dem med et ut-trekkssystem slik at hele innmaten sitter fast på frontplata og går på standard uttrekksskinner.

Innredningen av skapene kan du bestemme selv, men her har vi valgt å innrede det ene med små plastbokser og det andre med to hyller.

1

Montér først de to underskapene, men sett ikke på bakplata ennå. Skru deretter fast to 21 x 21 mm lister på sidene på toppen av skapet.

2

Snu skapet på hodet, og skjær til bakplata slik at den kan legges inn i skapet som bunn, og stift den på.

3

Bor opp 8 mm hull i tre lister (T). Skru disse fast på underskapene langs sidene framme.

4

Montér innmaten i skapene på uttrekksskinner. Her består den av ei T-hylle og ei E-hylle som du monterer først med lim og skruer. Avslutt med ei list (X) som skal bære hyllene på høyre og venstre side av hvert skap.

5

Skru fast dørene (A) på uttrekks-hyllene utenfra. Gripehullene er sagd ut med ei 50 mm hullsag.

6

I T-hylla med midtplate kan det monteres ulike typer plastbokser på skinner på begge sider.

7

E-hylla har to hyller og plass til malingsbokser, sikkerhetsutstyr, og forskjellig småverktøy.

02
Sokkel og bein 7 Trinn

Begynn med å sette de to underskapene på en sokkel, og montér så de tre benkene slik at de hviler på et av skapene på høyre side, mens de står på hver sine bein på venstre side.

For å kunne dreie benkene ut fra veggen skal du legge inn runde dreieskiver mellom platene. Av en rest fra benkeplatene sager du til tre rundinger med en diameter på 19 cm. Den nederste rundingen festes på det ene underskapet, de neste to på oversiden av den nederste og den mellomste benkeplata.

Gjennom plater, rundinger og under-skapene fører du en 12 x 180 mm skrue som du spenner nedenfra med en mutter.

1

Lag sokkelen av lister (U) og (V) som monteres med skruer. Plassér sokkelen i vater, og fest dem til gulvet med møbelvinkler og skruer.

2

Bor ut på toppen av det ene skapet til den gjennomgående skruen. Lag et hull på min. 30 mm med ei hullsag slik at det er plass til mutteren. Sentrum skal være i krysset 11,5 cm fra hver side.

3

Montér nå en av rundingene på skapet, helt ut til kanten. Først med fire skruer ovenfra, deretter med fire skruer nedenfra.

4

Sett de to skapene på sokkelen med bunnhylla (G) mellom. Skru fast skapene til sokkelen. Neste hylle legges på de to hyllebærelistene vi monterte tidligere.

5

Sett støtteplata (J) oppå skapene, og skru den godt fast til veggen. Fest skapene med skruer nedenfra og opp i støtteplata.

Den øverste benkeplata festes også til støtteplata.

6

Legg ei avstandslist (R) på to 10 mm tykke klosser. Lim og skru beina (L) på i endene av avstandslista. Gjenta med de to andre beinsettene (M og N).

7

Lim og skru fast to lister (Q) øverst på beina. Vær nøyaktig slik at de blir sittende helt vinkelrett på beina.

03
Benkene monteres 3 Trinn

1

Legg en runding på den nederste benkeplata med sentrum 11,5 cm fra kanten, og bor et 12 mm hull midt gjennom rundingen og benkeplata. Skru den fast med fire skruer. Gjenta ved den mellomste plata.

2

Bank en 12 x 180 mm skrue gjennom hullene når du har lagt de tre benkeplatene med rundinger på plass, og spenn på en mutter nedenfra.

3

Den øverste plata skrus fast til støtteplata (J) fordi den ikke skal kunne svinges ut. Skru først fast beina på platene, og sett filtknotter under.

04
Overskapene 5 Trinn

Vi har lagd overskap i to forskjellige dybder. To som ikke er så dype, til vanlig håndverktøy som kan henges opp på verktøyplater. Og to til større ting som er montert på plater, og som kan skrus fast på arbeidsbenkene etter behov. Når dette store utstyret ikke er i bruk, parkeres platene i de dype skapene.

Til de fire skapene har vi kjøpt inn tre vanlige overskap og sagd det ene midt over. Deretter har vi lagd fire dører av mdf-plate og montert dem med piano-hengsler. Dørene på både over- og under-skapene har vi grunnet, slipt og malt.

1

Sag over det ene overskapet på midten når du har montert det og streket opp hele veien rundt. Nå har du to skap til å henge opp verktøy i.

2

Skru fast 21 x 21 mm lister innvendig langs bakkanten av sidene. Listene skal holde verktøyopphengene.

3

Montér pianohengsler på toppen av alle fire skapene. Når dørene er malt, holdes de mot skapet mens de skrus fast gjennom pianohengslene. La det bli 1-2 mm luft mellom dør og skap.

4

Beslagene som skal holde dørene opp mot taket, lager du av to lister (P), som du skrur fire treklosser på. Beslagene skrus fast i taket.

5

Kloss opp skapene oppå benken, og sørg for at åpne dører går fri av eventuelle rør. Skru skapene fast til veggen.

Materialer

Materialer til bord

16 mm mdf-plate:

 • 1 støtteplate (J), 14 x 198 cm

43 x 43 mm glattkant:

 • 2 bein (L) à 76 cm
 • 2 bein (M) à 81,6 cm
 • 2 bein (N) à 87,2 cm

21 x 43 mm glattkant:

 • 6 beinlister (Q) à 50 cm
 • 3 avstandslister (R) à 41,4 cm

NB! 43 x 43 og 21 x 43 mm her og senere i artikkelen er spesialdim. i feks. cedertre. Med små tilpasninger av tegningen kan de erstattes med standard-dim. 45 x 45 og 21 x 45 mm høvlet furu.

28 mm stavlimt bøk:

 • 3 benkeplater à 60,6 x 246 cm, overskudd brukes til rundinger og løse verktøyplater

Dessuten:

 • 2 underskap, 40 cm brede
 • 12 x 180 mm skrue med mutter
 • 5 stk. 8 x 40 mm skrue med muttere
 • 12 stk. 6 x 60 mm øyeskrue med muttere
 • 12 stk. 6 mm skjermskiver
 • 20 stk. 6 mm Islagsmutter
 • 2 vinkeljern, 4 x 40 x 40 mm, 65 cm
 • 2 stk. 8 x 50 mm skruer med vingemuttere
 • 2 stk. 8 x 60 mm skruer med muttere
 • 2 sett skuffeuttrekksbeslag à 50 cm

Materialer til underskap

16 mm mdf-plate:

 • 2 dører (A) à 39,5 x 69,5 cm
 • 1 plate (B), 55 x 61,4 cm
 • 1 styreplate (C), 33,5 x 55 cm
 • 3 hyller (D) à 31,9 x 53,4 cm
 • 1 gavl (E), 33,5 x 63 cm
 • 1 side (F), 53,4 x 63 cm
 • 2 mellomhyller (G) à 54 x 69 cm

21 x 43 mm høvlet/glattkant:

 • 3 hullister (T) à 70 cm
 • 2 sokkellister (U) à 135,8 cm
 • 3 sokkellister (V) à 53 cm

21 x 21 mm høvlet furu (glattkant):

 • 7 m list (X)

Materialer til overskap

16 mm mdf-plate:

 • 4 dører (A) à 39,5 x 69,5 cm
 • 2 skaphyller (H) à 33 x 36,1 cm

21 x 43 mm høvlet/glattkant:

 • 2 taklister (P) à 60 cm

21 x 21 mm høvlet/glattkant:

 • 3 m lister til verktøyoppheng

Dessuten:

 • 3 overskap, 40 cm brede
 • 4 pianohengsler à 36 cm
 • 2 verktøyoppheng

Tidsforbruk

3-5 dager pluss tørketid

Pris

Cirka 5000 kroner inkludert benkeplater og maling

Vanskelighetsgrad

Her er det bare å gå i gang. Ingen vanskelig montering, og bare vanlig verktøy

Tegning

Slik er de tre benkene og skapene satt sammen

Skapene hviler på en sokkel og skrus fast i veggen. Oppå skapene hviler de tre benkene på den ene siden - med små runde plater imellom. I den andre enden støttes benkene av vanlige bein.

Slik er de tre benkene og skapene satt sammen

Enkel anordning holder dørene

De fire skapdørene holdes åpne av enkle trevridere som er skrudd direkte opp i taket.

Enkel anordning holder dørene

Tips & Triks

Ekstrautstyret gjør det morsomt

Det som er morsomt med en sveitsisk armékniv, er alt det den kan. Det samme gjelder arbeidsbenkene våre - de kan en hel del i seg selv - og mye mer med litt tilleggsutstyr.
I alle benkeplatene skal det bores to rekker med 8 mm hull. Den fremste rekka bores 4 cm fra kanten med 30 cm avstand mellom hullene. Neste rekke bores 20 cm fra kanten - ut for den første hullrekka. Hullene i den øverste og nederste plata får islagsmuttere som bankes inn nedenfra. Da kan du spenne fast løse monteringsplater med hjelpeverktøy ved hjelp av øyeskruer slik du ser nedenfor. Hjelpeverktøyet kan være alt fra skrustikker til smergelskiver.

I den mellomste benken har du ikke islagsmuttere. I stedet kan du stikke inn skruer med muttere som kan tjene som mothold når du sliper eller høvler.

Plater spennes fast på ei 180 cm lang vinkellist som er skrudd fast langs kanten av benkeplata. I bunnen hviler plata på to eller flere støtter som du har laget av et par klosser.

Det er lett å bøye plater om du fester to vinkeljern med løse bolter og muttere gjennom to hull i den nederste benkeplata. På den måten kan bøyeutstyret fjernes når den ikke er i bruk.

Når benkeplatene er skåret ut, blir det en del kapp til overs. Det skjærer du opp til et antall monteringsplater på 34 x 30 og 34 x 20 cm. Skjær ut platene, og bor hull i hjørnene slik at hullavstanden på den ene siden er 16 cm og på den andre 30 cm slik at de passer til de to hullrekkene du allerede har boret i benkeplatene.
På monteringsplatene kan du montere skrustikke, benksliper og annet verktøy som må sitte godt fast, men som ikke trenger å stå framme hele tiden. Når du skal bruke det, spenner du det fast med øyeskruer - ellers står verktøyet i de to dype skapene på veggen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Arbeidsbenk