Alle kan planlime en vask - og spare en formue

Du har kanskje fått høre at det er umulig å planlime en vask på kjøkkenet selv. Men det er dyrt å få profesjonelle til å gjøre det, og du kan faktisk planlime vasken selv. Det handler bare om å være grundig og at du tar deg god tid.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
4.000 kroner

Vasken ligger praktisk og elegant planlimt, én millimeter under benkeplatens overside.

Intro

Vi har i årevis fått høre at kun profesjonelle med store, dyre maskiner kan planlime vasken i en kjøkkenbenk. Det stemmer heldigvis ikke, for med det rette verktøyet og mye grundighet, kan du oppnå et flott resultat ved å gjøre det selv.

Forskjell på plan- og underlim

Når du planlimer, får du en vask som er på nivå med kjøkkenbenken. Når du underlimer, limes overkanten av vasken til underkanten av benkeplaten.

Feil koster

Når du skal planlime vasken, er det viktig at du får målt nøyaktig. Hvis målene ikke passer, kommer du til å sitte igjen med en ubrukelig benkeplate når du først har skåret den til. Så vær grundig når du måler opp. Da minimerer du risikoen for irriterende og dyre feil når du skal lage en vask i plan med kjøkkenbenken.

Lag en mal

Når du har sikret deg at målene passer, lager du en mal til den planlimte vasken. I vår guide har vi laget den av en 12 mm MDF-plate. Malen må brukes når du skal lage snittet med overfresen som vasken skal passe i når du skal senke vasken i plan med kjøkkenbenken.

Øvelse gjør mester

Overfresen er et verktøy som krever litt øvelse for å mestre, så begynn med å skjære i noen gamle plater før du går i gang med kjøkkenvasken. Når du skal lage en planlimt vask, skal du bruke maskinen i tre trinn, hvor du må være ekstremt forsiktig hele veien. For hver fresing, justeres dybden litt lenger ned, slik at du i små etapper får skåret til rammen som vasken skal hvile i.

Lim vasken fast

Når du har frest til platen, har du fundamentet til en planlimt vask! Nå skal du slipe kantene, før vasken skal limes fast. Her velger du et godt og sterkt lim, som du legger på i et lag på én millimeter. Deretter har du faktisk en planlimt vask!

Veiledning

01
Vasken 3 Trinn

1

Mål vaskens yttermål nøyaktig. Ofte er yttermålene angitt, men sjekk likevel før du lager malen din. Her er yttermålet 52 x 58,5 cm.

2

Mål vaskekantens tykkelse. Her er den 9 millimeter. Den freste falsen skal være 2 millimeter dypere end vaskekantens tykkelse, altså 11 millimeter.

3

Mål vaskens anleggskant. Vasken her har en 20 mm bred anleggskant hele veien rundt. Det er inntil denne an-leggskanten at falsen skal freses nøyaktig ned i benkeplaten.

02
Lag en mal 3 Trinn

Fresingen gjøres i tre etapper. Først freses anleggsfalsen, som skal være én millimeter større enn vaskens yttermål. Neste fresing øker falsens bredde innover, slik at den passer til hele bredden på anleggskanten til vasken. Tredje fresing gjennomsager benkeplaten med et passende hull, som vasken senkes ned i.

Vi bruker en overfres til alt sammen, av hensyn til presisjonen.

Første og andre fresing foretas med den samme malen.

Fresemalene vi har brukt er laget av en 12 mm mdf-plate på 70 x 80 cm. Dermed har vi en stabil ytterkant som støtte, etter at vi har skåret hull til vasken.

1

Strek først opp vaskens yttermål nøyaktig, midt på mdf -platen. Mål 7 mm ut fra oppstrekingen på alle fire sider, og strek opp igjen.

2

Fres ut malen, nøyaktig fra oppstrekingenes hjørne til hjørne. Bruk parallellanlegget. Fres langs innsiden av den ytterste oppstrekingen. Bruk klosser som stopp for fresen.

3

Fest en anleggslist under malen. Den vil holde den valgte avstanden til benkeplatens forkant når malen plasseres på benkeplaten. Her er avstanden 5 cm.

03
Første fresing 5 Trinn

Nå begynner det egentlige fresearbeidet. Fra nå er det om å gjøre å være ekstra nøye, spesielt med denne første fresingen. Den vil nemlig danne den eneste kanten som vil være synlig etterpå, også etter at vasken er montert.

Overfresens kopiring sikrer at du kan føre fresen helt tett langs malens innside, uten noen slingring.

Fres i tre omganger, der du hver gang stiller dybden litt mer ned. Det klarer du enklest ved å bruke fresens dybdeanlegg.

1

Plasser malen på benkeplaten, slik at hullet passer med det underliggende vaskeskapet. Marker fresemalens plassering med lette blyantstreker på begge yttersidene.

2

Press anleggslisten tett mot benkeplatens forkant, og hold malen fast med skrutvinger.

3

Plasser fresen på malen, og understøtt sålens motsatte side med en bit av en mdf-plate, som holder sålen vannrett. Press fresestålet ned, til det tref er benkeplaten. Juster og lås fast fresedybden, her 11 mm. Fjern platebiten.

4

Hold fresen helt loddrett, og fres hele veien rundt. Bruk det platestykket du skar ut av malen som ekstra støtte for fresens såle. Fres i flere omganger, til fresedybden er oppnådd.

5

Sjekk at fresedybden er oppnådd overalt i fresesporet. Legg merke til hjørnenes lette runding. De er nesten identiske med rundingen i vaskens hjørner.

Har vasken skarpe 90 graders hjørner, må du rette til med et stemjern.

04
Andre fresing 2 Trinn

Nå skal vi ha dannet den falsen som vaskens anleggskant skal hvile på. Uten den eksakte presisjonen som kjøkkenprodusentenes store maskiner har, er vi nødt til å lage falsen to millimeter dypere enn vaskens tykkelse, slik at det er plass til en millimetertynn fuge. Til gjengjeld får vi effektivt lukket mellom vasken og kanten på hullet, slik at fukt stenges ute fra den sårbare endeveden.

Vi bruker samme mal som tidligere, men vi forskyver den 10 mm. Først til den ene siden, deretter skiftvis til de tre andre. Igjen skal vi 11 mm ned og freser i flere omganger. Da fresestålets diameter er 12 mm, tar det hele falsen på en gang.

1

Forskyv fresemalen 10 mm fra den opprinnelige posisjonen. Mål fra de opprinnelige oppstrekingene, og fres ut én side om gangen.

2

Malen er den samme som vi begynte med, men nå forskyver vi den.

05
Skjær hull 5 Trinn

Vi skjærer ut hullet til vasken med overfresen, med det ekstra lange fresestålet påmontert. Dermed bevarer vi overfresens veldig gode presisjon.

Først skal vi ha laget en ny mal. Den skal konstrueres slik at vi ender opp med å ha igjen 21 mm av falsen. Hullmålet til vasken blir 55,7 x 49,2 cm.

Det skal også freses plass til de monteringsbeslagene som skal holde vasken på plass. Dem legger vi også inn i malen. Husk at du i oppmålingen skal ta hensyn til kopiringen, som forskyver fresestålet, akkurat som ved de øvrige fresingene. Når du er ferdig, skal vasken passe helt nøyaktig ned i hullet.

1

Følg den nye fresemalen. Fres i flere omganger, inntil det lange fresestålet bryter gjennom den 38 mm tykke platen og etterlater hull til vasken.

2

Nå kan du fjerne benkeplatestykket. Med litt forsiktighet, kan platen legges rett på et arbeidsbord. Ellers kan du klosse den opp. Husk bare at underlaget skal være stabilt.

3

Vasken passer nå - nesten - i hullet. Men monteringsbeslagene stikker ut fra begge sider og fra forsiden.

4

Strek opp beslagenes plassering på malen, og skjær små innsnitt som passer til fresing med kopiringen. De freste innsnittene vil her bli 5 mm dype og 38 mm brede, nok til at beslagene kan passere og vasken kan legges på plass.

5

Prøv monteringen. Det er viktig at vasken ligger helt rett i falsen, og at den ligger 2 mm undersenket.

06
Lim fast vasken 6 Trinn

Benkeplaten skal behandles med en egnet olje, både på over- og undersiden, samt på alle freste/utsagde kanter for å forsegle mot inntrengende fukt.

Vasken skal deretter limes fast i den freste falsen. Olje og lim gir dårlig vedhefting, så vi forsegler falsen med flere strøk med lakk. Spesielt falsens kant, som er kraftig sugende endeved, skal lukkes effektivt for å unngå problemer.

Som lim har vi valgt Tec7, som utmerker seg ved å hefte til stort sett alle materialer og ved å gi en fast og smidig fuge.

Tec7 finnes i flere farger. Vi har valgt en svart fuge, som passer til vasken.

1

Slip kanten lett. Fresingen etterlater litt “freseskjegg” i endeveden. Dette er enkelt å fjerne med slipepapir.

2

Lakker falsen og kanten. Den skal forsegles med flere strøk lakk. Pass på at det ikke kommer lakk ut på benkeplaten hvis den skal oljebehandles etterpå. Lakken skal tørke helt før du kan lime fast vasken.

3

Legg i en god stripe lim i bunnen på falsen. Glatt ut med en sparkel, slik at falsens bunn er dekket med et lag på 1 millimeter hele veien rundt.

4

Press vasken ned i falsen, og spenn beslagene slik at vasken presses plant ned i fugemassen. Sjekk at det presses opp lim/fugemasse mellom vasken og benkeplaten; hvis det ikke gjør det, må det etterfuges.

Gaffateip beskytter kanten på vasken (maskeringsteip hefter ikke her).

5

Fjern teipen etter en times tid, når fugemassen er herdet så mye at fugen ikke ødelegges. Deretter skal fugen herde et døgn før du fortsetter.

6

Etter at den er herdet, skjærer du fugen i plan med benkeplaten. Kjør bladet på en hobbykniv i plan med vaskens overside. Benkeplaten kan deretter oljebehandles helt til slutt.

Materialer

• Kjøkkenvask med anleggskant
• 38 mm benkeplate i massiv ask
• Mdf-plate til maler
• Fuge-/klebemasse (her Tec7)
• Lakk
• Maskeringsteip
• Anleggslister

Spesialverktøy

• Håndoverfres
• 9 cm notfresestål, Ø 12 mm

Tidsforbruk

En dag eller to - ta deg tid, ikke forhast deg.

Pris

Cirka 4000 kroner. Prisen avhenger av materialene du ønsker å bruke.

Vanskelighetsgrad

Dette er en utfordring, og litt erfaring med en overfres er en fordel. Ta det steg for steg, og mål én ekstra gang.

Tegning

Slik skal resultatet se ut

Vaskens anleggskant er lagt ned i en utfresing. Den er både en millimeter dypere enn vaskens godstykkelse og en millimeter bredere enn anleggskanten, slik at det er plass til en tynn fuge.

Slik skal resultatet se ut

Første fresing

Først skal avgrensningen av falsen freses. Et 12 mm notstål skal lage et 11 mm dypt spor, som helt nøyaktig følger malen.

Første fresing

Andre fresing

Falsen skal freses bredere, slik at den passer til vaskekantens anleggsflate, som er 20 mm. Vi bruker samme mal, som forskyves 10 mm innover fra alle fire sider. Fres ett spor om gangen med samme fresedybde, 11 mm, som ved første fresing. Notstålets bredde på 12 mm vil sørge for tilstrekkelig bredde.

Andre fresing

Hullet skjæres ut etter en ny mal

For å sikre god presisjon, skjærer vi hullet til vasken med overfresen. Det innkjøpte, ekstra lange fresestålet, tillater gjennomskjæring fra benkeplatens overside, i likhet med de to forrige fresingene. Dette krever at det lages en ny fresemal, også av en 12 mm mdf-plate. Prismessig dreier dette seg bare om bagateller, og metoden er den samme som du brukte når du lagde den første malen. Fresingen skal etterlate en fals på 21 mm, i tillegg til et hull som vasken kan legges ned i.

Hullet skjæres ut etter en ny mal

Lag plas til beslagene

Vasken er utstyrt med et antall beslag, som du må frese ut til før vasken kan komme på plass. Antallet beslag kan variere fra vask til vask.

På vasken vår er det seks beslag, som skal brukes til å feste vasken.

Lag plas til beslagene

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

TEKNIKK: Montering av armatur

Med grundig oppmåling sitter det perfekt sentrert

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenvask