Sikker skjøting av benkeplater

Med skjøtebeslag er det enkelt å skjøte to benkeplater, for eksempel når du skal ha en ny kjøkkenbenk. Eksperten viser deg hvordan du monterer dem selv, uten å måtte bruke penger på dyre fresemaler.

Beslagene finnes i flere utgaver, men prinsippet er det samme. Her er en 130 mm lang bolt med en tverrgående flik i formbøyd flatstål.

Du skal bruke skrutvinger, når du skal skjøte to lister, et par plater eller noe annet som skal føyes sammen.

Men noen ganger er ikke skrutvinger nok. For eksempel når to lange benkeplater skal skjøtes i en vinkel, må selv de største skrutvinger gi opp. Men løsningen er ikke å ty til noe som er enda større. Tvert i mot. Du skal nemlig bruke beslag som er mye mindre - og innfelt i selve benkeplatene.

Skjøtebeslaget kan med sin spesielle utforming trekke platekantene tett sammen, og med hjelp fra lim låse sammen platene. Beslaget skal felles inn i undersiden av platene. Til dette får du bruk for en overfres med kopiring, i tillegg til et notfresestål. Beslaget krever en frese dybde på 15 mm. Med overfresen kan du justere fresedybden nøyaktig, slik at du er trygg på ikke å lage hull gjennom benkeplaten.

Det finnes fresemaler. De brukes av kjøkkenmontører, men de er veldig dyre og kan fint erstattes av den hjemmelagde utgaven som vi viser her.

Vi plasserer to beslag ca 10 cm fra for- og bakkant i en tradisjonell benkeplate på 62 cm. Skjøtebeslaget kan også brukes til andre møbelskjøter enn benkeplater. Det eneste kravet er at platen er tykk nok til at beslaget kan felles ned i den.

Fresemal

1

Mål beslaget. Helt utspent er det her 12 cm mellom de tverrgående flikene på beslaget. Vi freser slik at avstanden fra hullkantene til platekanten blir 5 cm, og sporenes totale lengde blir 10 cm.

2

Lag en fresemal. Bruk et stykke finér eller MDF på cirka 20 x 30 cm. Med en 50 mm hullsag lager vi et hull med sentrum 9,5 cm fra kanten. Sporet er 2 cm bredt (akkurat som kopiringen).

3

Skru eller lim en 20 x 20 mm list til underkanten av malen. Listen danner anlegg mot plate kanten, slik at du kan styre fresemalen helt nøyaktig i begge platene.

Fresing

1

Juster fresedybden. Her skal den være 15 mm, slik at beslaget blir helt nedfelt, og benkeplaten kan legges plant mot de underliggende kjøkkenskapene.

2

Spenn fast malen over oppmerkingen. Fres i flere omganger, med gradvis dypere fresinger, til du kommer ned til 15 mm dybde.

3

Sjekk nøyaktigheten. Beslagene skal ligge nøyaktig overfor hverandre. Gjenta fresearbeidet med malen som tidligere, men nå i den andre benkeplaten.

Skjøten

1

Fres et spor i begge platene med et skivefresestål. Sporet skal sikre at platene sammenføyes eksakt i samme nivå. I sporet setter du inn en flatplugg eller en løs fjær, altså en listebit i riktig tykkelse.

2

Lim og forsegle skjøten med smalfugemasse. Det hindrer at det trenger inn fukt i sammenføyningen. Fugemassen er fleksibel, ikke hard, når den har tørket.

3

Legg i beslagene, og spenn til. Spenn til smalfugemassen presses ut. Her viser vi sammenføyningen nedenfra. Større platebiter må settes sammen på stedet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Benkeplater